Demján Sándor

Üzletember, mecénás

Budapest

szszb 29. tk Demjan Sándor.300.jpgDemján Sándor üzleti tevékenységéhez hasonlóan széles és színes képet mutat társadalmi segítő és támogató programja. Markáns változás a rendszerváltást követően jelentkezett, amikor a társadalomban bekövetkezett nagymértékű változások eredményeként sokan vesztesek, lecsúszottak lettek. Ebben az időszakban alapvető intézményeket kellett megteremteni, támogatni ahhoz, hogy megerősödjenek és a társadalomban betöltendő rendeltetésszerű funkciójuknak megfelelően tudjanak működni az erre hivatott civil és egyéb segítő szervezetek, önkéntes szerveződések. Így egyszerre kellett támogatni a magyar civil társadalom létrejöttét, megerősödését, meggyökereztetését és fejlesztését szolgáló kezdeményezéseket, valamint az egyre ijesztőbb mértékben növekvő számú rászorultakat. Mindeközben a rendszerváltást közvetlenül követő években, komoly gazdasági-szociális válság körülményei közepette, maga az állam, illetőleg a helyi önkormányzatok és intézményeik is komoly pénzügyi nehézségekkel szembesültek.

Demján Sándort a hazai viszonyok közelebbi megismerése késztette 1994-ben a Demján Sándor Alapítvány megalapítására. Az Alapítvány tevékenysége során megszámlálhatatlanul sok embernek, szervezetnek, csoportnak és támogatásra érdemes, hasznos ügynek nyújtott segítséget a legkülönbözőbb formákban és módon. A vezető magyar üzletembert mindig meg lehetett keresni, és meg is lehetett találni a legváltozatosabb kérésekkel, kérelmekkel. Ahol, és amikor lehetett: mindig segített. Sokszor saját maga találta meg azokat a szerencsétlen sorsú embertársainkat, akik már kérni sem mertek. Az elmúlt években azonban már olyan mennyiségben érkeztek kérelmek és pályázatok, hogy valamilyen formában korlátok közé kellett szorítani a segítő tevékenységet. Demján Sándor úgy gondolta, hogy ezentúl társadalmi támogató programjai fókuszában egyrészről a magyar szellemiség értékeinek megőrzése, a magyar kultúra, tudomány, oktatás, sport és művészetek fejlesztése melletti elkötelezettsége folytatódik, míg másrészről az eddigieknél is sokkal nagyobb figyelmet fordít a tehetséges, rászoruló diákok esélyegyenlőségi felzárkóztatásának támogatására.

Demján Sándor 2006. július 4-i bejelentésében arról szólt, hogy többmilliárd forint összegű közcélú felajánlásával hozzá kíván járulni a magyar oktatás fejlesztéséhez, az abban résztvevők esélyegyenlőségének javításához, valamint a gyermekszegénység enyhítéséhez. E bejelentést követően nagyszabású munka indult el a kezdeményezések konkrét tartalommal való feltöltésére. A Demján Sándor Alapítvány támogatási szerződéseket kötött a fenti célok előmozdítása és elérése érdekében. Első átfogó kezdeményezésként az Új Comenius Program került meghirdetésre, amelynek keretében 9 felsőoktatási intézménnyel, köztük a Nyíregyházi Főiskolával kötött Támogatási szerződést nappali tagozatos, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatására. A hat évig tartó programban 12 140 hallgatót összesen 2.260,0 millió Ft szociális támogatásban részesítette az Alapítvány. A Nyíregyházi Főiskolán összesen 870 hallgató részesült 180,0 millió Ft összegű támogatásban (egy hallgató évi 200.000,- forint ösztöndíj támogatást kaphatott a helyi hallgatói önkormányzatok szuverén döntései alapján).

Demján Sándort mindig foglalkoztatta a szegény körülmények között élő gyermekek neveltetésének, főként taníttatásának kérdése. Megítélése szerint a mai gazdasági nehézségek közepette a leszakadás veszélye ezekben a csoportokban még nagyobb, tehát itt még komolyabb erőfeszítésekre van szükség az esélyegyenlőség lehetőségének megteremtése érdekében. Ennek figyelembe vételével került sor 2007. évben az Alapítvány és az Értetek Karitatív Egyesület közötti támogatási szerződés aláírására, amely 2008. januárjától lehetőséget nyújt a nyírbátori kistérség 26 településén, valamint a szomszédos öt romániai településen élő hátrányos helyzetű gyermekek részére, hogy pályázhassanak az önkormányzatok által elbírálásra kerülő tanulmányi ösztöndíjakra. A megállapodás szerint a legkülönbözőbb korosztályoknak meghirdetett pályázatok évente kétszáz millió forint összegben biztosítanak ösztöndíjat, a hat esztendő alatt ez egymilliárd forint összegű elkötelezettséget jelentett az adományozó részéről. Ezáltal összesen közel 12.000 óvodás, általános- és középiskolás részesült különböző formában a támogatásból. A kezdeményezés sikerén felbuzdulva a Demján Sándor Alapítvány 2007. szeptemberében az ország egy másik halmozottan hátrányos kistérségében, az encsi kistérségben is elindította ezt a támogatási programot.

A nyírbátori kistérségben a program 2013. december 31-ével zárul és 2014. februárban sorra kerül a komplex kiértékelésére, és az eredményeket a média nyilvánossága előtti mutatják be.

(Északkeleti Almanach 29. kötet In-Forma Kiadó Nyíregyháza 2013.)

Szerző: 2018. 01. 17.
Ha még nincs közöttünk, csatlakozzon most az Unokáink is olvasni fogják oldal kedvelőihez a Facebookon!

Hasonló

Lisztománia

Tüttő József alkotása 50x30cm, olaj/MDF. “Lisztománia, üzenet a Liszt érzékenyeknek!!” Rossz vicc, kicsit megengedtem magamnak az áthallás mókáját. Tüttő József jó humorral sajátos komponálással terítette elénk nagy zeneköltőnk jellemzőit: az... Tartalom megtekintése

Hitler Sasfészke Berchteschgadenben

Elérhetetlen, megközelíthetetlen, bevehetetlen… Már-már népmesei jelzők is feltűnnek az egykori náci vezető Salzburg mellett, ám mégis Bajorországban felépített rejtekhelyével kapcsolatos legendákban. Még a háború után is jó ideig megismerhetetlen volt... Tartalom megtekintése

Alkonyattól pirkadatig

Tüttő József alkotása60x90cm Olaj/MDF. A téma örök, a feldolgozások többsége ismert, de ez az egyéni, összetéveszthetetlen stílre fel kell kapni a fejet!!! A komor színhasználattal az állatok robusztussága is alátámasztott, a... Tartalom megtekintése