Dr. Nemes Erzsébet

A KSH  Könyvtár főigazgatója,

Nyíregyháza – Budapest

szszb 29. zsl Dr. Nemes Erzsébet 400.jpgKülönös szakmai megbecsülés csak az igazán kivételes személyeknek adatik meg. Akiknek sokirányú tevékenysége szimbolikus értékkel is bír, és köszönetre érdemes. „Az olvasás pártfogója. Írások Nemes Erzsébet tiszteletére” címmel 2012-ben megjelent kötet ajánlás, mely a folytonosságot, az elkötelezettséget, a róla és általa alkotott szakmai világot kapcsolja össze a tudós elődei, kortársai, kollégái közt. Különös műfaj ez, egy „emlékkönyv”, melyben a könyvtár szakma nagyjainak köszöntő vallomásai mellett helyet kapott 18 tudomány-, művelődés-, statisztika- és gazdaságtörténeti tanulmány, tartalma illik sokoldalú érdeklődéséhez.

A nagy ívű életút kezdete azonban korántsem volt ideális. Ami életében segítette, az a könyvek szeretete – fogalmazta vallomását. Kapaszkodót, hitet jelentett egy más, boldogabb, teljes élet eléréséhez. Sarkadon született. Felnőttként tudta meg távoli rokonok, ismerősök elmondásából családjáról, hogy ősei módos gazdálkodó emberek voltak, akiknek javait 1949-ben elvették. Még nem volt két éves, mikor állami gondozásba került, előbb Gyulára, később nevelőszülőkhöz. Alsó tagozatos általános iskolás korában a hódmezővásárhelyi, felső tagozatosként az ökörítófülpösi Leánynevelő Otthonba került. Kiváló tanuló volt. Látva a könyvek iránti vonzódását, rábízták a könyvtár kezelését, ez a nagykállói középiskolai évek alatt is folytatódott.  Érettségi után a debreceni Tanítóképző Intézet népművelés-könyvtár szakán folytatta tanulmányait, 1968-ban kapott oklevelet. Nagy elismeréssel beszél az itteni diákéletről, a felkészült oktatókról. A debreceni Tanítóképzős főiskolai évek a párválasztást is jelentették számára.

Közös életük első állomása Edelény volt, s a gyerekek – Judit és János – megszületése után ők, a család lettek a legfontosabbak. Így volt ez később is, követve férjét, aki – népművelés-történelem szakon folytatta egyetemi tanulmányait – mindig újabb, ám más helyekre kapott igazgatói állásajánlatokat. De a helyzethez alkalmazkodva, a lehetőségeket felismerve Zsóka szakmai karrierje is elindult. Polgáron a Járási Könyvtárban eltöltött 9 év még pályakezdőként jó tanulóiskola volt. Majd a nyíregyházi Megyei Könyvtárban (1982-85) szaktájékoztató könyvtárosként már komoly szakmai feladatokat kapott, kiadványokat állított össze. Az újabb állomás Szentendre: előbb a Pest Megyei Könyvtár helyismereti gyűjteményét vezette, majd a Kossuth Lajos Katonai Főiskola Könyvtárának igazgatója lett (1986-89), egy új struktúra és szolgáltatásrendszer kialakítását menedzselte. Közben az ELTE-n befejezte könyvtártudományi tanulmányait. Újabb szakmai kihívás volt az Országos Széchényi Könyvtár (1989-96) tudományos főmunkatársaként a mikrofilmtár irányítása, a hungarikakutatás, sajtóbibliográfia készítése. 1996-ban megvédte doktori disszertációját, a Szentendrei Szerb Egyházmegyei Könyvtár történetét dolgozta fel. Különös intelligenciával érzett rá a témára, s nagy tisztelettel beszél az egyházmegye lelkészeiről, a szerb kapcsolatokról, kultúráról.

Nyitott szellemisége, szakmai tapasztalata, kapcsolatrendszere új feladatokra predesztinálták. A Központi Statisztikai Hivatalba (KSH) hívták (1996), főtanácsosként a hazai és külföldi marketing újjászervezésével bízták meg. Két évvel később a KSH Könyvtár főigazgató helyettese, 2003-tól főigazgatója lett. Közel 15 éves szakmai irányítása alatt a könyvtár országos szakkönyvtári szerepe megerősödött, nagyszabású informatikai és szolgáltatásfejlesztés révén egy XXI. századi, magas színvonalon működő intézménnyé vált.

Szakértőként számos tanulmányt készített, publikációinak, hazai és külföldi konferenciákon tartott előadásainak száma igen jelentős. Az olvasómozgalom szervezőjeként évtizedek óta eredményesen tevékenykedik.

Tudására, aktivitására a szakmai, és civil szervezetek is számítanak. Tíznél több azoknak a száma, ahol vezető tisztségeket töltött és tölt be; Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE), MKE Olvasószolgálati Szekció, Informatikai és Könyvtári Szövetség, HUNRA – Magyar Olvasás Társaság, Olvasókörök Országos Szövetsége, Kölcsey Ferenc Olvasókör, IFLA – Könyvtáros Egyesületek Nemzetközi Szövetsége, Magyar Országos Közös Katalógus (MOKKA), Magyar Statisztikai Társaság stb. Tevékenységét magas szakmai díjakkal ismerték el: Szinnyei József – díj, Fényes Elek – díj, MKE emlékérem.

Számára a szakma – hivatás – az emberi/szakmai barátságok, együtt jelentik a teljességet. És természetesen a család őrző-védő szeretete. Lánya és fia is diplomát szerzett. Jelenleg mindketten a KSH-ban dolgoznak.

A könyv szeretetét az unokáknak is – Csanád Benedek 11, Csenge Flóra 7 éves – igyekszik átadni. Szabadidejében az olvasás természetes lételeme, de az utazásnak, és a fotózásnak is szívesen hódol.

(Északkeleti Almanach 29. kötet In-Forma Kiadó Nyíregyháza 2013.)

Szerző: 2018. 01. 17.
Ha még nincs közöttünk, csatlakozzon most az Unokáink is olvasni fogják oldal kedvelőihez a Facebookon!

Hasonló

Lisztománia

Tüttő József alkotása 50x30cm, olaj/MDF. “Lisztománia, üzenet a Liszt érzékenyeknek!!” Rossz vicc, kicsit megengedtem magamnak az áthallás mókáját. Tüttő József jó humorral sajátos komponálással terítette elénk nagy zeneköltőnk jellemzőit: az... Tartalom megtekintése

Hitler Sasfészke Berchteschgadenben

Elérhetetlen, megközelíthetetlen, bevehetetlen… Már-már népmesei jelzők is feltűnnek az egykori náci vezető Salzburg mellett, ám mégis Bajorországban felépített rejtekhelyével kapcsolatos legendákban. Még a háború után is jó ideig megismerhetetlen volt... Tartalom megtekintése

Alkonyattól pirkadatig

Tüttő József alkotása60x90cm Olaj/MDF. A téma örök, a feldolgozások többsége ismert, de ez az egyéni, összetéveszthetetlen stílre fel kell kapni a fejet!!! A komor színhasználattal az állatok robusztussága is alátámasztott, a... Tartalom megtekintése