Bartha Dénes

Iskolaalapító, gyémántdiplomás tanár,

Nyíregyháza

szszb 25 tk Bartha Dénes feleségével.jpgA különleges órák nagy kedvelője és ismerője a „Tanár úr”. Gyűjteményében számos olyan ritkaság található, amit ő állíttatott helyre, illetve hozott újra működőképes állapotba. A magas, szálfatermetű egykori iskolaigazgató szájából elhangzó halk szavak is jól hallhatók, mert igazak. A megye és a város fejlesztésében kiemelkedőt alkotó nagy generáció egyik, még élő tagja.

1928-ban született Vissen. Tanulmányai és élete kezdetén a történelem, a sors viharai barázdákat húztak az arcára. Mindig tanult, miközben serényen dolgozott, hogy a népes család mindennapi túlélését biztosítsa. Mosolyogva mesélte el kényszerhentességének történetét. Az élet kihívásait derűsen fogadta. Talán ezért tölthette be idén a nyolcvanadik születésnapját.

A kilencedik pedagógus nemzedéket nevelő szülők közül édesapja, Bartha Lajos volt kántortanító. Édesanyja, Karakó Borbála a hat gyereket nevelte tisztességre, becsületre. A testvérek közül Lajos korán elment. Károly (85) az USA-ban él. Sándort (82) jogtanácsosként ismerték. István a rendőrség főorvosaként ment nyugdíjba. József agrárüzemmérnökként dolgozott.

A „Tanár úr” a középiskola első két évét a híres-neves sárospataki Református Kollégiumban járta ki. Majd átkerült Kolozsvárra, ahol szintén a református iskolában tanult tovább. 1943-ban beiratkozott a tanítóképzőbe. A kitelepítések folyamán került a család Nyíregyházára. 1948-ban sikeres képesítővizsgát tett, és azt követően kezdett el tanítani a Magy-Kauzsay tanyai iskolában. Az ott élő emberek annyira megszerették, hogy ötven év elteltével is még egy kosár szőlőt küldtek neki ajándékba. Pedagógiai pályája Újfehértón, a katolikus iskolában folytatódott. Rugalmasságát dicséri, hogy őt ez református létére soha nem zavarta. Ezt követően „tévedt” mozgalmi pályára: járási úttörőtitkár lett Nyíregyházán. A személyes közlekedésüket lóháton oldották meg.

A tervezett hat hónapos sorkatonai szolgálata 34 havira sikeredett, így a mozgalmi életben dolgozott tovább, egészen 1956-ig. Azon évek során több ezer gyereket táboroztattak, nyaraltattak és kirándultattak teljesen ingyen a megyéből. Bejárták velük hazánk legszebb tájait, részeit. 1960-ban, Egerben, a tanárképző főiskolán vette át matematika–fizika szakos tanári diplomáját. A főiskolai évek alatt több tanszék munkájába is besegített, mert élvezte a tanítást. Mindmáig szereti a gyerekeket, akik ezt az érzését viszonozzák is.

Aktivitása, tehetsége feltűnt az akkori vezetőknek, így a nyíregyházi 107-es iskolában – 38 dolgozóval – igazgató lett. Nyugdíjba vonulásakor, 1988-ban már 186 személyes tantestületet irányított. Szakmai elképzeléseit, törekvéseit egy ismert ember, Pápai Béla támogatta, aki a megyében nyolc iskolát hozott létre.

Az élet újabb kihívását a Ratkó-korszak gyermekeinek beiskolázása jelentette. Akár három műszakban taníthattak volna. De a tanterem és a „tanerő” kevésnek bizonyult. Az 1970-ben összehívott, Országos igazgatói értekezlet résztvevői három év alatt megvalósították az ötéves terv előirányzatát: sok-sok iskolát létesítettek. Bartha úr a vezetéstől szabad kezet kapott: eladta a Hatzel téri iskolát, s a bevételből, meg az állami támogatásból, közel két év alatt, új iskolát alapított. Ez az iskola a mai napig a Wesselényi Miklós nevet viseli.

A tanműhelyben készített köpenyeket és egyéb ruházati cikkeket eladták. A fodrászműhelyben is lehetett – hasznosan – gyakorolni a tanórákon hallottakat.

Szavai az alkotó ember képét rajzolták elém. Soha nem üldögélt egy probléma fölött, hanem megoldotta azt. „A matematika csodálatos dolog. Megtanít logikusan gondolkodni.” Az új iskolában élénk kulturális élet is folyt. Ismert előadóművészek léptek fel. A Filharmóniai Társaságtól kapott hangversenyzongora a mai napig az aulában áll. Az akkori állami vezetők közül Lázár György is tiszteletét tette.

Bartha Dénes igényessége kollégáival szemben is megnyilvánult. Húsz éven át vezette az intézményt. Az ott tanuló 1860 gyereket név szerint ismerte. Megkövetelte tanáraitól és oktatóitól az olyan magatartást, amivel példát mutattak a kisdiákoknak.

Harmonikus családi életet élt feleségével, a szintén matematika–fizika szakos, pedagógus Kocsmár Piroskával. Fél évszázadnyi boldog házasságot kaptak a sorstól. Két gyermekük született: Dénes egyetemi tanszékvezető tanár Sopronban, idén kapta meg az Akadémia doktora címet. Tamás fiuk nyolcadikos. Lányuk, Klára óvónő. Fia, Márk szintén nyolcadikos.

Büszke az őt követőkre, különösen Gurbánné Papp Mária és Farkas László igazgatókra. Az iskola 40. évfordulójára meghívták, hogy szóljon az intézmény múltjáról, a mai pedagógusok kötelességéről. A kollégák hallhatták, hogyan teljesítette kötelességét a Tanár úr. Példát adott emberségből, tisztességből, s a környezetében lévőkre életre szóló benyomást gyakorolt.

(Szabolcs-Szatmár-Beregi Almanach 25. kötet. In-Forma Kiadó Nyíregyháza 2008.)

Szerző: 2018. 01. 17.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ha még nincs közöttünk, csatlakozzon most az Unokáink is olvasni fogják oldal kedvelőihez a Facebookon!

Hasonló