Keresés életrajzi adatok szerintKözépfokú tanulmányokMagyarországMiskolcBerzeviczy Közgazdasági Technikum

Abuczki Jó­zsef

Ve­zér­igaz­ga­tó,  Mis­kolc Abuczki József, aki ezer­ki­lenc­száz­har­minc­négy de­cem­be­rében szüle­tett Nyír­egy­házán, gyer­mek­ko­rában hi­ába áhítot­ta min­den­nél job­ban, hogy foly­tat­has­sa ta­nul­mánya­it, amíg ba­rátai a közép­is­ko­lák pad­ja­it kop­tat­ták, ő édes­any­ja be­teg­sége, négy kis­ko­rú test­vére mi­att... Tartalom megtekintése

Kuzmi István

Elnök-igazgató, Mezőkeresztes Nincsen abban semmi túlzás, hogy Kuzmi István a magyar takarékszövetkezeti mozgalom „nagy öregje”. Igaz, az „öreg” nem teljesen illik rá, hisz 1947. január 24-én született Mezőnyárádon, és mivel... Tartalom megtekintése

Wachter Józsefné

Nyugdíjas tanár, Mezőcsát Joggal merül fel a kérdés, vajon mennyivel lesz szegényebb társadalmunk, ha már nem lesznek közöttünk a mai hatvan- és hetvenévesek, akik egész életüket céltudatos és kemény munkával... Tartalom megtekintése

Mező Józsefné

A Gála Kereskedelmi Rt. általános vezérigazgató-helyettese,     Miskolc Az 50-es években nem csak élni, születni is megpróbáltatás volt, különösen akkor, ha a korán özvegységre jutott édesanyának 600 forintból kellett két gyermeket... Tartalom megtekintése

Alsó-Antal Istvánné

Az Antalflóra Virágcentrum ügyvezetője, Miskolc Kékeden született, mely helyet „a világ legszebbjeként” emlegeti. Gyermekkora regénybe illő édes-bús történet. Harmadikként érkezett a családba súlyos beteg édesanyától, aki három év kórház és... Tartalom megtekintése

Dankó Mihály

Elnök-vezérigazgató, Edelény A Boldva Coop Kereskedelmi Részvénytársaságot politikai és gazdasági indíttatás révén 1999-ben az Edelényi ÁFÉSZ alakította meg, hogy jobban megfeleljenek a mai gazdasági követelményeknek. Tulajdonképpen új típusú szövetkezeti modell... Tartalom megtekintése

Bányik Gyula

A Futura Rt. vezérigazgatója, Tarcal Nehéz eldönteni, hogy az egész életét jellemző kőkemény, következetes munkának (dolog nélkül egy percig sem bírt meglenni), a szőlészkedésnek-borászkodásnak, a vadászatnak, vagy pedig mindháromnak együtt... Tartalom megtekintése

Jávorszki Imréné

Polgármester, Berzék A Miskolctól huszonöt kilométerre fekvő közel ezerfős települést az 1200-as években említik az első írásos emlékek. Évszázadokon keresztül a Potoczky és a Perczel családok birtoka volt a falu,... Tartalom megtekintése

Koscsó Lajos

Alpolgármester, Tiszaújváros Abaúj szívében, Encsen született, ott töltötte gyermekkorát is, ahová őseit is kötötte ez a szigorúságra kényszerítő vidék. Amikor szakmát adó iskolát kellett választania az általános után, Miskolcra, a... Tartalom megtekintése

Götz János

Polgármester, Hercegkút Sárospatakról Makkoshotyka felé haladva festői látvány tárul szemünk elé, ahogy megpillantjuk az alig 800 lelket számláló települést, Hercegkutat. Szőlőhegyek és erdők ölelésében terül el a falu, mindkét végén... Tartalom megtekintése