Seszták Oszkár

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Közgyűlés elnöke

Nyíregyháza

„Nem karriercél vezetett a politikai szerepvállalásra harminc évvel ezelőtt. Erkölcsi alapon hoztam döntést arról, mit szeretnék az életben megvalósítani, ha már a sorsom a közélet felé terelt. Nyíregyházi főiskolásként, vallásgyakorló családi háttérrel a korábbi rendszerben nem is gondoltam politikai szerepvállalásra. A feladatok viszont jöttek és egyszeriben a politika sűrűjében találtam magam. Visszatekintve, ma sem döntenék másképp, mert ezt felfoghatom küldetésnek, amelyet szűkebb-tágabb közösségem, a megye és a hazám érdekében tehetek.”

Seszták Oszkár megyei közgyűlési elnökkel idézzük a múltat, keresve a választ arra miként válhat az emberi tisztességet, erkölcsi tartást, a családot és az értékeket megóvó közösséget szem előtt tartó felelős közéleti vezető fontos szereplőjévé, mi több, alakítójává a megye, a régió, az Európai Unió népeket, nemzeteket meghatározó sorsának.

Közel egy évtizede tölti be az egyik legmagasabb közéleti tisztséget Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Családja, tanárnő felesége és gyermekei, a neonatológusnak készülő ötödéves orvostanhallgató Veronika, a miskolci Jezsuita Gimnáziumban tanuló ikerlányai, Lilla és Anna támogatták őt a sok elfoglaltságot igénylő feladatok elvégzésében. Időközben, a nyíregyházi tanárképzőn átvett diploma mellé a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán is oklevelet szerzett. A Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének alelnöke. Az Európai Régiók Bizottságának tagja, hazánk rajta kívül még tizenegy képviselőt delegál a testületbe. Ebből adódóan havonta utazik Brüsszelbe, ahol a gazdaságpolitikai és a természeti erőforrásokkal foglalkozó bizottságokban tevékenykedik.

Hosszú út vezetett megyénk gazdag kulturális örökségét jelentő középkori templomok megóvásának céljától a megvalósításig. A szívének oly kedves cél és a gyakorlat lehetővé tette pl. Vámosoroszi, Csengersima, Baktalórántháza, a partiumi Bere történelmi műemlékeinek megújítását. Most a határon átnyúló román-magyar program keretében 13,5 millió Eurót fordítanak az épített kulturális örökség megóvására, a megye turisztikai vonzerejének fejlesztésére.

Seszták Oszkár méltán lehet büszke arra, hogy az Európai Unióban az első olyan határ menti társulást vezetheti – ez a Tisza-Európai Területi Társulás – , amely az Unión kívüli ország, Ukrajna területén is hatályos. A Területi Társulás környezetvédelmi programja részeként a Kárpátaljai Jánosiban szilárdhulladék lerakót, Kisvárdán száraz biogáz üzemet létesít. Nyertes a pályázatuk, most készülnek tervek a kivitelezéshez. Már kiépült a Megyei Hulladékgazdálkodási Rendszer. Az azt működtető önkormányzati társulásnak közel tíz éve elnöke. A rendszert működtető önkormányzatok tulajdonában álló cég mára több száz embernek ad munkát, nyolcvan járművet használ, kétszáznegyven településen szolgáltat. Eredménynek tartja, hogy az egyik legalacsonyabb díjat itt fizetik ezért a szolgáltatásért az országban. A környezetvédelem ügye és az emberek is profitálhatnak a szelektív hulladékgyűjtés és feldolgozás kiterjesztéséből. Más területen, például a médiában is határokon átívelő kapcsolatokat szorgalmaznak. A több millió Euróból megújuló, megyei önkormányzati Kölcsey Televízió nemcsak új épületet kap, hanem modern stúdiókkal és műszaki megoldásokkal szerelik fel. Hírcserét valósíthatnak meg kárpátaljai és a szlovákiai médiákkal. Így a tágabb régió lakosai is közvetlenül értesülhetnek környezetük eseményeiről.

Jócskán átalakult a megyei önkormányzatok szerepe, hatásköre az önkormányzati rendszer átszervezése nyomán az elmúlt években. Fő feladatuk az Európai Unió Területi Operatív Programjában a tervezés, döntéshozatal és koordináció. Ez a program kilencven milliárd forintot biztosít hét évre a megye településeinek, civil szervezeteinek és egyházi intézményeinek. Nyíregyháza ezen felül negyvenöt milliárd forinttal részesül az Operatív program forrásaiból.  Ennek nyomán közintézmények szerelhetnek fel napelemeket, cserélhetik a nyílászárókat, szigetelhetik az épületeket pályázataik nyomán. A megyei önkormányzat koordinációs és projektmenedzseri szerepet tölt be. Négyszáz döntést hoztak eddig arról, hogy hasznos célokra költhessék a közösségek mindannyiunk adóforintjait. Magyarországon Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kapta a második legnagyobb összeget a program forrásaiból. Ez egyrészt köszönhető a szétaprózott települési rendszerből fakadó sok épületnek, másrészt a történelmi okok miatti lemaradásnak.

A Magyar Falu Program a közeljövő vidékfejlesztését készíti elő. Sokat segíthet abban, hogy kistelepüléseink bekapcsolódjanak az országos vérkeringésbe az autópályára történő rácsatlakozással. Munkahelyeket hozhat létre, így a vidék népességmegtartó képességét támogatja a program. Feladat van bőven és Seszták Oszkár már eddig is sokat tett a megye fejlesztéséért.

Szerző: 2018. 11. 01.

Hozzászólás zárolva.

Ha még nincs közöttünk, csatlakozzon most az Unokáink is olvasni fogják oldal kedvelőihez a Facebookon!

Hasonló