Dr. Sallai József

Nyugalmazott főiskolai docens, történész

Nyíregyháza

szszb_32_lm_dr_sallai_jozsef.jpgA tanár úr anekdotaként meséli, hogy édesapját már a második világháború első évében elvitték katonának, és csak sok év múlva jött haza, amikor ő a betűvetéssel már megbarátkozott. Addig azt hallotta anyjától és nagyanyjától, hát vajon Berti hogy van, mikor jön, stb. Amikor aztán megérkezett, megkérdezték tőle – Na, ki van itt? – büszkén vágta rá, hát Berti. Minden élet a történelem egy olyan része, amely visszatükrözi legalább három generáció életét. Így aztán vannak, akik csak utóbb észlelik, hogy nagy korszakok nyomait hagyta benne már a gyerekkor is. Ez a szívszaggatóan aranyos történet mutatja, hogy az 1936-ban Tiszaszentmártonban született gyermek sorsában milyen nagy szerepe volt az édesanyjának, Szabó Idának, aki a kevéske föld megművelése mellett igyekezett fiáról gondoskodni, és anyósával együtt visszavárni a családfőt. Az emlékezés mégis csak a meleg otthont, a szeretetet, a taníttatásáért vállalt munka tiszteletét, köszönetét eleveníti fel a család egyetlen gyermekében. Megjegyzi, ő még az élő a népi kultúrában nőtt fel. Boldog nosztalgikus pillanat, amikor bekapcsolódik a beszélgetésbe a feleség, az egykori utcabeli Kovács Olga. Anyósom engem úgy kért még meg mennyének, hogy az „Édesanyám kössön kendőt, selymet a fejére” nótát Jóska üzeneteként adta elő. A gyermekszerelemmel kezdődő kapcsolat ma is tartó boldog házassághoz vezetett. Fiaik, István és Zoltán, szintén tanárok lettek, ma pedig a három szép kislány unokájukban gyönyörködhetnek.

A Tisza ölelésében megbúvó szülőfalujának múltja messze évszázadokra tekint vissza, a folyamatos háborúk tették nehezebbé az itt élők megélhetését, mégis volt rá példa, hogy aki szorgalmas, messzire eljusson, hivatásában kiemelkedjen. Sallai József előbb orvos szeretett volna lenni, és hálás szívvel gondol a doktor bácsira, aki jó tanáccsal és biztatással segítette, de lehetőségei más irányba indították. A kisvárdai Bessenyei Gimnáziumban szerzett jeles érettségivel a debreceni Kossuth Lajos Egyetem történelem – földrajz tanári szakjára jelentkezett 1955-ben. Úgy érezte, így kevesebb terhet jelent a szüleinek, ma viszont azt mondja:

– Hivatást elsősorban a tanítás iránt éreztem. A legnagyobb öröm volt számomra a tanítványaim sikereit látni vagy arról hallani.

A katedráig vezető úton sorsfordító idők jöttek. Szinte valamennyi oktatási reformot megélte. Épp akkor vezették be a nyolcosztályos általános iskolát, amikor már végzett volna. A továbbtanulást központi irányelvek és kvóták szabályozták, így kezdett előbb a magasépítő-ipari technikumban, de végül sikerült a humán érdeklődésű diáknak a közelebbi Bessenyei Gimnáziumban tanulnia. Amikor a tanulmányait kezdte, az egyetemen sok kiváló professzor dolgozott. Mindez arra ösztönözte a vidéki fiatalembert, hogy a könyvtárban töltse szinte az összes szabadidejét, és magába szívjon minél több ismeretet. Eközben megrázta a felsőoktatást is az 1956-os forradalom és az azt követő tisztogatás. Ugyanakkor itt kezdett oktatni az a fiatal generáció, akikkel Sallai Józsefnek egész munkássága idejére megmaradt a jó baráti és szakmai viszonya.

Tanári pályáját a nyíregyházi Bessenyei György fiúkollégiumban kezdte.  A szorgalmas, megbízható fiatal pedagógus előtt a 60-as évek elején több szakmai út nyílt meg. A kollégium mellett óraadó volt a Vasvári Pál Gimnáziumban, ahol 1962-ben igazgatóhelyettesnek választották meg. 1965 – 67 között, maradva a gimnázium állományában, a történelem és a földrajz tárgyak megyei szakfelügyeletével bízták meg. Ezek a munkák nemcsak a fiatal házasok családalapítását segítették, hanem olyan szakmai felkészültséget eredményeztek, amire a későbbi évtizedekben támaszkodhatott. 1967-ben az akkor már nappali képzést is indító nyíregyházi pedagógiai főiskolán elnyert egy történelem oktatására kiírt tanársegédi állást. Itt volt egy újabb oktatási reform, hiszen a főiskola szervezetének, oktatói gárdájának ez volt a hőskora. A formálódó történelem tanszéken Hársfalvi Péterrel ketten tanítottak minden tárgyat. Sallai József az egyetemes történelmet és a történelemtanítás módszertanát vállalta. Különösen sokat tett a történelemtanárok módszertani felkészítéséért. Tudományos munkája, doktori kutatása is ehhez kapcsolódott, miközben adjunktus, docens és főtanácsos lett. Emellett azonban számos közéleti megbízatása volt. Kettőre szívesen emlékezik. Egy ciklusban a főiskola főigazgató-helyettese volt, és évekig irányította a személyzeti munkát. Ma is aktívan dolgozik, elsősorban a honismereti, a helytörténeti munkákat lektorálja, ír cikkeket, recenziókat, vállal előadásokat, és örül, hogy sikerült megszerkesztenie, megírnia Tiszaszentmárton monográfiáját. A nyolc évtized a munkabírását és kedvét nem csökkentette, igyekszik ma is a tudását megosztani.      

Szerző: 2018. 01. 17.
Ha még nincs közöttünk, csatlakozzon most az Unokáink is olvasni fogják oldal kedvelőihez a Facebookon!

Hasonló

Lisztománia

Tüttő József alkotása 50x30cm, olaj/MDF. “Lisztománia, üzenet a Liszt érzékenyeknek!!” Rossz vicc, kicsit megengedtem magamnak az áthallás mókáját. Tüttő József jó humorral sajátos komponálással terítette elénk nagy zeneköltőnk jellemzőit: az... Tartalom megtekintése

Hitler Sasfészke Berchteschgadenben

Elérhetetlen, megközelíthetetlen, bevehetetlen… Már-már népmesei jelzők is feltűnnek az egykori náci vezető Salzburg mellett, ám mégis Bajorországban felépített rejtekhelyével kapcsolatos legendákban. Még a háború után is jó ideig megismerhetetlen volt... Tartalom megtekintése

Alkonyattól pirkadatig

Tüttő József alkotása60x90cm Olaj/MDF. A téma örök, a feldolgozások többsége ismert, de ez az egyéni, összetéveszthetetlen stílre fel kell kapni a fejet!!! A komor színhasználattal az állatok robusztussága is alátámasztott, a... Tartalom megtekintése