Dr. Fabiny Tamás

Evangélikus püspök,

Budapest–Debrecen–Nyíregyháza

szszb 26 tk dr. Fabiny Tamás.jpgTalán a sors, talán az eleve elrendelés, vagy éppen a szülői minta követése, az édesapa és hivatásának maximális tisztelete minden bizonnyal utat jelölt a püspök úr számára.

Így ír önmagáról roppant szerénységgel, végtelen egyszerűséggel, mintha nem is akármilyen életpályát tudhatna máris maga mögött.

„1959. február 5-én születtem Budapesten. Édesapám néhai dr. Fabiny Tibor egyháztörténész, nyugalmazott egyetemi tanár. Édesanyám, született Saródy Valéria nyugdíjas tanítónő. 1977-ben kitűnő eredménnyel érettségiztem a budapesti Veres Pálné Gimnáziumban, ezt követően az Evangélikus Teológiai Akadémia hallgatója voltam, ahol 1982-ben kaptam – kitűnő minősítéssel – diplomát. 1982 és 1986 között a Siófok–Kötcse–Balatonszárszó társgyülekezetben voltam segédlelkész, majd 1986-tól Budapesten a kőbányai evangélikus gyülekezet lelkészeként szolgáltam. 1990 óta óraadóként, 1999. szeptember 1-jétől főállásban tanítok az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. Jelenleg az Újszövetségi Tanszék docense vagyok. Posztgraduális tanulmányokat folytattam: az 1984/85-ös tanévben egy szemesztert az Erlangen – Nürnbergi Friedrich-Alexander egyetemen (Németország), az 1985/86-os tanévben tíz hónapot a chicagói Lutheran School of Theology at Chicago (USA), az 1993/94-es tanévben két szemesztert ismét az erlangeni egyetemen, majd az 1997/98-as tanévben a neuendettelsau Augustana Főiskolán (Németország). 1998-ban „magna cum laude” minősítéssel teológiai doktorátust szereztem az erlangeni egyetemen. Témavezetőm Jürgen Roloff professzor volt, munkám címe így hangzott: „Erzählte Dramen. Dramaturgische und kommunikative Strukturen in den Gleichnissen Jesu unter besonderer Berücksichtigung rabbinischer Parallelen”.

1990 óta összesen öt könyvem jelent meg: részben biblikus, részben egyháztörténeti tárgykörben, illetve fiataloknak szóló kiadványként. 1996 óta a Duna Televízió külső munkatársaként vallási műsorokat is szerkesztek. Mintegy 140 önálló műsort készítettem, amelyek DVD formában kölcsönözhetők. Több filmes díjat kaptam: Roma közösségek és az egyházak című filmem 2001-ben az ismeretterjesztő filmek kategóriájában a Kamera Hungaria fődíját kapta. Az Ordass Lajos mártírsorsú püspök életéről készült dokumentumfilmem pedig 2002-ben a III. Ökumenikus Filmszemle különdíját kapta.

Angolul és németül beszélek és olvasok. Tanulmányaim jelennek meg hazai és külföldi kiadványokban. A Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóbizottságának elnökeként feladatom a hazai evangélikusság médiamunkájának irányítása. Szerkesztőbizottsági tagja vagyok a Credo-Evangélikus Műhely című periodikának, amelynek egy ideig társszerkesztője is voltam.

1989 óta veszek részt az Evangélikus Teológiai Akadémia, majd a jogutódjaként működő Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói munkájában. 2005-ben védtem meg habilitációs dolgozatomat a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen. Dolgozatom címe: Az elveszett tanítvány. Júdás Iskariótes az Újszövetségben és annak hatástörténetében, különös tekintettel személyének a zsidósággal kapcsolatos összekapcsolására. 2005-ben a köztársasági elnök egyetemi tanárnak nevezett ki. Több nemzetközi és hazai konferencián, tudományos fórumon vettem részt, tartottam előadást. Ügyvezető elnöke vagyok a Keresztény-Zsidó Társaságnak.

2005 novemberében a Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházkerületének püspökévé választottak. Beiktatásomra Miskolcon került sor 2006. március 25-én. Az egyházkerület püspöki temploma Budapesten, a Bécsi kapu téren, székháza a II. kerületben, a Szilágyi Erzsébet fasor 24-ben található. Az egyházkerülethez 82 gyülekezetben mintegy 100 ezer evangélikus tartozik. Három gimnázium, több általános iskola, kollégium és szociális intézmény működik területünkön.

A püspökök közötti feladatmegosztás alapján a következő területeket felügyelem: médiamunka, külügyi kapcsolatok, lelkészképzés és továbbképzés. 1991 óta nős vagyok, feleségem Béndek Katalin angol–német–hittan szakos gimnáziumi tanár. Gyermekeink: Blanka (1994), Márton (1996), Lujza (2005).”

Igen gazdag életút Fabiny püspök úré. Fáradhatatlanul munkálkodik azon, hogy a hazai evangélikus közösség a XXI. században is találja meg a helyét. Vigye előbbre a Kárpát-medencében otthonra lelt népek ügyeit. Keresik a kapcsolatot a történelmi egyházakkal, hiszen a hívő emberek – bármely felekezethez is tartozzanak – szinte ugyanazokat az erkölcsi és hitbéli parancsokat szeretnék megtartani. Dr. Fabiny Tamás neve nemzetközi szakmai körökben is jól cseng. Idegen nyelvek iránti érdeklődése, tudása, kimagasló teológiai ismeretanyaga, színes egyénisége révén más országok hívő emberei is megismerhetik hitvallását, világlátását.

(Északkeleti Almanach 26. kötet. In-Forma Kiadó Nyíregyháza 2010.)

Szerző: 2018. 01. 17.
Ha még nincs közöttünk, csatlakozzon most az Unokáink is olvasni fogják oldal kedvelőihez a Facebookon!

Hasonló

Valahol a Hargitán

Ősz Zoltán alkotása Pasztell, 2009. Talán minden mese így kezdődik,” hogy valahol messze, az üveghegyen is túl” …valóban, a távolság, az érzékelhető messzeség, amit csak szemünk képes befogni a mindenek... Tartalom megtekintése

Hitler Sasfészke Berchteschgadenben

Elérhetetlen, megközelíthetetlen, bevehetetlen… Már-már népmesei jelzők is feltűnnek az egykori náci vezető Salzburg mellett, ám mégis Bajorországban felépített rejtekhelyével kapcsolatos legendákban. Még a háború után is jó ideig megismerhetetlen volt... Tartalom megtekintése

Alkonyattól pirkadatig

Tüttő József alkotása60x90cm Olaj/MDF. A téma örök, a feldolgozások többsége ismert, de ez az egyéni, összetéveszthetetlen stílre fel kell kapni a fejet!!! A komor színhasználattal az állatok robusztussága is alátámasztott, a... Tartalom megtekintése

Karcolatok…

Huszár Boglárka alkotása 60×45 cm. Olaj, vászon. Arannyá vált a test, mint istenek szobrai a csendesen pislogó gyertyafényekben, amik hidegen sütnek és égetnek, marva a szem zugait, és piszkálva a... Tartalom megtekintése