Foglalkozás szerintEgyházi személyekLelkészekReformátus lelkészek

Veres Péter

Lelkipásztor Gávavencsellő Hazaérkezett – fogalmaz sorsáról, szolgálatáról Veres Péter lelkipásztor. Ez alatt érti az otthon melegét, Isten szolgálatának megkerülhetetlen adományát. Talán a tájegység hibázik picit – ő ugyanis Bódvaszilason nőtt... Tartalom megtekintése

Bende Tamás

Református lelkész Csomakőrös – El tudtam érni, hogy azok is eljöjjenek egy közösségbe, akik valamilyen okból haragosai egymásnak. Tizenhárom éve szolgál a településen. A mögöttünk maradt csaknem másfél évtizedben számos... Tartalom megtekintése

Bélbász-Szücs Andrea

Református lelkész Csengersima A fiatalokon keresztül szeretném szüleiket, az idősebbeket visszavezetni hitük megéléséhez, vallásuk gyakorlásához. Szatmár egyik legszebb, történelmi kort megért templomának hűvösében hangzanak el ezek a szavak. Divatosan, jó... Tartalom megtekintése

Csoma Zoltán

Nyugalmazott református lelkipásztor, Nyírbogát Nem Ti választottatok engem, mondja az Úr Jézus, én választottalak Titeket” – így kezdi beszélgetésünket Csoma Zoltán. A 2010. augusztus elsejével nyugalomba vonult református lelkipásztor közel... Tartalom megtekintése

Tőkés László

Az Európai Parlament alelnöke Az erdélyi, de egyben a Kárpát-medencei magyarság karizmatikus egyénisége, 1990-től 2009-ig a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke, 2007-től európai parlamenti képviselő. 2010-től az Európai Parlament alelnöke. Romániában,... Tartalom megtekintése

Lakatos Illés

Református lelkipásztor, Tyukod Magasra nőtt örökzöldek takarják a tyukodi református templom mellett a lelkészi hivatalt. Bizonytalanul keresi tekintetem, merre is lehet, de csak másodperceket kell várnom, mert feltűnik a tiszteletes... Tartalom megtekintése

Kormos Csaba

Református lelkipásztor, Porcsalma Tétován találgatom a hivatal kapujában, melyik úton menjek be, és melyik ajtón csengessek. A kérdést vendéglátóm dönti el, aki megjelenik az egyikben. Bizonytalanul nézek vissza, aztán oldja... Tartalom megtekintése

Somogyi Sándor

Nyugdíjas református lelkész, Besenyőd Fél évszázada annak, hogy három település nagytiszteletű lelkésze, Somogyi Sándor hirdette az evangéliumot a híveknek. Besenyőd, Levelek és Magy köztiszteletben álló lelkészét Gyulaházáról hívta ide az... Tartalom megtekintése

Bartha Gyula

Református esperes, Csenger A születéstől a halálig kíséri végig a református családok életét Bartha Gyula lelkipásztor, a Szatmári Egyházmegye esperese. Tágíthatjuk a felelősség körét, hisz a jegyespárok felkészítésétől a gyász... Tartalom megtekintése

Dr. Szűcs József

Lelkipásztor, Tisztaberek A lehetséges dolgok akkor születnek, amikor a lehetetlent megkíséreljük. Ez a gondolat a felnőtté eszméléstől mind a mai napig elkíséri dr. Szűcs József, Tisztabereken élő református lelkipásztort. Az... Tartalom megtekintése