- MagazinOlvasóteremSzilvási Csaba: Szatmári helynevek igézetében

„Apalád-Botpalád” – A Paládok

Szemelvények Szilvási Csaba Szatmári helynevek igézetében című művéből  A folyók árvízmentes magaslatán, az erdők kiirtásával nyert területeken keletkezett Paládokon állítólag már az őskorban is laktak emberek. Botpalád nevét már 1429-ben is... Tartalom megtekintése

A „keskeny út” − Uszka

Szemelvények Szilvási Csaba Szatmári helynevek igézetében című művéből Uszka még a „helynévsornak” is a végén van. Hát még földrajzi helyzetét tekintve! Hajdan, aki itt élt, itt „poshadt”, egyebet sem látott... Tartalom megtekintése

„Csirittyés Ricse” – Túrricse

Szemelvények Szilvási Csaba Szatmári helynevek igézetében című művéből A település nevét, amely Kiss Lajos szerint minden bizonnyal a szláv Rovišče, árkos hely (FNESZ 544. l.) jelentésű szóból származik, 1315-ben Ricse,... Tartalom megtekintése

Sonkád – „S/rokON/KÁD”

Szemelvények Szilvási Csaba Szatmári helynevek igézetében című művéből A falu neve először az 1181. évi cégénymonostori oklevélben bukkant fel, de ott még nem település-, hanem csak határnévként említik. A Túr-menti... Tartalom megtekintése

Fülesd −„UgriFülesd”

Szemelvények Szilvási Csaba Szatmári helynevek igézetében című művéből Fülesd 1181-ben a cégényi monostor birtokainak összeírásakor tűnik fel, Filesd alakban. 1345-ben már előfordul a Kölcseyek pusztájaként. 1447-ben Fylesdnek, 1488-ban Phylesdnek említik... Tartalom megtekintése

Kölcse −„Aranyos-rév-hely”

Szemelvények Szilvási Csaba Szatmári helynevek igézetében című művéből Kölcse a Kölcseyek ősi, névadó birtoka és a velük rokon Kendék „birodalma”. Korán létrejött település. Neve már 1181-ben feltűnt. Alapítója minden bizonnyal... Tartalom megtekintése

Tiszabecs – „Becses Becs”

Szemelvények Szilvási Csaba Szatmári helynevek igézetében című művéből „Legel még a bika Tiszabecsen?” – szól az ugrató kérdés a Tiszaháton. Egykor a faluban fából készült, szalmazsuppal fedett templom állt. A... Tartalom megtekintése

Milota−„Csupa i, csupa o, csupa a…”

Szemelvények Szilvási Csaba Szatmári helynevek igézetében című művéből A Tiszabeccsel szomszédos Milota sem kerülte el a tréfás „bélyegzőt”. „Lakóit „miautai macskásoknak” nevezték el. Egyszer ugyanis, az egyik háznál, disznóvágáskor, a... Tartalom megtekintése