Dr. Nagy Edit PhD.

Főiskolai tanár

Nyíregyháza

20170313_134416.jpgA testi és a lelki sebek gyógyításának fontosságát már gyermekfejjel, hétévesen megtapasztalta dr. Nagy Edit PhD. főiskolai tanár. A Nyíregyházi Egyetem Társadalom- és Kultúra-tudományi Intézetének megbecsült oktatója egész eddigi szakmai pályafutásának lényege egy mondatba sűríthető: lélek és test egységének működését az egészségügy és az oktatás keretei közt csodálatos szintre lehet emelni. Ars poeticája: a pszichoszomatikus szemléletet minél ismertebbé kell tenni, ehhez a családi kommunikációtól az intézményi oktatás-nevelésig a lehetőségek tárháza áll előttünk. Példaképének választotta néhai dr. Kopp Mária magatartáskutató egyetemi tanárt, aki számos megnyilatkozásával mintegy mutatta az utat Nagy Editnek.

Meleg családi fészekből indulhatott a tudomány magaslataira. Édesanyja, néhai Király Julianna gyámügyi előadóként ment nyugdíjba a nyíregyházi városházáról. Anya és lánya hihetetlen és ritkán tapasztalható szoros kapcsolatában nemcsak szülői, hanem baráti szerepben is támaszai voltak egymásnak. Éppen az édesanyja műtéte világított rá, hogy az orvosok, ápolók mennyit segítenek! A döntés életre szólóan megszületett: Edit is az egészségügyi hivatást választotta. Édesapja, Nagy Ferenc csőszerelő brigádvezető. Ikerfiú testvére és nővére egészítette ki a családot. A Kertvárosi 7-es iskolából a Kölcsey Ferenc Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskolába vezetett az útja, majd egyik diplomát szerezte a másik után. Egészségügyi szakoktató, individuál pszichológiai tanácsadó, relaxációs terapeuta, okleveles mentálhigiénikus, család- és gyermekvédelmi mestertanár, pedagógia mestertanár.

1992 óta tanít a felsőoktatásban, alapító oktatója a Debreceni Egyetem Nyíregyházi Egészségügyi Főiskolai Karának, a diplomás ápoló és a mentőtiszt szakok területén. Szerteágazó tudományterületeken osztja meg információit hallgatóival: egészségtudományi és ápolástudományi, alkalmazott pszichológiai-magatartástudományi, és kommunikáció-elméleti tantárgycsoportokat oktatott.

2002-ben áthívták a Nyíregyházi Főiskolára. Mentálhigiéné, munkalélektan, kommunikáció-elmélet, családi, üzleti, marketing kommunikáció, szervezeti magatartás, kapcsolat- és készségfejlesztő tréning, kommunikációs készségfejlesztés, önismereti és szociális készségfejlesztés, karriertervezés, pályaszocializációs tréning, konfliktuskezelés, tárgyalástechnika, egészségpedagógia, egészségtan, geronto-andragógia, bioetika tantárgyakat vehettek fel nála a hallgatók.           

Fontos lépésnek tartja, hogy 2007. december 5-én megszerezte a PhD fokozatot. Disszertációjának témája „Egy segítő foglalkozás képviselőinek pályaképe, a kiégés szempontjából”. Kutatási eredményeit előadta többek közt Győrben az Országos Pszichiátriai Társaság – melynek ő is tagja – VIII. Vándorgyűlésén 2002-ben, majd egy év múlva Nyíregyházán a Megyei Tudományos Testület Közgyűlésén, s mindkét konferencián a legjobb PhD előadói díjat kapta. Rendszeres előadója az országos, a regionális és a helyi mentálhigiénés, kommunikáció- és magatartástudományi témájú konferenciáknak és kongresszusoknak. Munkáséveit – micsoda véletlen, a Munkás utcán lakik! – a megyei kórház aneszteziológiai és intenzív terápiás osztályán kezdte. Középiskolai tanár volt a Zay Anna Egészségügyi Szakközépiskolában, később főiskolai tanársegéd az Egészségügyi Főiskola Diplomás Ápolói Szakán. A Nyíregyházi Egyetemen a Művelődéstudományi és Felnőttképzési Tanszéken főiskolai docens, 2015. január 1-től a Társadalom- és Kultúratudományi Intézetben főiskolai tanár.

Olthatatlan szenvedély vezérli a tudomány, az egészségügy, az oktatás, a kommunikáció, és még számos szakterület újdonságainak megismerésére. Épp ezért közéleti tevékenységének magas színvonalát mutatja, hogy tagja a Magyar Pszichiátriai Társaságnak, a Magyar Ápolástudományi Társaságnak, a Magyar Individuál-pszichológiai Egyesületnek, a Nyíregyházi Egyetem Tanulmányi Bizottságának, valamint szintén az egyetem Szociális Bizottságának.

Imádja a biológiát, a kémiát, az idegen nyelveket, a magyart, szereti a verseket, az előadásokat. Még felötlött benne a magyar-orosz szak választása, de a gyermekkori álom győzött és az egészségügy felé vette az irányt. Később azonban már nemcsak művelte, hanem tanítja is az egészségügy és a korábban felsorolt szakterületek információit. Hallgatói megbecsülik tudása, szeretik empátiája miatt. Az a tény pedig, hogy beválasztották a Nyíregyházi Egyetem Tanulmányi, illetve Szociális Bizottságába, értékmérője annak, miként lehet a tudományos világ eredményeinek képviselete mellett megmaradni emberszeretettel megáldott, a családját, a barátait, a környezetét és a hallgatóit megbecsülő főiskolai tanárnak.

Szerző: 2018. 01. 17.
Ha még nincs közöttünk, csatlakozzon most az Unokáink is olvasni fogják oldal kedvelőihez a Facebookon!

Hasonló

Lisztománia

Tüttő József alkotása 50x30cm, olaj/MDF. “Lisztománia, üzenet a Liszt érzékenyeknek!!” Rossz vicc, kicsit megengedtem magamnak az áthallás mókáját. Tüttő József jó humorral sajátos komponálással terítette elénk nagy zeneköltőnk jellemzőit: az... Tartalom megtekintése

Hitler Sasfészke Berchteschgadenben

Elérhetetlen, megközelíthetetlen, bevehetetlen… Már-már népmesei jelzők is feltűnnek az egykori náci vezető Salzburg mellett, ám mégis Bajorországban felépített rejtekhelyével kapcsolatos legendákban. Még a háború után is jó ideig megismerhetetlen volt... Tartalom megtekintése

Alkonyattól pirkadatig

Tüttő József alkotása60x90cm Olaj/MDF. A téma örök, a feldolgozások többsége ismert, de ez az egyéni, összetéveszthetetlen stílre fel kell kapni a fejet!!! A komor színhasználattal az állatok robusztussága is alátámasztott, a... Tartalom megtekintése