Foglalkozás szerintEgyházi személyek

Szemán András

Görög katolikus lelkész Porcsalma Két keresztelőt is tartott a község új lelkipásztora első, bemutatkozó szent liturgiája alkalmából 2018. július 5-én. Szerencsésnek tartom magam, mondja, mert úgy éreztem nagyon szívesen fogadtak.... Tartalom megtekintése

Bélbász-Szücs Andrea

Református lelkész Csengersima A fiatalokon keresztül szeretném szüleiket, az idősebbeket visszavezetni hitük megéléséhez, vallásuk gyakorlásához. Szatmár egyik legszebb, történelmi kort megért templomának hűvösében hangzanak el ezek a szavak. Divatosan, jó... Tartalom megtekintése

Orosz István

Görög katolikus parochus, Ópályi – Nicsak, az a gyerek meg én vagyok – lepte meg a diavetítés közönségét Esztergomban, a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziumban egy kisdiák. A nyíregyházi Hittudományi Egyetem... Tartalom megtekintése

Kocsis Fülöp

A Magyar Görögkatolikus Egyház megyéspüspöke, és a Miskolci Apostoli Exarchátus kormányzója, Nyíregyháza–Hajdúdorog–Miskolc Szegeden, 1963. január 13-án született. Annak az ünnepkörnek a fényében, amikor az Isten Fia eljött e világra; akkor,... Tartalom megtekintése

Nagy Béla

Esperes, görög katolikus lelkész, Porcsalma Hét sugárzó szempár. Az esperes úr, felesége és öt gyermeke néz rám a fényképről. A fényposta hozta, vagyis e-mailben jött, ahogyan az ma már természetes.... Tartalom megtekintése

Dr. Szűcs József

Lelkipásztor, Tisztaberek A lehetséges dolgok akkor születnek, amikor a lehetetlent megkíséreljük. Ez a gondolat a felnőtté eszméléstől mind a mai napig elkíséri dr. Szűcs József, Tisztabereken élő református lelkipásztort. Az... Tartalom megtekintése

Szalai László

Lelkipásztor, Fehérgyarmat A kisebbséghez tartozást nem egyformán éli meg mindenki. Van, akinek megroppantja a gerincét, és nem meri vállalni a mássággal járó különbözőségeket. Van, akit elragadnak a szélsőséges indulatok, és... Tartalom megtekintése

Koós Csaba Levente

Református pap, Jármi A megélt hit hegyeket mozgat meg, de ha valakinek csak a szertartásokban és a templomba járásban merül ki a vallás fogalma, a gyülekezet pásztora nem követett el... Tartalom megtekintése

Bartha Gyula

Református lelkipásztor, Csenger Bereg csücskében, Tiszakerecsenyben töltötte az első gyermekéveket Bartha Gyula református lelkipásztor, de az álmait kiteljesítő felnőtt már szívvel-lélekkel Szatmárhoz, közelebbről Csengerhez kötődik. Bár jellembeli különbségeket azért felfedezett... Tartalom megtekintése

Balogh Tihamér

Református esperes, Fehérgyarmat Életútját emígy kezdi: szülőfalum Pályin, Kelet-Szlovákiában, a Latorca partján van. Egész környéke már a reformáció kezdete óta református. őseim is magyar református emberek. Szüleim gazdálkodók voltak 25... Tartalom megtekintése