Dr. Tisza László

A Széchenyi 75 Alapítvány létrehozója, az OTP ny. vezérigazgatója, megyei tanácselnök

Nyíregyháza, Budapest

A fél világot bejárta, számos országban szerzett tapasztalatot a bankoknak a gazdasági életre gyakorolt hatásáról, és azt látta: alapítványokon keresztül közvetlenül is segítik a nemes célok előmozdítását a pénzintézetek. Dr. Tisza László, akit Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nagyon sokan ismernek, hisz a Magyar Nemzeti Bank osztályvezetőjeként, majd az OTP megyei igazgatójaként, 1985-től vezérigazgatójaként, időközben megyei tanácselnökként számtalan szervezettel, intézménnyel tartott kapcsolatot. 1991-től feladatul kapta egy új, önálló Szerencsejáték Vállalatnak a megszervezését. Közel 2 évtized vezetői munkája után innen vonult nyugdíjba. Most mégis az idén alapításának 100. évfordulóját ünneplő, többször nevet és fenntartót váltó, ám szellemiségét megőrző intézményhez fűződő viszonyáról beszélgetünk. A legnagyobb magyarnak tartott, gróf Széchenyi Istvánról elnevezett szakgimnáziumot mondhatja alma materének, később óraadóként állt itt katedrára. A közelmúlt néhány meghatározó eseményének egy részét ő maga indította útjára. Tette mindezt azzal a precizitással, szakmai hozzáértéssel és másokat is magával ragadó lelkesedéssel, amely meghatározta munkásságát.

Negyedszázaddal korábban az intézmény a 75. születésnap méltó megünneplésére készült, amikor dr. Tisza László az akkori szakközépiskolában az öregdiákok találkozóján felajánlotta: hozzanak létre egy alapítványt, amely segítheti a tehetséges és rászoruló diákok egyetemi és főiskolai tanulmányait. Ő magánemberként 100 ezer forint felajánlásával kezdeményezte a nemes célok ily módon történő megvalósítását. Sok diák örült az így kapott támogatásnak.

Ugorjunk előre negyedszázadot, és máris itt vagyunk a 100 éves évforduló ünnepségeinél. A hagyományok tiszteletére és ápolására figyelmeztető gróf Széchenyi István bizonyára elismeréssel tekint az égi magasságokból a mai utódokra. Kiváló közösségekben sikereket elérő, nagy ívű pályát befutó egykori tanítványok között meghívták egy beszélgetésre dr. Tisza Lászlót is. Mai tanárok és diákok hallgatták, mit jelentett a közismert, fontos megbízatásokat ellátó szakembernek az egykori Pénzügyi Technikum. A vajai születésű Széchenyis öregdiák még jól emlékszik apja intelmeire: bármit csinálj az életben, azt tedd tisztességgel, a tőled elvárható legmagasabb szinten, és tanulj, mert a tudás végigkísér egy életen át! A nagycsaládban nevelkedő László nemcsak megfogadta, hanem túl is szárnyalta a szülői tanácsot: az egyik legnagyobb szerencséjének azt tartja, hogy a Pénzügyi Technikumba került. Olyan kiváló pedagógusok, mások mellett Gáspár Mihály tanár úr – pénzügyet és bankszakmát tanított – keze alatt könnyű volt még többet produkálni. Egy példát idéz: az országos szakmai tanulmányi versenyt megnyerte a banki szakmában. Ezzel automatikusan felvették a Közgazdasági Egyetemre. Az más lapra tartozik, hogy ő megszállottan készült két fontos célja elérésére: jogi egyetemet végezni és bankban dolgozni. Ez utóbbi vágyát éppen a Pénzügyi Technikum harmadikos diákjaként a bankban eltöltött szakmai gyakorlat során fogalmazta meg. Egy szakember élvezetesen elmagyarázta, milyen szerepet töltenek be a bankok a gazdasági életben, hogyan tudják előmozdítani a fejlődést, milyen eszközökkel rendelkeznek ehhez.

Soha nem felejti el, milyen hatással bír a jó szóval, példákkal oktató, valódi tanár a diákok szemléletének formálására, jellemük alakítására. Amikor óraadónak felkérték a pénzügyibe, hogy a bankszakma és a biztosítás világába vezesse be a diákokat, nagy örömmel vállalta a kihívást. Akkor már a Magyar Nemzeti Bank osztályvezetője volt, és néhány év eltelt az 1968-ban bevezetett új gazdasági mechanizmus óta. Egy folyamatról, új jogszabályok előkészítéséről, törvényszerű változásokról, paragrafusok sokaságáról beszélhetett. Ám Tisza László nem a tankönyvet, hanem az életet, a bankszakma valódi arculatát tanította. Inspirálta a diákok érdeklődése. Az 5 legjobbnak felajánlotta: dolgozhatnak a bankban, egy feltétellel, ha elvégzik az egyetemet vagy a főiskolát. Mind az öten beváltották az ígéretet…

A szerteágazó érdeklődésű Tisza Lászlót megkereste az alakulóban lévő Kölcsey Ferenc Társaság is. Éveken át tevékenykedett a köz érdekében. A Himnusz szerzője emlékének ápolására is sok időt, energiát fordított. Kitüntetései közt nagy becsben tartja a Kölcsey Érmet, a Széchenyi Társaságtól az Emlékév alkalmából kapott Emléklapot, valamint a Széchenyi Emlékérmet, amelyet az alma mater legmagasabb elismerésként ad az arra méltóknak. Mindig szabolcsinak vallotta magát és gondolt hálával a „Kefére”, tanáraira az Életre kapott indíttatásért.

Globális gondolkodás és lokális cselekvés, ezt látta a nagy elődöktől és valósította meg dr. Tisza László. 

Szerző: 2018. 10. 02.

Hozzászólás zárolva.

Ha még nincs közöttünk, csatlakozzon most az Unokáink is olvasni fogják oldal kedvelőihez a Facebookon!

Hasonló