Fábián Magdolna

Az Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója

Demecser

szszb 30 zsl Fábián Magdolna.jpgSzemélyisége csupa finomság, jóság, szerénységgel párosuló intelligenciája, széles látóköre hatást gyakorol a vele kapcsolatba lépő emberre. Sokfajta ismeretből, bölcsességből táplálkozó tapasztalat birtokosa. Életének fiatalkori szakasza, a nemzeti hovatartozás, több vonatkozást is felidéz; egyrészt a Trianon előtti magyar történelmet, a szétszakított családi-rokoni kötelékeket, másrészt egy közös, a finnugor nyelvcsaládkutatás alakította személyes sorsfordulást. Ez utóbbi a párválasztást jelentette számára, az előbbi a szülőföldi gyökereket.

Kárpátalján, a magyar – ukrán – szlovák hármas határ melletti 900 lakosú magyarlakta Tiszasalamonban született, itt élte gyermekkorát. Csapon, a Magyar Tannyelvű Középiskolában tett érettségi után az Ungvári Állami Egyetemen tanult tovább magyar nyelv és irodalom, filológia szakon, itt szerzett diplomát a 70-es évek elején. Az egyetemen ismerkedett meg Ivaskin Anatolij mordvin-erzja nemzetiségű, szintén magyar filológia szakos hallgatóval, akit cserediákként azzal a szándékkal küldtek a Mordvin Autonóm Köztársaságból Ungvárra tanulni, hogy hazatérte után a főváros, Szaranszk egyetemén létrehoznak egy finnugor tanszéket, ahol számítanak rá. De a kibontakozó szerelem erősebb volt, még az egyetemi évek alatt összeházasodtak, így Kárpátalján maradt. Magdika a szülőfalujában, az általános iskolában tanított magyart, férje a Csapi Vámhivatal vámtisztje lett, de mellette óraadó tanárként az Ungvári Egyetem magyar tanszékén mordvin nyelvet tanított. Két fiúgyermekük, Attila és György Mihály még Kárpátalján születtek.

A magyarországi, miskolci rokonokhoz gyakran jártak vendégségbe. Attila fiúk már Budapesten az ELTE magyar szakán tanult, amikor 1992-ben eldöntötték, hogy átköltöznek; előbb csak a gyerekkel hárman, s a kisebbik fiú már Demecserben kezdte az általános iskolát, ma már diplomás.  Férje két évvel később követte a családot, s Záhonyban a vámhivatalnál helyezkedett el.

Magdika az általános iskolában tanított 8 évig, majd a könyvtár – művelődési házba hívták az akkor megüresedő vezető állásba. Örömmel elvállalta, a szakirányú ismeretek megszerzése érdekében könyvtárosi szakképzettséget, az ELTE-n kulturális menedzser-képesítést szerzett. Bár nagyon szerette és szereti a tanítást, de a könyvek világa, a kulturális élet nyüzsgése, az emberekkel való foglalkozás, mint gyerekkori vágya is motiválta. Kedvenc költőjét, József Attilát idézi: „én egész népemet fogom nem középiskolás fokon taní-tani!”Ez a hite életformává vált.

Az intézmény a kisváros kulturális, közösségi, de társadalmi életének is meghatározója. Olyan kontextusba szervezi, irányítja a különböző feladatokat, melyben a könyvtári, közművelődési, pedagógiai funkciók egymást erősítő elemekké válnak. Szakszerű könyvtári szolgáltatás és gyarapítás – pl. a költségvetésen felüli, a Márai program pályázatán nyert 1,25 millió Ft könyvbeszerzés – révén színvonalas ellátást biztosít. 2003-ban Az Év Könyvtára díjat érdemelték ki munkatársaival. Európai uniós forrásokból, egyéb pályázatokból (eddig 11) jutott könyvtár- és eszközfejlesztésre, tanfolyamokra, formális és nem formális képzésekre, rendezvényekre, nyári olvasótáborokra, de segítették egy helyi fiatal roma költő kötetének kiadását is. A színházi programok (évi 5-6) már hagyományt teremtettek; Budapestről, Miskolcról, Kassáról, Szabadkáról stb., ill. a megyéből fogadják a társulatokat, és az ország minden tájáról a gyermekszínházakat. A művelődési ház gazdája a sokféle civil szerveződésnek (népdal-, kézimunka-, tánc- és méhészkör, nyugdíjasklub), itt tartja próbáit a városi fúvószenekar.

A helyi hagyományőrzés különösen fontos a városban. Magdika egyik fő szervezője, koordinátora az idén már 10. alkalommal megrendezésre kerülő, nemzetközivé vált híres gasztronómiai eseménynek, a Demecseri Káposztás Napoknak. 1914-16-ig vezetik vissza a káposzta savanyítás hagyományát, mikor is jó ideig az ország hadseregeit innen látták el káposztával.

Nem feledi a gyökereit, figyel a szülőhely Kárpátalja magyarlakta településeire is, iskolák, könyvtárak támogatására rendszeresen pályázik, segíti őket.

Szakmai munkája mellett a közélet bizalmát, tiszteletét is elnyerte, 2010-től önkormányzati képviselő. Jelenleg az ügyrendi, jogi és etikai bizottság elnöke, a korábbi ciklusokban a kulturális bizottság külsős tagja volt. Kedvelik az emberek, ha gyalog megy munkahelyére – ami a lakásától kb. 10 perc – az, neki fél óra, sokan megállítják ügyes-bajos dolgaikkal, vagy csak egy kedves beszélgetésre.

Tervei, vágyai? – Egy új művelődési ház és könyvtár– válaszolja, segíteni a demecserieket, a felzárkóztatást. – És együtt lenni egészségben, örömben szép családjával, a gyerekekkel, a 2 fiú és 3 lányunokával, akik a nagyszülők szeme fényei.

Szerző: 2018. 01. 17.
Ha még nincs közöttünk, csatlakozzon most az Unokáink is olvasni fogják oldal kedvelőihez a Facebookon!

Hasonló

Lisztománia

Tüttő József alkotása 50x30cm, olaj/MDF. “Lisztománia, üzenet a Liszt érzékenyeknek!!” Rossz vicc, kicsit megengedtem magamnak az áthallás mókáját. Tüttő József jó humorral sajátos komponálással terítette elénk nagy zeneköltőnk jellemzőit: az... Tartalom megtekintése

Hitler Sasfészke Berchteschgadenben

Elérhetetlen, megközelíthetetlen, bevehetetlen… Már-már népmesei jelzők is feltűnnek az egykori náci vezető Salzburg mellett, ám mégis Bajorországban felépített rejtekhelyével kapcsolatos legendákban. Még a háború után is jó ideig megismerhetetlen volt... Tartalom megtekintése

Alkonyattól pirkadatig

Tüttő József alkotása60x90cm Olaj/MDF. A téma örök, a feldolgozások többsége ismert, de ez az egyéni, összetéveszthetetlen stílre fel kell kapni a fejet!!! A komor színhasználattal az állatok robusztussága is alátámasztott, a... Tartalom megtekintése