Rhédey Klaudia grófnő, Károly herceg szépséges szépanyja

Az angol királyi ház családfájának Erdélyből, Erdőszentgyörgyről ered az egyik ágacskája

A Keleti Kárpátok ölelésében fekvő gyönyörű táj elvarázsolta a brit trónörököst. Házat vásárolt a hegyek között, és gyakori vendég Zalánpatakon. Az erdőszentgyörgyi kastélyt és benne a múzeumot is felkereste. Megvolt rá az oka. Egyik régmúlt kori őse szellemét találhatta itt. Ha erre a képre vetette pillantását meggyőződhetett róla, hogy a magyar ág bájos arcot, nemes vonásokat hozott a családi vérvonalba. A grófnő életének epizódjait megismerve pedig egy olyan szerelmi történet – legyünk stílszerűek: love story – bontakozhatott ki előtte, amelyhez hasonlót az ilyen témájú irodalomban is ritkán találni. Közhelyesen szólva ilyen az, amikor a való élet írja a megkönnyeztető regényt.

A Mysteria Residentiae Rhédey című kiállítás emléket állít a kornak, a családnak, és megismerkedhetünk Rhédey Klaudia és Württemberg Sándor fájdalmasan rövid, ám annál emlékezetesebb házasságának történetével. (A grófnő képét Johann Ender  festette 1831-ben.) Napjaink legmodernebb kiállításrendezési technikáját ugyancsak megcsodálhatjuk, amelynek köszönhetően a látogató vizuálisan legalábbis, a lehető legközelebb kerül az évszázadokkal ezelőtti emberekhez, mindennapjaikhoz, ünnepeikhez, örömükhöz, gyászukhoz.

A kiállításon Gáspár Péter, a múzeum mukatársa vezet végig, először a családfák tablói előtt állunk meg.

– Itt van Gróf Rhédey László, felesége Báró Inczédy Ágnes – mutat a felső képen látható stilizált fa tövére. – Három gyermekük született. Vilhelmina nyolc naposan halt meg, József négy évesen. A középső, az egyetlen felnőtt kort megérő gyermekük Rhédey Klaudia 1812 szeptember 17-én született ebben a kastélyban, a Rhédey család nyári rezidenciájában. Az állandó rezidencia Kolozsváron volt. Klaudiát a kastéllyal átellenben álló templomban keresztelték meg, ott konfirmált, és oda is van eltemetve a kriptába. Nagyon szép kislány volt, szép nő lett belőle. Jó nevelésben részesült. A jó nevelés kétszáz évvel ezelőtt nagyjából azt jelentette, hogy idegen nyelveket tanult, megtanult zenélni, énekelni, táncolni, rajzolni. Tizenhét éves korában, kolozsvári tartózkodása idején súlyosan megbetegedett. A kolozsvári orvosok megmentik az életét, de a szülők úgy döntenek, hogy Bécsbe viszik, hogy a leromlott egészségi állapotát helyrehozzák.

Most pedig lepődjön meg velem együtt a Kedves Olvasó! Az előbb még csak szép keretű tükörben Magyarosi Imola sepsiszentgyörgyi színésznő segítségével feltűnik előttünk Klaudia grófnő.

– Ez már a XXI. század technikája! Találkozunk még hasonlóval – bíztat Gáspár Péter, aztán folytatja.  A bécsi orvosok sétalovaglásokat írtak elő neki és egy ilyen lovaglása alkalmával, a naplója tanúsága szerint, megpillant egy érdekes férfit, akinek a neve Alexander von Württemberg. A németországi württembergi királyság trónörökös hercegéről beszélünk. Mikor találkoznak egymásba szeretnek. Máris házasságon törik a fejüket, de a német család a Rhédeyeket rangon aluliaknak tartja, ezért ellenzik a házasságot. A legenda szerint Klaudia édesapja megsértődik, és azt a választ adja neki olyan vej nem kell, aki nem beszél magyarul, illetve nincs okuk leminősíteni a Rhédeyeket, mert a harmadik magyar királytól, Aba Sámueltól származnak, tehát királyi vér csörgedezik az ereikben és régebbi család a Rhédey, mint a Würtemberg. De végül a szerelem győz, és nem a családok közötti viszály. Tény az, hogy Alexander megtanul magyarul, mindenki el kell döntse, hogy Klaudia kedvéért vagy sem. Lemond az örökségről, és a legenda szerint magyarul kéri meg Klaudia kezét. 1835 május másodikán Bécsben a házasság létrejön. Házasságukból három gyermek születik: két leánygyermek, Klaudia és Amália, illetve egy fiú, Ferenc, aki feleségül veszi majd Mary Tecket, Cambridge hercegnőjét. Az ő nagyobbik leányuk Mary von Teck, Mary Viktória, a későbbi V. György angol király feleségeként Anglia nevezetes királynéja. Így került be a magyar vér az angol királyi családba. Kettejük gyermeke VI. György, a dadogós király. Róla készült a film, A király beszéde. Felesége Elizabeth, a 102 évet élt anyakirályné. Az ő nagyobbik leányuk az immáron kilencvenöt éves jelenlegi uralkodónő, II. Erzsébet. Férje a nemrég elhunyt néhai Fülöp herceg. Nekik négy gyermekük született, a legidősebb Charles, Károly herceg, a trónörökös. 2008-ban itt járt, és meglátogatta a kastélyt, a templomot. Aláírása a templomban, a vendégkönyvben található. Ő az egyetlen tagja az angol királyi családnak, aki valaha nálunk járt, ő is életében csak egyszer, tizenhárom évvel ezelőtt. Tizenkilencben, amikor avattuk ezt a killítást, őt is meghívtuk. Sajnos nem tudott eljönni, de küldött egy videoüzenetet, amit meghallgathatunk ma is. Az első felesége Diána hercegnő volt, akitől két fia, William és Harry született.
A genealógiai vonalaknak, a családfáknak, és az ő ágaiknak  tanulmányozása után érkezünk abba a terembe, ahol Klaudia és Sándor szívszorító módon befejeződött szerelméről hallok.

– Alexander szobájába érkeztünk – folytatja Gáspár Péter. – Itt vett búcsút a feleségétől 1841-ben, amikor Klaudia negyedik gyermekével volt terhes. Alexander egy hadgyakorlaton vett részt a mai Szlovénia területén. Klaudia úgy dönt, hogy meg fogja látogatni, és Erdőszentgyörgyről  egy hintóval indul útjára. A lovak megijednek valamitől az úton, és a hintó beleborult egy sáncba. Klaudia megütötte magát, de nem veszi komolyan az ütést, és tovább folytatja az útját. Megérkezik Grazba. Ott vár rá egy barátnője, akinek a férje szintén ott van a hadgyakorlaton. Grazból a nyolc órás utat lóháton teszik meg, terhesen és megütve… Nem volt ez igazán jó döntés! Nagyon belefáradott az utazásba, s végül 1841 október elsején, nyolcnapos szenvedés után. 29 évesen belső vérzésben hunyt el a magzatával együtt. A halálos ágyán megigérteti a férjével, hogy a holttestét haza hozza Erdőszentgyörgyre. Amint tudjuk, Alexander szó szerint veszi az ígéretet.

A tükörből most Derzsi Dezső színész tekint ránk, és mondja el az esküt. A tükör előtti asztalon a vörös kelmébe burkolt urna az eredeti másolata.

– Ő vezeti a halottaskocsit – meséli tovább a gyászos történetet Gáspár Péter. – Húsz nap után került sor a temetésre a templom alatti kriptában. A temetés előtt Alexander Klaudia szívét külön választatja, bebalzsamoztatja, bezáratja aranydobozba. Ezt az aranydobozt mindenhová magával viszi. Negyvennégy évvel túléli a feleségét, soha nem nősül újra. Nem dolgozza fel soha, ami vele történt, élete végéig gyászolta Klaudiát. Koporsójára ezt íratta: Itt nyugszik az a nő, aki soha életében bánatot nem okozott nekem, csupán csak örömet. Bánatot és könnyeket csak most az egyszer, amikor itt hagyott egyedül ezen a Földön.

“Rhédey grófnő története csupa románc, szenvedély és tragédia” mondja ma is élő leszármazottja, Károly herceg, Nagy Britannia trónörököse. Elhagyjuk a szobát, melyben a románc, a szenvedély, és a tragédia egyaránt hitelesen érinti meg a látógatót a multimédia eszközei által.

A következő termet hatalmas ablakokon át világítja meg a délutáni napfény. A grófnő életének mosolygósabb mozzanatai ihlették a további csodákat, amelyek itt fogadnak. Bécs korabeli életét korhű kosztümökben szereplő színészekkel forgatott film mutatja. Örvénylő báljelenet, lovagló párok az erdőben… Az ember csak áll középen, és nem tudja merre is forgassa a fejét. Milyen kreatív a kiállításrendezők fantáziája: a szereplőkről egy-egy kinagyított kép állja útját a napsugaraknak az ablakban. És nem csak a nevezetes párt megidéző szereplők képeit látjuk, hasonló jelmezekbe öltözött sok más közreműködő is, aki létrehozta a Mysteria Residentiae Rhédey című gyűjteményt.

Klaudia és Alexander már szólt hozzánk korábban, íme egy közös kép róluk.

A kiállítás utolsó helyiségében a grófnőhöz kötődő tovább tárgyak mellett még egy videót tekinthet meg a látogató. A “szépunoka”, Károly herceg üzenetét, amelyet a megnyitóra küldött.

“Nagyon szeretem és ápolom az ide fűződő családi kapcsolataimat, gondolok itt remészetesen Mária (román) királynéra, de ugyanúgy Rhédey Claudia grófnőre is, az én szépanyámra. Több, mint 20 éve figyeltem fel rá először, hogy Rhédey grófnő a dédnagyanyám, (Teck) Mária királyné nagyanyja volt, és érdeklődéssel hallgattam meglehetősen rövid élettörténetét. Ahogy azt Önök is láthatják, amint szemügyre veszik a kiállítást, a Rhédey grófnő története csupa románc, szenvedély és tragédia. Sajnos nagyon fiatalon hunyt el. Tizenegy évvel ezelőtt volt szerencsém meglátogatni az Önök városát, és alkalmam volt leróni kegyeletemet a szépanyám sírjánál az Önök gyönyörű, tizennegyedik századi gótikus stílusú templomában. Jó alkalom volt ugyanakkor visszaemlékezni a szeretetre és tiszteletre, amit dédanyám, (Teck) Mária királyné érzett saját nagyanyja iránt. A templomban mélyen megérintett a márványplakett látványa, amit (Teck) Mária királyné állíttatott Claudia grófnő emlékére, és tudomásul venni az ő támogatását a templom felújítására. Nagyon örvendek, hogy ma a Rhédey kastély új életre kel az elődeim emlékére létrehozott állandó kiállításnak köszönhetően.”

Szerző: 2021. 07. 10.
Ha még nincs közöttünk, csatlakozzon most az Unokáink is olvasni fogják oldal kedvelőihez a Facebookon!

Hasonló

Lisztománia

Tüttő József alkotása 50x30cm, olaj/MDF. “Lisztománia, üzenet a Liszt érzékenyeknek!!” Rossz vicc, kicsit megengedtem magamnak az áthallás mókáját. Tüttő József jó humorral sajátos komponálással terítette elénk nagy zeneköltőnk jellemzőit: az... Tartalom megtekintése

Hitler Sasfészke Berchteschgadenben

Elérhetetlen, megközelíthetetlen, bevehetetlen… Már-már népmesei jelzők is feltűnnek az egykori náci vezető Salzburg mellett, ám mégis Bajorországban felépített rejtekhelyével kapcsolatos legendákban. Még a háború után is jó ideig megismerhetetlen volt... Tartalom megtekintése

Alkonyattól pirkadatig

Tüttő József alkotása60x90cm Olaj/MDF. A téma örök, a feldolgozások többsége ismert, de ez az egyéni, összetéveszthetetlen stílre fel kell kapni a fejet!!! A komor színhasználattal az állatok robusztussága is alátámasztott, a... Tartalom megtekintése