Dr. Szlávik Lajos Professzor Emeritus

A Magyar Hidrológiai Társaság elnöke

Nyíregyháza – Baja

szszb_32_zsl_dr_szlavik_lajos.jpgEmber és Víz. Így nagybetűvel. E két fogalom összetartó erővel van jelen jellemében, egész munkásságában. De e szavak hétköznapi értelemben is ezernyi szálon kötődnek, kapcsolatuk létünk meghatározói. Ám olykor a támadó vizet legyőzni, megszelídíteni vagy az emberiség és az élhető környezet szolgálatába állítani, igazi kihívás. És szervezni, fejleszteni, képezni a jelen és jövő szakembereit, közben megóvni az értékeket, megmenteni a vízi emlékeket, dokumentumokat. Lételemei e tevékenységek a professzor úr számára a sok egyéb szakmai-szervezeti feladatok végzése mellett.

Elsőgenerációs értelmiségi. Békéscsabán a szülői házban már gyerekkorában elhatározta, mérnök akar lenni. Békéscsabán, a Vásárhelyi Pál Út- Híd- és Vízműépítő Technikumban érettségizett 1965-ben. Tanulmányait Leningrádban a Hidrometeorológiai Műszaki Egyetemen folytatta állami ösztöndíjasként, ahol mérnök-hidrológus diplomát kapott 1970-ben. Szakdolgozatának témája a Tisza volt. S mily rendező az élet; friss diplomásként, a nagy tiszai árvíz kellős közepén kerül Nyíregyházára a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatósághoz, ahol hidrológusként, majd csoportvezetői beosztásban dolgozott négy évig. Gyulán, a Körösökön 11 éven át folytatja mérnöki munkáját osztályvezetőként.

Tudományos munkásságának kezdete is erre az időtájra esik; a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karán 1982-ben műszaki doktori, majd 1997-ben PhD tudományos fokozatot szerzett. 1985-ben visszahívják Nyíregyházára a FETIVIZIG igazgatójának, s ahogy mondja, élete egyik legtermékenyebb és legszebb időszaka volt az itteni. Sok, ma is itt dolgozó kiváló szakembert vett fel –  többek között a jelenlegi utódját, Bodnár Gáspárt is – és büszkeséggel, tisztelettel tekint munkájukra. Nyolc év után nem könnyű szívvel ment el Nyíregyházáról, de a számára szintoly kedves oktatást választva – mely a mai napig tart – a Pollack Mihály Műszaki Főiskola bajai Vízgazdálkodási Tagozatának igazgatója lett. Közben, a tanítás mellett (1993-1998 főiskolai docens, 1998-tól főiskolai tanár, tanszékvezető) a vízügyi közigazgatásban is jelentős tevékenységet végez; az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgató-helyettese (1995-1999), majd 2003-2004-ben a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Területi Vízgazdálkodási Főosztályának vezetője. Különböző beosztásaiban mindig az ár- és belvízvédelem, a távlati tervezés álltak munkássága középpontjában. Szakmai körökben nagy elismerést váltott ki a Tisza árvízvédelmi rendszerének megújítása, a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése programját elemző munkája. E nagyszabású infrastrukturális beruházás különösen érinti térségünket is, mely a Felső-Tisza és a Közép-Tisza vidékén élő másfél millió ember számára teremt biztonságot és nyújt fejlődési, fejlesztési lehetőséget.

2004-től – a tudományos kutatás, publikálás és a szakmai közéletiség mellett – az oktatásnak szenteli életét. A bajai Eötvös József Főiskola főiskolai tanára, a Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék vezetője. A vízimérnök és vízügyi szakemberképzésben vállalt több mint 20 éves példaértékű szakmai és oktatói munkáját a bajai főiskola Professzor Emeritus címmel ismerte el 2013-ban. A nyíregyházi gyökerek is erősnek bizonyultak; irányításával árvíz- és belvízvédelmi szakmérnök-képzés indult el a szabolcsi megyeszékhelyen. A bajai főiskola által szervezett oktatásnak már harmadik alkalommal ad otthont a FETIVIZIG.

Rangos hazai és nemzetközi fórumokon, konferenciákon tartott előadást (számuk meghaladja a 100-at) a hidrológia, árvízvédelem, vízgazdálkodás, vízügytörténet témaköreiben. Mintegy 280 publikációt jegyez, továbbá 20 szakkönyv, szakmai kiadvány, 50 folyóiratszám (Vízügyi Közlemények) szerkesztését is. Országos jelentőséggel bír a vízi emlékek megmentése, dokumentumainak összegyűjtése, kiadványokban való megjelentetése terén végzett munkássága, s nevéhez fűződik, hogy a főiskolai oktatás és a szakmérnök képzés tananyagába beépült a magyar vízgazdálkodás története.

Gyönyörű köteteket mutat, professzionális a szerkesztés, de a tördelés is az ő munkája. A leírások, magyarázatok, történeti illusztrációk, fotók, névmutatók, mellékletek hihetetlen gazdagságú, az egész országot felölelő vízügytörténeti ismeretekkel kápráztatják el az olvasót.

Nívós szakmai – köztük nemzetközi – elismerések (12) birtokosa. Társadalmi tisztséget 11 hazai és nemzetközi tudományos-szakmai szervezetben tölt be. A Magyar Hidrológiai Társaság elnöke 2011-től, a korábbi ciklusokban főtitkári, alelnöki, elnökségi tag pozíciókat töltött be. Köztiszteletben álló tudós mérnök, tanítványai által jelesre értékelt tanár, a szakmai közélet meghatározó személyisége.

Családja a biztos hátországot jelenti, ő maga pedig a biztonságot számukra. Felesége középiskolai osztálytársa, közgazdász fia, orvos lánya és három unokája teszik még teljesebbé gazdag életét. A komolyzene, színház, utazás igazi élményt, de feltöltődést is jelent számára – az újabb szakmai kihívásokra.

Szerző: 2018. 01. 17.
Ha még nincs közöttünk, csatlakozzon most az Unokáink is olvasni fogják oldal kedvelőihez a Facebookon!

Hasonló

Lisztománia

Tüttő József alkotása 50x30cm, olaj/MDF. “Lisztománia, üzenet a Liszt érzékenyeknek!!” Rossz vicc, kicsit megengedtem magamnak az áthallás mókáját. Tüttő József jó humorral sajátos komponálással terítette elénk nagy zeneköltőnk jellemzőit: az... Tartalom megtekintése

Hitler Sasfészke Berchteschgadenben

Elérhetetlen, megközelíthetetlen, bevehetetlen… Már-már népmesei jelzők is feltűnnek az egykori náci vezető Salzburg mellett, ám mégis Bajorországban felépített rejtekhelyével kapcsolatos legendákban. Még a háború után is jó ideig megismerhetetlen volt... Tartalom megtekintése

Alkonyattól pirkadatig

Tüttő József alkotása60x90cm Olaj/MDF. A téma örök, a feldolgozások többsége ismert, de ez az egyéni, összetéveszthetetlen stílre fel kell kapni a fejet!!! A komor színhasználattal az állatok robusztussága is alátámasztott, a... Tartalom megtekintése