Foglalkozás szerintEgyházi személyekLelkészekReformátus lelkészek

Bélbász-Szücs Andrea

Református lelkész Csengersima A fiatalokon keresztül szeretném szüleiket, az idősebbeket visszavezetni hitük megéléséhez, vallásuk gyakorlásához. Szatmár egyik legszebb, történelmi kort megért templomának hűvösében hangzanak el ezek a szavak. Divatosan, jó... Tartalom megtekintése

Dr. Szűcs József

Lelkipásztor, Tisztaberek A lehetséges dolgok akkor születnek, amikor a lehetetlent megkíséreljük. Ez a gondolat a felnőtté eszméléstől mind a mai napig elkíséri dr. Szűcs József, Tisztabereken élő református lelkipásztort. Az... Tartalom megtekintése

Szalai László

Lelkipásztor, Fehérgyarmat A kisebbséghez tartozást nem egyformán éli meg mindenki. Van, akinek megroppantja a gerincét, és nem meri vállalni a mássággal járó különbözőségeket. Van, akit elragadnak a szélsőséges indulatok, és... Tartalom megtekintése

Koós Csaba Levente

Református pap, Jármi A megélt hit hegyeket mozgat meg, de ha valakinek csak a szertartásokban és a templomba járásban merül ki a vallás fogalma, a gyülekezet pásztora nem követett el... Tartalom megtekintése

Bartha Gyula

Református lelkipásztor, Csenger Bereg csücskében, Tiszakerecsenyben töltötte az első gyermekéveket Bartha Gyula református lelkipásztor, de az álmait kiteljesítő felnőtt már szívvel-lélekkel Szatmárhoz, közelebbről Csengerhez kötődik. Bár jellembeli különbségeket azért felfedezett... Tartalom megtekintése

Balogh Tihamér

Református esperes, Fehérgyarmat Életútját emígy kezdi: szülőfalum Pályin, Kelet-Szlovákiában, a Latorca partján van. Egész környéke már a reformáció kezdete óta református. őseim is magyar református emberek. Szüleim gazdálkodók voltak 25... Tartalom megtekintése

Pótor János

Intézményvezető, Őr Kilenc hónap óta a világ egyik legboldogabb emberének mondhatja magát Pótor János református lelkész: kemény küzdelmét követően nyithatta meg a rászorultak előtt az őri Sarepta Református Idősek Otthona... Tartalom megtekintése

Szűcs Tibor

Református lelkész, Nyírpazony Nyírpazony jellegzetes nyírségi település, mégis egyedinek mondható. A szélrózsa minden irányába elágazó utcái szépek, rendezettek, számos értékes, takaros házat is láthatnak az ideérkezők. A református templom közelében... Tartalom megtekintése

Nagy Gábor Csaba

Lelkész, polgármester, Tákos Református lelkész és tiszteletdíjas polgármester. Főállásban sokat tesz a tákosiak lelki életéért, polgármesterként dolgozik a faluért az élet minden területén. A szerény lehetőségeit kihasználva azért fáradozik, hogy... Tartalom megtekintése

Gaál Sándor

Református lelkész, Ramocsaháza „Mert én veled vagyok, megőrizlek téged, akár hová mégy!” (1. Mózes 28,15) Hiszem, a lelkészi hivatásra készülni kell! Készülni a születéstől, apró gyermekkortól fogva, egészen a beteljesülésig.... Tartalom megtekintése