Hargitai István

Címzetes igazgató, Nyíregyháza Kiváló Pedagógusa

Nyíregyháza, Budapest

A táguló világegyetem jut eszembe Hargitai István címzetes igazgató urat hallgatva. A csöppnyi hevesi faluból, Hevesaranyosról jutott el Nyíregyháza egyik patinás középiskolája, a Széchenyi igazgatói posztjára. Tágítsuk a horizontot, és a 4 gyerekes Zsuzsa lánya és veje, Márka Szabolcs révén már a New York-i Columbia Egyetemen találjuk magunkat. Lánya és asztrofizika professzor, tanszékvezető veje egy munkacsoportban a gyakorlatban igazolta Einstein feltevését a gravitációs hullámok létezéséről. Galileit idézi: a természet a matematika nyelvén íródott. Hargitai István az 1700-as évekig vezette vissza a családfáját, amikor még szász ősei a Gruber nevet kapták apáiktól. Ő már vérbeli magyarnak született. Széchenyi István szavait – szabadságszerető hazában az ifjúság nevelése kötelesség – hozzáteszi, szent kötelesség – vallja magáénak.

Mióta az eszét tudja, tanárnak készült. Nem tudjuk kideríteni, lehet-e ebben szerepe kántortanító édesapjának, aki évtizedeken át nagy megbecsülésnek örvendett, mint iskolaigazgató. Ami tény, 16 évesen már nemcsak a pályát jelölte ki, hanem kifejezetten igazgatóként képzelte el a jövőjét. Gyermekei közül egyik sem folytatta a családi hagyományt, Zoltán fia patológus főorvos Debrecenben, Zsuzsa lánya fizikus, kutató.

Amikor egy barátságos, Dunához közeli étteremben vallatjuk a múltat – 12 éve ugyanis a fővárosban él újságíró feleségével, Hargitai-Jávor Ágnessel – a centenáriumát ünneplő Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola és az 1991-2006 közt igazgatói feladatokat ellátó, széles látókörű tanár kapcsolatába szeretnénk bepillantani. A tényeket makacsul tisztelő ember röviden összegez: „A mindent jelentette nekem. 1967-ben vettem át matematika-fizika szakon a diplomámat Debrecenben, és azon az őszön már a Széchenyiben kezdtem tanítani. A 70-es években a Szabolcs-Szatmár megyei Tanács Művelődésügyi Osztályán felkértek szakképzési tanulmányi felesősnek. 1980-1991 közt igazgatóhelyettesként nagyobb ráhatásom lehetett a fejlesztésekre. 1991-2006 között pedig a gyermekkori álmom vált valóra: sikeres pályázat alapján irányíthattam a sokféle nevet viselő, ám folyamatosan fejlődő, a megyei és az országos megméretéseken egyre jobb eredményeket produkáló szakközépiskolát.”

Nem kevesebbet vállalt magára, mint egy új szakképzési modell kidolgozását, amelyet 12 közgazdasági középiskolával együtt a Világbanki program keretében valósítottak meg. Éveken át alkalmazták ezt a hazai gyakorlatban. A városi középiskolai és a megyei szakképzési igazgatói munkaközösség vezetője. Nagy ívű pályát futott be. Gilányi János elődjével azon tanakodott: ügyvitel helyett tanítsanak informatikát. Mivel a számítástechnika oktatásának bölcsőjénél járunk, Hargitai úr elvégezte a számtech szakot. Jegyzetet írt a témáról, és a hatályos jogszabályokat figyelembe véve elindíthatták a diákokat a komputerek világában. Megelőzték saját korukat. Országos versenyeken szerzett győzelmek igazolják: a diákokat is lelkesítette az újdonság. Mára a mindennapi élet része az informatika.

Megcsinálták a Comenius teljeskörű minőségbiztosítási rendszert. Az érettségi utáni felsőfokú szakképzést akkreditáltatták. Tanirodát rendeztek be, amely modellezett egy valódi céget. A diákok nemcsak elméletben, hanem a gyakorlatban is kipróbálhatták egy vállalat, vagy intézmény adminisztrációs munkáit. Készítettek – persze fiktív – számlákat, telefonálhattak, éves tervet állítottak össze, egy szóval, megismerték a komplett irodai tevékenységet.

„Szerencsés időszakban lehettem igazgató – összegzi tapasztalatait Hargitai István. Szabadon tervezhettünk, a reális célok megvalósításához megkaptuk a szükséges forrásokat. Nyíregyházi, megyei és országos szinten is egyre jobban csengett a Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola neve. Amire nagyon büszke vagyok: szobrot emeltünk névadónknak az alapítás 75. évfordulóján, évente megkoszorúzzuk. Alapítványt hoztunk létre a hagyományok ápolására és a tehetségesek támogatására. A Széchenyi Kiváló Diákja címmel a legjobb tanulóinkat ismertük el. A tanév végén a kimagasló eredményt elérőknek és tanáraiknak fogadást adtunk, itt is a hétköznapi élet ünnepélyes eseményét gyakorolhatták a meghívottak.” Tanított a BME Közoktatásvezetői képzésén, közoktatási, felnőttképzési szakértő.

A Széchenyi Emlékérem Oktató-Nevelő Munkáért Díj, Nyíregyháza Kiváló Pedagógusa – Margócsi Emil Díj tulajdonosa, a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetettje. Őt ismerték el elsőként főtanácsosnak az igazgatói karból. Ma a honfoglaláskorról, valamint meséket, történelmi elbeszéléseket, regényeket ír – a fióknak. Évente magához öleli 4 unokáját, akik tökéletesen beszélik anyanyelvüket. „Nem tettem egyebet, csak a hivatásomat gyakoroltam, de azt tántoríthatatlanul.”

Szerző: 2018. 10. 04.

Hozzászólás zárolva.

Ha még nincs közöttünk, csatlakozzon most az Unokáink is olvasni fogják oldal kedvelőihez a Facebookon!

Hasonló