Dr. Fazekas János

Megyei főjegyző,

Nyíregyháza

szszb 25 nl Fazekas János dr.jpgGazdag szakmai és emberi tapasztalatokat szerzett az igazgatási, majd az ügyvédi munkában. 2009 februárjától meghatározatlan ideig ő a megyei főjegyző. Szünetelteti az ügyvédi tevékenységét, de hozzátette: „Hiányzik a tárgyalótermek hangulata.” Ezt a hiányt a megyeházán és szerte a megyében sok minden pótolja. Viszonylag kevesen tudják, hogy milyen sokrétű a főjegyzői munka. E szerteágazó munka végzésénél jól hasznosítja korábbi tapasztalatait. S persze előre is tekint, tanulmányozza az új meg új törvényeket, jogszabályokat.

Dr. Fazekas János érdekes, szimpatikus egyéniség. Régi kifejezéssel élve úri ember. Jó családba született. A nagyapja történelmi időkben sokáig Nyíregyháza polgármestere volt, az apja nyomdász. A főjegyző úr rövidített életrajzában ez olvasható: „1949. június 10-én született Nyíregyházán. A  Vasvári Pál Gimnáziumban érettségizett 1967-ben. Az ELTE Állam és Jogtudományi Karán 1972-ben szerzett diplomát. Jogi szakvizsgát 1982-ben tett. 1972-től 1985-ig a Megyei Tanács VB. szervezési és jogi osztályán dolgozott. 1985-ben Nyíregyháza Városi Tanácsa a végrehajtó bizottság titkárává, majd 1990-ben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése jegyzői munkakörbe nevezte ki. 1998-tól 1999-ig a Nyíribronyi Polgármesteri Hivatalban látta el a jegyzői feladatokat. Megyei, városi és falusi szakmai tapasztalatokat és egyéb rutint szerzett. 1999-től tíz éven át sok mindennel foglalkozó ügyvédként dolgozott.”

Szerényen, de jóleső érzéssel emlékszik rá, hogy tárgyaló ügyvéd volt. Vagyis emberi hangon tárgyalt minden érintettel, nem csupán iratokat olvasott fel. Külön figyelmet érdemel, hogy mindenes ügyvédként dolgozott. Vagy­is tárgyalt polgári, büntető, gazdasági, munkaügyi pereket, még válópert is intézett. Sokfelé utazott mint ügyvéd. Néha a Dunántúlra szólította a megbízatása. Egyszer az egyik megyei nagyvállalatnak gazdasági ügyben külföldön sikerült a pénzkövetelését érvényesíteni.

Munkaügyi perekben sok munkavál­lalónak „szerzett pénzt”. A munkaadók néha nem örültek az ügyvédi mun­kájának, de a sérelmet ért munkavállalók (vagy volt munkavállalók) annál inkább.

Az egyik ügyvédi sikerére így emlékezett: „Egy régi ellenfelem megkeresett, hogy vállaljam el az akkor keletkezett ügyét, mert bízik bennem. Elvállaltam.” Az egykori ellenfélben tehát nem volt harag, hanem bizalom. Az ügyvédi munkához nagyon is szükség van bizalomra.

Fazekas János a főjegyzői állást megpályázta és megnyerte. Idézet a pályázatából, először csak címszavakban:
„Szakmai, vezetési programom, Közgyűlés, bizottságok, tisztségviselők tevékenységével kapcsolatban, Szakmai felügyelet, ellenőrzés a fenntartású intézmények tekintetében, Költségvetési gazdálkodás, hatósági munka, a Megyei Önkormányzati Hivatalt érintő vezetési programom.” A szakmaiságot és az anyagi takarékosságot több helyen is kiemeli a pályázat. Egy helyen ez olvasható: „A Megyei Önkormányzat jelentős és folyamatosan bővülő egészségügyi, oktatási, szociális és gyermekvédelmi intézményhálózattal rendelkezik. Az intézmények működtetésével összefüggő szakmai felügyelet gyakorlásának folyamatosságát, továbbá a különböző, tényfeltáró és a szükséges következtetéseket levonó ellenőrzési tevékenységek rendszerességét szeretném beépíteni a hivatal mindennapi működésébe. A pályázati lehetőségek racionális kihasználását szeretném elősegíteni. Munkamódszerként tervezem a hét utolsó munkanapján a következő időszak feladatmeghatározó és a megelőző időszakra vonatkozó végrehajtását számon kérő munkamegbeszélés rendszerének kialakítását és működtetését. Meg kívánom valósítani, hogy a mindennapos vezetői munkafolyamatba beépített ellenőrzés az osztályvezetők tevékenységének is a részét képezze.”

A közelmúltban lezajlott uniós választás különösen nagy odafigyelést igényelt, és sok munkát adott a főjegyzőnek. Többek közt a helyi jegyzők felkészítésében is részt vett. A választások „utómunkát” is igényeltek. Jövő tavasszal jönnek a magyar parlamenti választások… Jó tudni: a megyei védelmi bizottság elnöke a közgyűlés elnöke. E bizottság elnökének helyettese a főjegyző. A katasztrófavédelem, a megelőzés is munkát ad. Gondoljunk  csak az árvizekre, a belvizekre, a viharkárokra, a tavaszi jégverésre… A vihar után a főjegyző például az áramellátás helyreállításának érdekében intézkedett.

Dr. Fazekas Jánosné az APEH régiós főosztályvezetője. A lányuk nem régen végzett közgazdász, és Pesten dolgozik, beszél angolul és spanyolul. Bizonyára ő is szép pályát fut majd be.

Módosították az Alkotmányt, új jogszabályok születtek. Erre mondta a főjegyző, hogy rendszeresen tanulnia kell. Tervei közt ez is szerepel: „Szeretném az önkormányzatok feladat- és hatáskörét rendbe tenni.”

A terv megvalósítása szép, de nehéz feladat.

(Szabolcs-Szatmár-Beregi Almanach 25. kötet. In-Forma Kiadó Nyíregyháza 2008.)

………………………..

Dr. Fazekas János 2009. február 26-ától a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye főjegyzője. Méltó utóda felmenőinek, nagyapja Nyíregyháza polgármesteri tisztét töltötte be 1944. novembere és 1948. májusa között, róla nevezték el a megye legnagyobb lakótelepén a Fazekas János teret. A főjegyző édesapja szintén a közszolgálatban dolgozott, a megyei tanács VB. Munkaügyi osztályát vezette. Dr. Fazekas János főjegyző a munkát az élet alapvető lényegének tekinti. Több évtizedes közigazgatási szolgálata során a megyeháza szervezési és jogi osztályát vezette, majd lett a Végrehajtó Bizottság titkára, később jegyzője. Közel 10 éven át az önkormányzatokkal ügyvédként állt kapcsolatban. Amikor kinevezték főjegyzőnek, határozatlan időre, igen komoly kihívással szembesült. Oroszlánrészt vállalt az intézmény-irányító és -fenntartó rendszer megreformálásában. 2006 végétől a megyei és Nyíregyháza városi önkormányzatainak jogi és ügyrendi bizottságában tevékenykedik. Kiemelkedő munkájáért 2008-ban Kállay András Díjat kapott, 2012-ben átvehette a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést a belügyminisztertől.

(Kiegészítve: 2012. szeptember 5-én)

Szerző: 2018. 01. 17.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ha még nincs közöttünk, csatlakozzon most az Unokáink is olvasni fogják oldal kedvelőihez a Facebookon!

Hasonló