Prof. Dr. Tósaki Árpád

A gyógyszerész-tudományi intézet igazgatója, egyetemi tanár,

Debrecen

hb_3-100_prof_dr_tosaki_arpad.jpgBaján született 1958-ban, gyermekéveit Madarason töltötte. Azonkívül, hogy jól tanult, két sportághoz vonzódott igazán: a futballhoz és a sakkhoz. Mindkettő végigkísérte életét: amikor még ideje engedte, megyei első osztályú sportolóként űzte mindkettőt, mára már fizikai és szellemi kondícióban tartási szerepük van.

Középfokú tanulmányait a bácsalmási Hunyadi János Gimnáziumban folytatta, ahol több kitűnő tanár közül hálával emlékszik vissza dr. Rékási Józsefre, aki a biológiát tanította és dr. Németh Mihályra, aki amellett, hogy osztályfőnökként az életben történő helytállásra nevelte tanítványait, fizikát és matematikát tanított. A Szegedi Orvostudományi Egyetem Gyógyszerész-tudományi Karára elsőre sikerült bejutnia.

A hallgatói évek hamar elrepültek: tudományos diákköri munkák, emlékezetes előadások és izgalmas vizsgák biztosították az idő gyors múlását 1982-ig, amikor átvehette diplomáját. Tudományos érdeklődése kialakulásában, majd gyakorlattá válásában sokat segítettek dr. Takács István és dr. Koltai Mihály egyetemi docensek, akik előbb tanárként, majd kezdetben kollégaként is támogatták elméleti és gyakorlati szinten egyaránt.

Az egyetem gyógyszertani intézete alkalmazta gyakornokként és tudományos segédmunkatársként, ahol az említetteken kívül Szekeres László professzor, intézetigazgató támogatta tudományos törekvéseit, amelynek első külső jelekben is megmutatkozó eredménye az ezerkilencszáznyolcvannégyben megszerzett orvos-biológusi gyógyszerészdoktori cím volt. Érdeklődése középpontjában az experimentális kísérletes kardiológia, illetve a szívműködést befolyásoló gyógyszerkutatás állt és áll a mai napig.

Londonban a St. Thomas Hospitalban két évig foglalkozott ezzel a témával (1985–86), majd egyévi itthon töltött munka után három évig a párizsi Institut Henri Beaufour nyújtott továbblépési lehetőséget.

Még innen pályázott az USA-ba, és sikerként könyvelhette el, hogy a világon tizenheted magával elnyerte az International Fellow of the American Heart Association elnevezésű, a kutatómunkához egzisztenciális és tárgyi feltételeket biztosító ösztöndíjat két évre, amely időt újabbakkal hosszabbíthatott meg. Így 1992-től 1998-ig az USA-ban kutathatott tovább (Farmington Ct. Connecticut), közben több angol és francia nyelven megjelentetett publikációja mellett ezerkilencszázkilencvenötben felkérésre egy angol nyelvű önálló monográfiát ír (Reperfusion-induced arhythmias: control and mechanisms – Akadémiai Kiadó, Budapest). Ugyanebben az évben elnyerte a kandidátusi fokozatot, 1997-ben a Széchenyi Professzori Ösztöndíjat. Visszatértekor adjunktusi kinevezést kap a Pécsi Orvostudományi Egyetem Gyógyszertani Intézeténél.

Debrecenbe 1998-ban kerül, amikor is a DOTE-n, a Gyógyszerhatástani Intézetben folytatja tudományos munkásságát tanszékvezetőként. 1999-ben a Debreceni Egyetem oktatójává habilitálják, még ebben az évben szerzi meg az MTA doktori címet az orvosi osztályon. 2000-ben egyetemi tanár lesz és a Debreceni Egyetem Gyógyszerhatástani Intézetének vezetője, 2001-től a gyógyszerésztudományi intézet igazgatója és a Gyógyszerhatástani Tanszék vezetője.

A taxatív felsorolás nem tükrözi azt a kitartó, ténylegesen már hobbivá is vált tevékenységet, amelyet Tósaki Árpád a gyógyszerfejlesztés terén végez nap mint nap. A kutatómunka mellett jelentős energiát kell fordítania a tudományos tevékenység finanszírozhatóságáért vívott harcra, amely nélkül meddővé és hatástalanná válhatna az a csapatmunka, amely az intézetnél, illetve a tanszéken folyik.

Nevéhez két szabadalom fűződik (az egyik a keringést szándékozik javítani, a másik a diabétesz gyógyszeres kezelésére szolgál), s igen jelentős a publikációs tevékenysége: az említett könyv mellett hetvenhét angol, két francia nyelvű publikáció, tizenöt angol nyelvű könyvfejezet és egy egyetemi jegyzet került ki a keze alól. Négy nemzetközi és az MTA Gyógyszerkutatási és Farmakoterápiás, illetve a Gyógyszerésztudományi Osztályközi Komplex Bizottságának tagja, a Magyar Élettani Társaság vezetőségi tagja.

Részt vesz a magyar és az angol nyelvű hallgatói, a posztgraduális és a PhD-képzésben (ez utóbbit a DE-n hárman szerezték meg irányításával). 2003-ban egy újabb kihívásnak kell eleget tennie: a gyógyszerészképzés karrá történő átalakítása és az angol nyelvű gyógyszerészképzés beindítása, infrastruktúrájának kiépítése jól átgondolt szervezőmunkát fog igényelni a napi feladatoknak megfelelésen túl.

Dr. Tósaki Árpád feleségével egy munkahelyen dolgozik, dr. Szabó Márta szemész szakorvos, kontaktológus, adjunktus. Kislányuk, Ágnes az idén tölti be tizenegyedik életévét. Kamaszkori vonzalmából – erdőmérnöknek készült eredetileg – a természetjárás és a horgászat maradt meg. Kár, hogy erre már kevés ideje marad.

 (Hajdú-Bihari Almanach 3. kötet. In-Forma Kiadó Nyíregyháza 2003.)
Szerző: 2018. 01. 17.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ha még nincs közöttünk, csatlakozzon most az Unokáink is olvasni fogják oldal kedvelőihez a Facebookon!

Hasonló