Sztankó Gyöngyi

Evangélikus esperes,

Nyíregyháza

Kedves arcú, csinos, szelíd mosolyú asszony Magyarország első és mindmáig egyetlen női esperese, Sztankó Gyöngyi, aki a nyíregyházi egyházmegyét irányítja. 2006. december 3-án iktatták be esperessé abban az evangélikus nagytemplomban, amelyet még a Békés megyéből betelepített szlovákok emeltek 1786-ban Nyíregyháza szívében. Egész élete a bokortanyák népének szolgálatáról szól. Ma pedig már a XXI. század vallási közösségének alakítója, szervezője. Mint mondja, a helyén van, mert azzal foglalkozik, ami szívéhez legközelebb áll. A Kölcsey Ferenc Gimnáziumban érettségizett, majd Budapesten Teológiai Akadémiát végzett. Teológiai értelemben Isten és ember között építi a hidat. Hétköznapi megfogalmazásban ez egyszerűen annyit jelent, az intézményeken és a közösségeiken át igyekszik segíteni az evangélikus hívőket a születéstől a halálig vezető gyönyörű, ám, de gyakorta rögös úton. Esperesként pedig közel 20 lelkész, hét gyülekezet, két intézmény tevékenységét szervezi, irányítja.

Nevében hordja származását, ősei nyolcadik generáció tagjai. Nagyszülei csak szlovákul beszéltek. Tirpák felmenői itt kerestek és találtak új hazát a Kárpát-medence délebbik felén. Édesanyját, Bogár Ilonát és édesapját, Sztankó Józsefet huszonévesen elveszítette. Házasságából egy lánya született, Dóra 1986-ban. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem kommunikáció szakos hallgatója, emellett az Evangélikus Hittudományi Egyetemen másodéves. Mi lehet nagyobb öröm egy szülőnek, mintha gyermeke is azt a pályát választja, amelyet számára is kijelölt a sors. Jó nevű irodalmi újságokban is megjelentek már az ifjú lány versei. Talán sejthető, hogy a diplomák átvétele után ő is követi szüleit (édesapja, Laborczi Géza szintén evangélikus lelkész) a számára is vonzó úton.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyik legrégebbi temploma a nyíregyházi. Nemcsak istentiszteletet, hanem orgonahangversenyeket, zenés áhítatot, komolyzenei koncertet is tartanak a patinás falak közt. A hívők mellett érdeklődők vagy más vallást gyakorlók is rendszeres látogatói ezeknek a programoknak.

A hagyományok ápolására nagy súlyt helyeznek. Zömében a nyírségi bokortanyákon élő mintegy 16 ezer ember lelki szolgálatát vállalják magukra. Az esperes asszony őszintén örül annak is, hogy ma már egyre több kisebb gyülekezet is létesül, bizonyítva azt, hogy a hit megélése, a vallás gyakorlása valamennyi korosztály tagjaiban erősíti a közösséghez, a családhoz tartozást és az isteni útmutatást. Az Emmaus Szeretetotthon mellett önálló gyülekezet jött létre. Nyíregyháza legnagyobb kertes családi házas övezetében, a Kertvárosban is közösség alakult. Emellett Nyírteleken, Nagycserkeszen működik evangélikus gyülekezet. Nem véletlen, hogy a szlovák nyelvoktatás iránti igény is a lakókban merül fel. A legtávolabbi egyházközség Kölcsén található. Az 1989-es rendszerváltozás után lényegesen megváltozott az állam és az egyház viszonya. A korábbi üldöztetés később mellőzéssé szelídült, de az egyházi intézmények visszaadása nemcsak jogi elégtételt jelentett, hanem ismét saját kereteik között láthattak például az oktatás újjászervezéséhez. 1992-ben az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium és a Luther Márton Kollégium – dr. Bánszki István főiskolai tanár igazgatásával – komoly, rangos középiskolai nevelő, oktató tevékenység alapját adta. „Minden cselekedeted szeretetben menjen végbe” – a Pál apostoltól vett idézet meghatározza az intézmény alapfilozófiáját. 1997-ben az evangélikus általános iskola is az egyház tulajdonába került vissza, 1997-ben óvodával bővült. A felújítások folyamatosak, bár nagyon sok pénzt igényelnek, de a fenntartó mindent elkövet a kor színvonalának megfelelő körülmények biztosításáért. Sztankó Gyöngyi esperes kiemeli még a két orgonaművész, dr. Kovács László Attila lelkész, teológiai tanár és Kiss Zoltán közreműködését és szolgálatát.

Nem túlzás, hogy az egész világ befér a templomukba. Szoros kapcsolatot ápolnak Nyíregyháza finn testvérvárosának, Kajaaninak a gyülekezetével. Németországi, erdélyi cseretáborokról, kölcsönös szolgálatokról idéz fel fontos gondolatokat az esperes asszony. Még az USA-ban is töltött pár hetet az ottani magyar gyülekezet körében.

Iskolai lelkészek, hitoktatók, a szeretetszolgálat munkatársai számos alkalommal felkeresik a kórházakban a betegeket, a börtönben a fogva tartottakat, és lelki támaszt nyújtanak nekik az embert próbáló időszakban. Több diakóniai szociális intézmény szolgálja a nemcsak evangélikus rászorulókat. A családi hagyomány szerint a keresztyén nevelés természetes, és ma már azon sem lepődnek meg a gyülekezetben, ha valaki felnőttként, saját döntése alapján szeretne megkeresztelkedni. Három évtizednyi lelkészi szolgálata a szűkebb-tágabb közösségért történik – reménye szerint – Isten dicsőségére.

 (Északkeleti Almanach 26. kötet. In-Forma Kiadó Nyíregyháza 2010.)

Szerző: 2018. 01. 17.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ha még nincs közöttünk, csatlakozzon most az Unokáink is olvasni fogják oldal kedvelőihez a Facebookon!

Hasonló