Márk Attila Olivér

A Kölcsey Ferenc Gimnázium igazgatója

Nyíregyháza

szszb 30 tk Márk Attila Olivér.jpg„Ok nélkül hágni vészes pályára vakmerőség és hiúság, de midőn közügy kívánja, akkor mindenre készen lenni polgári kötelesség. S e kötelesség parancsolja a valót és igazat nemcsak megismerni… de bátor szívvel kimondani és pártfogolni is.”

A Kölcseytől vett idézet soha nem bírt olyan aktualitással, mint a XXI. század eleji Magyarországon. Kétszáz év is kevés a változáshoz? Vagy éppen az örök emberi, polgári és demokratikus jogok időtlenek?

E gondolatok jegyében beszélgetünk Márk Attila Olivérrel, a már régóta elitnek tartott Kölcsey Ferenc Gimnázium két éve kinevezett igazgatójával. Mint mondja, az újítás vágya számára nem jelenthet mást, mint a kor követelményei szerinti megújulást a folyamatosság jegyében. Mert nem akkor vezeti jól a gimnáziumot – osztja meg ars poeticáját – ha felforgat mindent, hanem ha a jól bevált, a gyakorlatban kimagasló már eredményeket hozott folyamatokat erősíti.

Márk Attila Olivér a Kölcseyben érettségizett, itt szívta magába azt az érzést, amit Sebő Ferenc így fejez ki: a hagyományainkat megélni kell. Ezt a cselekvő hagyományápolást szerette volna pedagógusként is tovább vinni az egyetemi diploma átvétele után. Matematika-fizika szakos középiskolai oklevéllel a zsebében – noha bárhol kínáltak volna jó állást – visszahúzta a szíve az alma materbe. Abba a bölcsőbe, ahonnan elindult, amelynek a lépcsői, osztálytermei, a diákok és a kollegák mentalitása megfizethetetlen értéknek számított. Tárt karokkal és ajtókkal fogadták az egykori eminens diákot, a kollegák közül nem egy még őt is tanította. A folytonosság és a reform gondolata hatja át ma is a Kölcsey szellemiségét.

Egyre jobb osztályzatokkal kerülnek be ide a nyolcadikosok. Valamennyien már távolabbi célokat tűznek maguk elé. A gimnáziumi képzés céljaként igazgatói pályázatában egyértelműen a felsőoktatás államilag finanszírozott szakjaira való bejutást akarja segíteni. Az állami ösztöndíjjal támogatott, osztott és osztatlan képzésekbe történő minél nagyobb arányú bejutás a cél most és a jövőben is. Reális lehetőségként számol a külföldi egyetemekre, főiskolákra jelentkező diákokkal.

Partnereket, testvérintézményeket kerestek és találtak a határokon túl is céljaik megvalósításához. Szatmárnémetiben a Kölcsey Ferenc Főgimnázium, a németországi Iserlohn, az olasz Udine és a francia Saint Pandelon gimnáziumaival alakítottak ki kölcsönösen előnyös együttműködést. A nyugat-európai intézmények anyanyelvi környezetet kínálnak a Kölcseys diákoknak, megismerhetik a vendéglátó családoknál a helyi szokásokat, életkörülményeket, a kultúrát, a mindennapi ember gondolkodásmódját, életfilozófiáját. Később, külföldi egyetemre felbecsülhetetlen kincsként vihetik magukkal az így megszerzett tapasztalatokat.

Számos képzésen vett részt az igazgató, hogy hitvallásának megfelelően, a legmagasabb szinten tudja ellátni közszolgálatát – ő ugyanis kiemelten ennek tekinti a pedagógusi hivatást. Tanult akkreditált életvezetési ismereteket, egészségfejlesztési és drogmegelőzési képzésen vett részt. Otthonosan mozog az emelt szintű érettségiztetés terén, majd a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán a közoktatásvezető pedagógus szakvizsgát is megszerezte. Az Oktatási Hivatal által szervezett érettségi elnöki felkészítéseken 2006-tól van jelen. Büszke a szakirányára: algoritmus matematika szakos tanár szakirányú szakképzettségről is átvehette oklevelét. Osztályfőnökként – 13 éven át – nem az adminisztrálást tartotta fontosnak, szerinte az osztályfőnök legyen igazi nevelő, kapjanak a diákok tőle ragaszkodást, és éljék meg együtt a közösségi lét örömét.

„Minden pillanatban a jelenben dolgozunk – a jövőnk érdekében. Ha ezzel a hittel és elszántsággal állnak hozzá a kollegáim is, és közösen erősíteni tudjuk a nevelőtestület teljes egységét, munkánknak meglesz a gyümölcse a következő években is. További sikereink előfeltétele, hogy a gimnázium minden pedagógusa és dolgozója – azon képességeit, amelyekben a legjobb – fordítsa a közösség javára, a Kölcsey Ferenc Gimnázium biztos jövőjéért. Mind a diákok, mind az itt dolgozók érezzék sajátjuknak a gimnáziumot és legyenek büszkék arra, hogy ehhez a közösséghez tartozhatnak!”

Márk Attila Olivér igazgatói hitvallását a korábbi évtizedek összetartó diáksága is bizonyítja, az osztálytalálkozókra még külföldről is hazajönnek az öregdiákok. Évkönyvet jelentetnek meg minden évben – emléket állítva a múló időnek. A patinás falakat ma modern burkolat teszi elegánssá, de a szellemiség megmaradt a réginek. Fényes bizonyítékul, hogy az általános emberi értékek, az oktatás, a nevelés, a haza szeretete és a haladás iránti elkötelezettség Kölcsey Ferenc korától kezdve mind a mai napig állandó és igaz. Ahol az értékek stabilak, oda szívesen gyűlnek a kiművelt emberfők. Talán ebben is rejlik a Kölcsey Gimnázium kimagasló népszerűsége.

Szerző: 2018. 01. 17.
Ha még nincs közöttünk, csatlakozzon most az Unokáink is olvasni fogják oldal kedvelőihez a Facebookon!

Hasonló

Lisztománia

Tüttő József alkotása 50x30cm, olaj/MDF. “Lisztománia, üzenet a Liszt érzékenyeknek!!” Rossz vicc, kicsit megengedtem magamnak az áthallás mókáját. Tüttő József jó humorral sajátos komponálással terítette elénk nagy zeneköltőnk jellemzőit: az... Tartalom megtekintése

Hitler Sasfészke Berchteschgadenben

Elérhetetlen, megközelíthetetlen, bevehetetlen… Már-már népmesei jelzők is feltűnnek az egykori náci vezető Salzburg mellett, ám mégis Bajorországban felépített rejtekhelyével kapcsolatos legendákban. Még a háború után is jó ideig megismerhetetlen volt... Tartalom megtekintése

Alkonyattól pirkadatig

Tüttő József alkotása60x90cm Olaj/MDF. A téma örök, a feldolgozások többsége ismert, de ez az egyéni, összetéveszthetetlen stílre fel kell kapni a fejet!!! A komor színhasználattal az állatok robusztussága is alátámasztott, a... Tartalom megtekintése