Horváth Károly

Ügyvezető

Ózd

Letette névjegyét az ország energetikai szférájában úgy a beruházások, mint a törvényi háttér megteremtésében, büszke ózdiságára és családjára, az ózdi honismereti kör pályázataira pedig több helytörténeti dolgozatot írt. Kétszer ment nyugdíjba, ám ennek ellenére 67 évesen is aktívan dolgozik a családi vállalkozásban. Értékelése szerint szép életút áll mögötte és úgy érzi, szakmai tudására, szakértelmére még igény van az általa képviselt szakterületen.

Ő a Karcsi fia – így mutatták be 1975 közepétől ifjabb Horváth Károlyt, amikor a Budapesti Műszaki Egyetem elvégzése után – gépészmérnök erőgépész szak, hőerőgépész ágazat 1975-ben – visszakerült szülővárosába és elhelyezkedett az Ózdi Kohászati Üzemekben. Az apjára való utalás annak szólt, hogy Horváth Károly hét éven át volt a nagyüzem igazgatója, később főenergetikusa. A fiatal, ambiciózus mérnök tele volt ötletekkel, így hamar bizonyította szakmai rátermettségét. Sorra adta be az újításokat az esetenként idejétmúlt műszaki állapotú energetikai rendszerek, berendezések modernizálására, amire felettesei felfigyeltek. Ennek lett az eredménye, hogy 26 éves korában a Kazánüzem vezetőjévé nevezték ki.

A Kohászat alapozta meg az életem. Itt tanultam meg az alapokat, amiket további munkáim során alkalmazhattam. A gyári munka mellett szereztem meg a második, az energetikai szakmérnök diplomámat 1982-ben. Sajnos a ’80-as évek végén látni lehetett, hogy sok jóra nem számíthatunk az ÓKÜ-t illetően. Ezért kerestem magamnak más munkahelyet. Elmentem az Erőmű Beruházási Vállalathoz üzembe helyező mérnöknek. Az ország számos erőművének rekonstrukciójában és új blokkok építésében vettem részt (Oroszlány, Százhalombatta, Visonta Gagarin Erőműve, de az ország egyetlen hulladék hasznosító erőművének rekonstrukciójában is részt vállaltam) – utal vissza a városból történő távozására.

Amint lehetősége adódott, hazament Ózdra dolgozni. Az önkormányzati beruházások, az épülő új fűtőerőmű és a kórház rekonstrukciójának felügyeletét végezte. A város földgázellátó rendszere is abban az időszakban épült ki. Aztán elfogytak a nagyobb munkák.

Megint új helyet kellett keresnie, így került a Magyar Energia Hivatalhoz, ahová többfordulós kikérdezés után 200 emberből végül 13 főt vettek fel. Mivel a Hivatal csak néhány éve alakult, új törvényt és a végrehajtó rendeleteket kellett alkotni. Közben feladatként az erőművek felügyeletét kapta. Jártak ellenőrizni, meg kellett oldaniuk az erőművek ügyes-bajos dolgait. 2005-2006-ban összhangban az Európai Unióval előírásaival a liberalizált villamosenergia piac jogszabályi környezetét alakították ki. Jól eső érzés számára, hogy még ma is ráismer egy-egy mondatára a jogszabályokban. Ott megbecsülték a munkáját  anyagilag és erkölcsileg is. Végül 2011-ben nyugdíjba ment, aztán 2013-ban ismét. Az előrehozott nyugdíjat megszüntették, járadékos lett, majd amikor elérte a 62-ik évet, öregségi nyugdíjba sorolták. Így lett a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nyugalmazott vezető-főtanácsosa. A Horváth-Sebi Energetikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nevű vállalkozást 2011-ben indította el, ami eredeti szakmájára épül. Erőművek engedélyeztetését végzi, munkáját több nagy energetikai cég is igénybe veszi (Mátrai Erőmű Zrt, E.ON stb). Ózd környéki napelemes erőmű engedélyeztetésében is részt vett, energetikai pályázatoknál energetikusként tevékenykedik önkormányzatoknál, vállalkozásoknál és magánszemélyeknél. Néhány évig a minisztérium megbízásából energetikai pályázatok elbírálásában és a beruházások ellenőrzésében vett részt. Végül, de nem utolsó sorban rengeteg energetikai tanúsítványt készít ingatlanok eladásához. Egyedül ezt a sok munkát nem tudná elvégezni, ezért nevelt fia, Antal Sándor segít alkalmazottként.

Mindig is családcentrikus volt, két saját lánya mellett még három gyermek felnevelésében vett részt. A legkisebb lánya – anyja nyomdokait követve – remek sportlövész lett, légpuskával többször volt már országos bajnok, bár pisztollyal is vannak érmes helyezései. Gitárosként több zenekarban játszott, sőt lépett fel országos hírű énekessel is. Nagylánya gyógytornász, akinek munkáját sok ember áldja. Büszke rá, hogy gyermekeiket – mind az ötöt – becsületes embernek nevelték.

– Mint tősgyökeres ózdi (nem csak a szülei, hanem a nagyszülei is itt éltek) büszke vagyok arra, hogy ózdi vagyok. Az ügyfeleink Soprontól Debrecenig tudják, hol lakom, mert mindig emlegetem a lakóhelyemet. A megszerzett ismereteimet igyekszem az utókorra hagyni, hiszen hobbim a munkámon kívül a helytörténet tanulmányozása. Már megírtam az ózdi ipari erőmű történetét, az Energiaszolgáltató Gyárrészleg történetét és jelenleg is ilyen témájú anyagon dolgozok. Ezeket a munkákat a Lajos Árpád Honismereti Kör pályázatára szoktam beadni – mondta végezetül Horváth Károly.

Szerző: 2018. 09. 05.

Hozzászólás zárolva.

Ha még nincs közöttünk, csatlakozzon most az Unokáink is olvasni fogják oldal kedvelőihez a Facebookon!

Hasonló