Foglalkozás szerintEgyházi személyekEgyházi vezetők

Kiss Andor

Görögkatolikus esperes, Rozsály Termetes, dörgő hangú, satukézfogású férfi fogad a parókia ajtajában. Megfontolt léptű, kevés szavú embert képzelek hozzá az első pillanatban, de a következőben már át is kell alakítani... Tartalom megtekintése

Tőkés László

Az Európai Parlament alelnöke Az erdélyi, de egyben a Kárpát-medencei magyarság karizmatikus egyénisége, 1990-től 2009-ig a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke, 2007-től európai parlamenti képviselő. 2010-től az Európai Parlament alelnöke. Romániában,... Tartalom megtekintése

Bozorády Zoltán

Evangélikus esperes, Nyíregyháza Központi helyet foglalt el életemben a szolgálat – összegezte több évtizedes lelkészi tapasztalatát Bozorády Zoltán, nyugalmazott evangélikus esperes. „Keressétek először Isten országát és annak igazságát, és minden... Tartalom megtekintése

Dr. Fabiny Tamás

Evangélikus püspök, Budapest–Debrecen–Nyíregyháza Talán a sors, talán az eleve elrendelés, vagy éppen a szülői minta követése, az édesapa és hivatásának maximális tisztelete minden bizonnyal utat jelölt a püspök úr számára.... Tartalom megtekintése

Sztankó Gyöngyi

Evangélikus esperes, Nyíregyháza Kedves arcú, csinos, szelíd mosolyú asszony Magyarország első és mindmáig egyetlen női esperese, Sztankó Gyöngyi, aki a nyíregyházi egyházmegyét irányítja. 2006. december 3-án iktatták be esperessé abban... Tartalom megtekintése

Kocsis Fülöp

A Magyar Görögkatolikus Egyház megyéspüspöke, és a Miskolci Apostoli Exarchátus kormányzója, Nyíregyháza–Hajdúdorog–Miskolc Szegeden, 1963. január 13-án született. Annak az ünnepkörnek a fényében, amikor az Isten Fia eljött e világra; akkor,... Tartalom megtekintése

Nagy Béla

Esperes, görög katolikus lelkész, Porcsalma Hét sugárzó szempár. Az esperes úr, felesége és öt gyermeke néz rám a fényképről. A fényposta hozta, vagyis e-mailben jött, ahogyan az ma már természetes.... Tartalom megtekintése

Bartha Gyula

Református esperes, Csenger A születéstől a halálig kíséri végig a református családok életét Bartha Gyula lelkipásztor, a Szatmári Egyházmegye esperese. Tágíthatjuk a felelősség körét, hisz a jegyespárok felkészítésétől a gyász... Tartalom megtekintése

Balogh Tihamér

Református esperes, Fehérgyarmat Életútját emígy kezdi: szülőfalum Pályin, Kelet-Szlovákiában, a Latorca partján van. Egész környéke már a reformáció kezdete óta református. őseim is magyar református emberek. Szüleim gazdálkodók voltak 25... Tartalom megtekintése

Sója Miklós

Görög katolikus esperes, Hodász  Ötgyermekes családból származik, édesapja gazdálkodó volt, édesanyja a háztartást vezette, a gyermekeket nevelte. Harmadik gyerekként 1912. május 18-án született Tímáron. Elemi iskolai tanulmányai után tanítónője javaslatára... Tartalom megtekintése