Napkeletnepe.hu webáruház

Adatkezelés

Adatkezelési Nyilatkozat

Ez az adatkezelési nyilatkozat azt a célt szolgálja, hogy a napkeletnepe.hu oldal (továbbiakban: honlap) felhasználója megismerhesse a honlap használata során általa megadott személyes adatai kezelésének és felhasználásának rendjét.

Az adatok kezelője

IN-FORMA Lap- és Könyvkiadó, Üzleti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszám: 15-09-061736, Székhely: 4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 3. I/1. sz. (továbbiakban: Adatkezelő)

Az adatkezelővel a kapcsolatot a következő email címen veheti fel: info@napkeletnepe.hu

Az adatkezelő NAIH nyilvántartási száma: NAIH-104791/2016.

A kezelt adatok köre

Név

Lakcím

Email cím

Az Adatkezelő a fizetés során megadott technikai és banki adatait NEM kezeli, azokat az internetes fizetési felületet üzemeltető mindenkori Szolgáltató kezeli, és értük ő felel, az In-Forma Kft. felelősségét a felek a fizetéssel kapcsolatos banki adatkezeléssel kapcsolatban kizárják. 

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: 

Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. 

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá. 

A honlapon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. A honlap által alkalmazott cookie-k kizárólagos célja, hogy a Felhasználó által kért szolgáltatásokat, tartalmakat részére biztosítani tudja. A cookiek elhelyezésével egyszerűbb tájékozódási lehetőséget illetve autentikációs folyamatot tud biztosítani a Szolgáltató. A cookie-kal kapcsolatos adattárolás a Felhasználó informatikai eszközén valósul meg. A Felhasználónak lehetősége van a cookie-kat törölni illetve blokkolni a böngészők beállítások menüjében. A honlap külső (nem a honlap által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmazhat és ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért pedig a honlap minden felelősségét kizárja.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy aktivitásáról a honlap rendszere olyan adatokat is gyűjthet, melyek személyes adataival össze nem kapcsolhatók.

Hozzájárulás az adatkezeléshez

Az adatkezelés alapja a honlap felhasználóinak önkéntes és kifejezett, kellő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata arról, hogy az önként megadott illetve technikai adatrögzítés útján megszerzett személyes adatait az Adatkezelő kezelje. Ez a hozzájárulás a 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1.) (a) szerinti hozzájárulásnak tekintendő. A hozzájárulást a felhasználó a honlap használatával illetve regisztrációval adja meg.

A hozzájárulás az info@napkeletnepe.hu címre vagy a regisztrált email címről az info@napkeletnepe.hu email címre küldött nyilatkozattal bármikor visszavonható, ebben az esetben az Adatkezelő az általa kezelt adatokat véglegesen törli. 

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő a megadott adatokat a honlap eredményes működése érdekében kezeli.

A fenti adatkezelésen kívül az Adatkezelő saját üzleti tevékenysége körében közvetlen megkereséssel reklámot is küld. Jelen Adatkezelési nyilatkozat a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (2.) alapján adott hozzájárulás is egyben, vagyis a honlap használója kifejezetten hozzájárul a közvetlen megkeresésen alapuló reklámok fogadásához.

A fenti hozzájárulás bármikor visszavonható, akkor is, ha az adatkezeléshez a felhasználó egyébként továbbra is hozzájárul. Egyéb nyilatkozat hiányában a közvetlen megkeresésen alapuló reklámok fogadásához adott hozzájárulás visszavonása esetén is a többi megadott az Adatkezelő tovább kezeli. 

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználó és az Adatkezelő közötti kapcsolattartás elsődleges formája az e-mail, így azt is, hogy a honlap működéséhez, a szolgáltatások teljesítéséhez szükséges e-mailek küldéséről nem lehet leiratkozni.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Az adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben kijelenti, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást és jogosult az ehhez szükséges nyilatkozatokat megtenni. E nyilatkozatra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. Az adatkezelő jogosult a nyilvánvalóan ellenséges, személyiségi vagy más jogot sértő, láthatóan humor céljából regisztrált felhasználók adatait a rendszerből törölni.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama az adat megadásától annak törléséig tart. Törlést kezdeményezhet a Felhasználó illetve az Adatkezelő.

A honlap az automatikusan rögzített adatokat 12 hónapig tárolja. 

Ha valamilyen, a felhasználó által megadott adatot, jogszabály kötelező rendelkezése folytán meghatározott ideig meg kell őrizni vagy azt törölni tilos, az Adatkezelő e szerint jár el, és ezt a felhasználó tudomásul veszi.

Az adatkezelést végző személyek

Az adatokat elsősorban az Adatkezelő munkatársai ismerik meg az adatkezelés során, de a felhasználó tudomásul veszi, hogy a honlapon nyújtott szolgáltatás jellegéből adódóan az Adatkezelő a szolgáltatások teljesítésébe alvállalkozókat von be. Az Adatkezelő mindent megtesz azért, hogy az alvállalkozók az adatkezelést gondosan és jogszerűen végezzék, azonban az adatkezelésükért nem felel.

A felhasználó joga a tájékoztatáshoz

A felhasználó bármikor kérhet tájékoztatást arról, hogy az Adatkezelő milyen személyes adatait kezeli. A felhasználó megadott adatait bármikor módosíthatja, és bármikor kezdeményezheti azok törlését. A törlésre a kötelezően megőrzendő adatokat kivéve 3 napon belül, visszaállíthatatlanul sor kerül. 

Az Adatkezelő kérésre 30 napon belül bármikor tájékoztatja a felhasználót a róla kezelt adatokkal kapcsolatban az adatok felhasználásának céljáról, módjáról és időtartamáról.

A Felhasználó az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

Módosítás

Az Adatkezelő jelen szabályzatot bármikor egyoldalúan módosíthatja, és erről a regisztrált felhasználókat a honlapon értesíti. A honlap továbbhasználatával a felhasználó a közölt módosítást ráutaló magatartásával elfogadja.

Nyíregyháza, 2016.09.06

IN-FORMA Kft. 

Adatkezelő

©