Lénárt Györgyné

A Martin János Szakképző Iskola igazgatója

Miskolc

baz_05_28_lenart_gyorgyne_1.jpgOlyan intézményt irányít lassan másfél évtizede, ahol nap mint nap keményen meg kell dolgozni a sikerért, amely ráadásul egyáltalán nem garantált. Itt apró örömök léteznek, azt is mondhatnánk, hogy szinte minden napnak megvan a maga apró eredménye, sikere, amiért érdemes újra újult erővel hozzákezdeni a hátrányos, halmozottan hátrányos, sajátos nevelési igényű gyermekek oktatásához, neveléséhez.

Lénárt Györgyné 1956. február 25-én született Miskolcon. Édesapja (aki már sajnos nincs az élők sorában) és ma már nyugdíjas édesanyja a vendéglátóiparban dolgozott. Géza öccse közgazdász–informatikus, saját vállalkozása van.

Általános iskolai tanulmányait Bükkszentkereszten folytatta, középiskolai tanulmányainak színtere a Hermann Ottó Gimnázium volt Miskolcon. Szakképesítését az Egri Tanárképző Főiskolán, a Budapesti Műszaki Egyetemen és az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen szerezte. Végzett pedagógusként első munkahelye a bükkszentkereszti általános iskola volt, majd Miskolcon a 8. Számú Általános Iskolában folytatta.

1987 óta dolgozik a miskolci Martin János Szakiskola és Speciális Szakiskolában. Az 1991/92-es tanévben kinevezték az intézmény igazgatóhelyettesévé, majd 1993-ban igazgatójává. Vezetése alatt az iskola jelentős változásokon ment keresztül.

A helyi viszonyokat, igényeket és lehetőségeket alaposan megvizsgálva munkatársaival olyan szervezetépítési projektet dolgoztak ki, amelynek alapján megkezdődött az intézmény mai arculatának kialakítása. Céljuk olyan intézmény létrehozása volt, amely a speciális helyzetű fogyatékos és szociálisan hátrányos helyzetű tanulók számára komplex rehabilitációt nyújt, és ennek eredményeként segíti esélyegyenlőségük, önálló életvitelük, a társadalmi életben való aktív részvételük kialakulását, OKJ-s szakmai végzettséghez juttatásukat. Emellett az EU-s tapasztalatok átvétele, a szélesebb alapozású képzés megteremtése, a munkaerő-piaci igényeknek való megfelelés, az oktatási és képzési stratégia fejlesztése, a foglalkoztatás megszervezése is feladataik közé került.
A Martin János Szakképző Iskolában három épületben folyik az oktató-nevelőmunka, a tanműhelyek korszerű gépparkkal rendelkeznek. A szakképző iskola, amelynek létszáma jelenleg 406 fő, elsődleges feladata a sajátos nevelési igényű fiatalok – általános műveltséget megalapozó, szakmai vizsgára és további iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő – nevelése és oktatása, valamint a munkába álláshoz és az önálló életkezdéshez szükséges ismeretek nyújtása. A szakiskolai képzés során közismereti oktatás és szakmai képzés, a speciális szakiskolai képzés keretében közismereti oktatás, speciális szakmai képzés és rehabilitációs ellátás folyik a fogyatékos gyermekek számára. A készségfejlesztő speciális szakiskolai képzésben az értelmileg sérült fiatalok képzésével, ellátásával foglalkoznak.

A szakképzési évfolyamokon műszaki, humán és agrárterületeken – az OKJ-ben meghatározottak szerinti szakmákban speciális, egyéni és toleráns módszereket alkalmazva készítik fel tanulóikat a szakmai vizsgára. E feladatokat egy nagyszerűen felkészült kollektíva: 14 pedagógiai munkát ellátó munkatárs, 48 fős tantestület és 16 technikai alkalmazott látja el. Lénárt Györgyné igazgató munkájának színvonalas ellátásához pontosan egy tucat különböző szaktanfolyamot végzett. Tagja a népjóléti műhelynek, a Magyar Szakképzési Társaságnak, a Speciális Szakiskolák Országos Egyesületének, a SZIME Országos Egyesületének és az Önfejlesztő Iskolák Országos Egyesületének.

„Tevékenységem elsődleges feltétele az emberismeret, a tolerancia és az alkalmazkodás készsége – mondja a gyógypedagógiában járatos igazgatónő. Elengedhetetlen a változtatás elfogadása, a folytonos megújulásra, innovációra való törekvés. Vezetőként kiemelten fontosnak tartom az etikus magatartást. Elvem, hogy munkatársaihoz mindig méltósággal forduljon a vezető, mert ebben a tevékenységben az ember a legfontosabb láncszem. Úgy gondolom, hogy a sikeres munka feltétele a jó légkör és a jó csapat, a jó közösség. Én a delegatív vezetés híve vagyok, a döntés előkészítésébe szeretem bevonni munkatársaimat.”

Ezerkilencszáznyolcvankettőben kötött házasságot Lénárt Györggyel, aki matematika–testnevelés szakosként jelenleg a felesége által irányított intézmény tanára. György fiuk a Miskolci Egyetem másodéves közgazdászhallgatója.

Szabadidejében szívesen olvas, ha teheti, kirándul, mert imádja a természetet. Máig rendszeresen sportol, leggyakrabban fut.

Szereti munkáját, és jól érzi magát kollégái és a gyerekek között. Miután szakmailag felkészültnek véli magát, a továbbiakban is a gyógypedagógia területén – ahol minden apró kis sikerért keményen meg kell dolgozni – szeretne tevékenykedni és alkotni.

(Borsod-Abaúj-Zempléni Almanach 5. kötet. In-Forma Kiadó Nyíregyháza 2004.)
Szerző: 2018. 01. 17.
Ha még nincs közöttünk, csatlakozzon most az Unokáink is olvasni fogják oldal kedvelőihez a Facebookon!

Hasonló

Lisztománia

Tüttő József alkotása 50x30cm, olaj/MDF. “Lisztománia, üzenet a Liszt érzékenyeknek!!” Rossz vicc, kicsit megengedtem magamnak az áthallás mókáját. Tüttő József jó humorral sajátos komponálással terítette elénk nagy zeneköltőnk jellemzőit: az... Tartalom megtekintése

Hitler Sasfészke Berchteschgadenben

Elérhetetlen, megközelíthetetlen, bevehetetlen… Már-már népmesei jelzők is feltűnnek az egykori náci vezető Salzburg mellett, ám mégis Bajorországban felépített rejtekhelyével kapcsolatos legendákban. Még a háború után is jó ideig megismerhetetlen volt... Tartalom megtekintése

Alkonyattól pirkadatig

Tüttő József alkotása60x90cm Olaj/MDF. A téma örök, a feldolgozások többsége ismert, de ez az egyéni, összetéveszthetetlen stílre fel kell kapni a fejet!!! A komor színhasználattal az állatok robusztussága is alátámasztott, a... Tartalom megtekintése