Dr. Kiss Kálmán

Főiskolai tanár

Nyíregyháza

szszb 29. és Dr. Kiss Kálmán 400.jpgSodró lendület és információáradat. Úgy érzem magam, mintha egy száguldó gyorsvonatban ülnék, és az ablakon keresztül egy villámgyorsan változó táj új és új képe kérne bebocsátást tudatomba. Pedig egy nagyon is nyugalmas helyen, Dr. Kiss Kálmán 21. századi ízlést tükröző otthonában beszélgetünk. A máról, a tegnapról, Petőfi, sőt Rákóczi koráról tanáremberhez méltó gördülékenységgel, hanglejtéssel mesél, arca maga a sugárzó optimizmus. Abból, amit elmond, sok történet kitelne, és legalább két emberhez lehet kötni. Plutarkhosz Párhuzamos életrajzai jutnak eszembe. Római és görög kori személyiségek, meglepő egybeesések. A lokálpatrióta nagyari helytörténész múltfeltáró és konzerváló erőfeszítései, amelyeket 2003-ban díszpolgári címmel jutalmazott a szülőfalu, és az általános iskola után onnan elkerült, mára főiskolai tanárrá avanzsált kutató pedagógus életútja.

– Hetente hazalátogatunk édesanyámhoz – mutat rá, mi a legfontosabb tényező abban, hogy az egy emberben futó két életpálya “közlekedjen” egymással. – Édesapámat 90. esztendejében tavaly temettük el. Ő, amíg még bírta, elbiciklizett a falu másik végére és meglocsolta a Petőfi fa mellé ültetett virágainkat.

Szüleiről ugyanolyan szeretettel beszél, mint szülőfalujáról. A kultúrházról, amelyet annak idején apja és a falu épített társadalmi munkában – forrásértékű közlés – 40000 vályogból. A gyermek és a korai serdülőkor képekben jön elő történeteiből, a történetekből pedig kiviláglik: az eszmélés ezen idejéből eredeztethető a Luby-, a Petőfi-, a Rákóczi-emlékekkel teli falu emlékeihez, relikviáihoz való kötődés.

A nyíregyházi Zrínyi Gimnáziumban kel életre a párhuzamos életrajzok második szála. Ma is ott van a jó nevű intézmény dicsőségfalán a fényképe. Három lánya, Orsolya, Zsófia, Fruzsina így apjuk szeme előtt volt gimnazista korában. Édesanyjuk, lánykori nevén Szabó Gabriella, mérki lány. 31 évvel ezelőtt kötötte be a fejét Dr. Kiss Kálmán.

– Az oroszt választottam – idézi fel a kezdeteket. – Rájöttem, hogy könnyen tanulok nyelvet. Ma már úgy gondolom, hogy három év alatt el lehet sajátítani legalább egyet. Oroszból megyei versenyeket nyertem, sőt országosan is olyan jól szerepeltem, hogy abból felvételizni sem kellett. Csak a másik szakomból, a magyarból.

A fiatal diplomást a nyíregyházi főiskolára hívták, és a változó korokban, intézményi struktúrákban mindig megtalálva a helyét, ma is ott találjuk. Tudományos tevékenységét az orosz nyelv tanítása 1945 előtti történetének kutatásával kezdte. Doktori cselekménye is ebből született. A rendszerváltás után, amikor az orosz nyelv korábbi tömegoktatásának bealkonyult, kapóra jött az időközben megszerzett német nyelvtudása, mert az oktatásban és a kutatásban váltásra nyitott lehetőséget.

Kicsit elmerülünk a két nyelv – általam bonyolultnak ítélt – nyelvtanában. Csodálkozik egy kicsit, aztán érzékletes hasonlattal próbál bennem hívet szerezni az oroszhoz, a némethez.

– Mint a patikus, aki akár a sötét gyógyszertárban is a megfelelő szekrényhez és polchoz megy, és pontosan ott találja a keresett medicinát, olyan korrekt a nyelvtanuk.

A szakmájába szerelmes nyelvész rokonszenves elfogultsága…

Otthon, mert ugye Nagyarba “haza” megy, eleinte az a szomorúság volt az osztályrésze, hogy látta “amortizálódni” azokat a történelmi értékű helyi kincseket, amelyekre gyerekkora óta szeretettel tekint. Más a felelőssége azonban egy olyan embernek, akire a helybéliek – látva tudományos pályája sikereit – mindinkább várakozással tekintenek. Nem hiába.

– Volt egy időszak, amikor meg nem értés fogadta törekvéseimet, a község mai vezetése viszont minden tekintetben partner – adja magyarázatát Nagyar közelmúltbéli látványos változásainak.

A tájház, a galéria, a megújult Luby kastély interaktív rózsakertje… Lehetne sorolni még mi az, ami visszaemeli az irodalmi emlékhelyek sorába Nagyart. Dr. Kiss Kálmán felpattan, tekintélyes könyvtárának egyik polcáról leemeli az Irodalmi Helységnévtárat, és indulatosan mondja:

– A második kiadásából hiányzik Nagyar.

Szótlanul lépked vissza hozzám, ami a mai délutánon merőben szokatlan, de nagyon is beszédes a csend. Bennem közben megfogalmazódik: a párhuzamosok a végtelenben találkoznak, Dr. Kiss Kálmán két párhuzamos életrajza viszont ezen a ponton. A falu szülöttéből nevelkedett tudós ember képességeit szülőhelye érdekében hasznosítja.

És még hogyan…

– Nagyar és Szatmár értékei többek annál, hogy csak itteni értékként kezeljük őket. – Most nem mosolyog, ujjaival megtámasztja halántékát, és újabb meglepő tényeket sorol és ismét gyorsvonati sebességgel. – Megalakítottuk a Luby Társaságot, én vagyok az alelnöke. A Szatmár Leader támogatásával filmet forgatunk Petőfi-hagyományok Szatmárban címmel. És most figyelj! Musical is készül Petőfiről Buzogány Béla barátunknak, a szalkai művelődési központ vezetőjének közreműködésével.

(Északkeleti Almanach 29. kötet In-Forma Kiadó Nyíregyháza 2013.)

Szerző: 2018. 01. 17.
Ha még nincs közöttünk, csatlakozzon most az Unokáink is olvasni fogják oldal kedvelőihez a Facebookon!

Hasonló

Lisztománia

Tüttő József alkotása 50x30cm, olaj/MDF. “Lisztománia, üzenet a Liszt érzékenyeknek!!” Rossz vicc, kicsit megengedtem magamnak az áthallás mókáját. Tüttő József jó humorral sajátos komponálással terítette elénk nagy zeneköltőnk jellemzőit: az... Tartalom megtekintése

Hitler Sasfészke Berchteschgadenben

Elérhetetlen, megközelíthetetlen, bevehetetlen… Már-már népmesei jelzők is feltűnnek az egykori náci vezető Salzburg mellett, ám mégis Bajorországban felépített rejtekhelyével kapcsolatos legendákban. Még a háború után is jó ideig megismerhetetlen volt... Tartalom megtekintése

Alkonyattól pirkadatig

Tüttő József alkotása60x90cm Olaj/MDF. A téma örök, a feldolgozások többsége ismert, de ez az egyéni, összetéveszthetetlen stílre fel kell kapni a fejet!!! A komor színhasználattal az állatok robusztussága is alátámasztott, a... Tartalom megtekintése