Keresés életrajzi adatok szerintHobbyVadászatVadász (urak)Borsod-Abaúj-Zemplén megyeSátoraljaújhelyi járás

Mester András

Vadász, Füzérkomlós Az erdő, a természet és a vad szeretetét főleg édesapjától tanulta, aki erdész volt. Édesanyja a háztartás vezetése mellett ugyancsak erdei munkásként dolgozott. A családi hagyományokat követve, bátyja,... Tartalom megtekintése

Onofer Pál

Középiskolai igazgatóhelyettes, Sátoraljaújhely Meglehetősen ritka névnek számít az Onofer családnév, a telefonkönyvben is csak mindössze kilenc viselőjét lehet felfedezni és a név eredetét is homály fedi. Egyikük a kilenc közül... Tartalom megtekintése

Dudás László

A Virág Ker-Tem Kft. ügyvezető igazgatója, Sátoraljaújhely A Boldogkőváralján élő család első gyermekeként Abaújszántón született 1951. február 18-án. Nagyapja (vitéz Dudás Gergely) az egri püspök fővadásza és erdésze volt, édesapja... Tartalom megtekintése

Dunyák Mihály

A Zempléntext Kft. ügyvezető igazgatója, Sátoraljaújhely Érdekes és változatos, egyben sikeres életutat járt be eddig Dunyák Mihály, akinek gyermekkorától kezdve rengeteg munka jutott osztályrészül, és eddig eredményesen sikerült megoldania feladatait.... Tartalom megtekintése

Dr. Le­nár György

Er­dé­sze­ti igaz­ga­tó, Pál­há­za Mi­ként azt ere­de­ti do­ku­men­tum is bi­zo­nyít­ja, déd­nagy­ap­ját Fran­ti­sek Le­nár­nak anya­köny­vez­ték egy Gor­li­ce mel­let­ti kis fa­lu­ban. In­nen Ga­lí­ci­á­ból me­ne­kül­tek a déd­szü­lők az 1870-es évek­ben az ak­kor Ma­gya­ror­szág­hoz tar­to­zó... Tartalom megtekintése