Veres József

A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság osztályvezetője

Nyíregyháza 

szszb_31_zsl_veres_jozsef.JPGA mérnök emberek racionalitása, keménysége, és a környezeti károk, a kiszolgáltatottság miatti aggódás egyszerre hatja át egész személyiségét, minden szavát. Mennyivel jobb lenne az emberiség életminősége, ha a szennyező források, a klímaváltozások káros hatásainak a természet- és környezetvédelemben érintett szakemberek vethetnének gátat – fut át agyamon az egyszerűnek tűnő megoldás gondolata. Ám a világ, az érdekek különféle irányú palettáján kell megtalálni az optimális megoldást az ember és környezetének védelmére, élhetővé tételére. Veres József okleveles építőmérnök, vízgazdálkodási és környezetvédelmi szakmérnök ennek szolgálatára szegődött, erre tette fel életét.

Vízügyes családba született 1966-ban, édesapja, de már a nagyapja is gátőr volt. Szabolcsveresmarton nőtt fel, az ember – természet – víz kapcsolata a génjeiben van, s már gyermekkorában édesapja mellett megtanulta, megismerte a víz, a folyó jó és olykor rossz hatásait. Ez utóbbival először négy évesen, 1970-ben a nagy tiszai árvíz idején szembesült, majd már felelős szakemberként a 2001-es árvíz idején. Középiskolába természetesen a nyíregyházi Vásárhelyi Pál Építőipari és Vízügyi Szakközépiskolába ment, s innen egyenes út vezetett a Budapesti Műszaki Egyetem Építő Mérnöki Karára, ahol 1990-ben kapott diplomát. A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságon helyezkedett el, s ettől kezdve a víz iránti elköteleződése alakító-formáló szereppé vált. Pályájának különböző állomásain felelős munkakörökben, beosztásokban mindig a víz- minőség és védelem volt az alapvető feladata, s oldalnyit is kitenne felsorolni ezeket a tevékenységeket, eredményeket.

A korszak időszerű szakmai kihívásait, az EU-s csatlakozással járó feladatokat felismerve aktívan vett részt a hazai környezetvédelmi szakigazgatás, a vízvédelem jogharmonizációs folyamataiban. Közben ismereteinek bővítésére a Budapesti Műszaki Egyetemen vízgazdálkodási és környezetvédelmi szakmérnöki képzettséget szerzett 1999-ben, de egyéb speciális képzésben is részt vett, mint műszaki ellenőri, közbeszerzési referens.

Megyei lokálpatriotizmusa szinte sugárzik egész beszélgetésünk során, a térség előrejutását, fejlesztését nem csak gazdasági, hanem a környezeti állapotának javulását elengedhetetlennek tartja. Azt, hogy az itteni lakosoknak is ugyanolyan esélyük legyen a megfelelő vízellátásra, csatornázásra. A megye helyzetét tekintve az országos átlaghoz képest sajnos még komoly, 5-6 %-os az elmaradásunk – jegyzi meg. Fontos feladatának tartja a települések vizi közmű fejlesztéseinek előkészítésében és megvalósításában való közreműködést.

A környezeti állapot javítása érdekében a vizekkel (így fogalmaz mindig) foglalkozó szakemberek előtt álló új kihívásokról szól, higgadtsággal, de szavaiból átsüt egyfajta türelmetlenség, egy új szemlélet, gondolkodásmód szükségessége. A technológiák, az analitikai eljárások fejlődésével egyre több szennyező anyag mutatható ki a vizekben, melyek károsak az emberi szervezetnek. Ezért az ivóvíztisztításban, a szennyvízkezelésben is szükséges alkalmazni ezeket a több szektorú kutatási tapasztalatokat, az új technikai eljárásokat. Fontosnak tartja ebben az oktatási rendszer, a duális képzés szerepét, melyben a gyakorlati terepet a vízügyi igazgatóság is biztosítja, ő maga, pedig szakértőként vesz részt benne.

A komplexitás, együttgondolkodás, egymás segítése a nemzetközi kapcsolatokban is igény a víz- minőség és védelem érdekében, hiszen a megye három országgal határos. A nagy folyók minőségét a külföldi hatások nagyban befolyásolják, e tekintetben szerencsére jó az együttműködés a külföldi vizes szervezetekkel. De meghatározó szomorú élményként említi a ciánszennyezés idején látottakat, ahol a Környezetvédelmi Hatóság részéről hivatalból vett részt a védekezésben. Igyekszik naprakész lenni, rendszeresen figyeli a hazai és nemzetközi szakmai eseményeket, a WHO híreit.

Mérnök úr a vízügyi szakma elismert szakembere, vízmérnöki szakértő, műszaki ellenőr, környezetvédelmi felülvizsgálatra jogosító engedéllyel rendelkezik. Angol nyelvből felsőfokú nyelvvizsgája van. 2001-ben és 2010-ben kiemelkedő munkájáért miniszteri kitüntetésben részesült.

A szakmai közéletben is aktív szerepet vállal: a Magyar Hidrológiai Társaság Sz-Sz-B. Megyei Területi Szervezetének tagja, 2007-2011 között titkára, 2014-től a MTESZ Sz-Sz-B. Megyei Egyesület vezetőségi tagja, a megyei Mérnöki Kamara tagja.

Beszélgetésünk végén mintegy összefoglalja mindazt, amit tesz, amiben hisz, amit elvár: korszerű gondolkodás, nyitottság, együttműködés, esélyegyenlőség. És fontos, hogy az emberek tudják, ismerjék azokat az állapotjavító intézkedéseket, melyek értük történnek, és hatással vannak mindennapi életükre.

Szerző: 2018. 01. 17.
Ha még nincs közöttünk, csatlakozzon most az Unokáink is olvasni fogják oldal kedvelőihez a Facebookon!

Hasonló

Lisztománia

Tüttő József alkotása 50x30cm, olaj/MDF. “Lisztománia, üzenet a Liszt érzékenyeknek!!” Rossz vicc, kicsit megengedtem magamnak az áthallás mókáját. Tüttő József jó humorral sajátos komponálással terítette elénk nagy zeneköltőnk jellemzőit: az... Tartalom megtekintése

Hitler Sasfészke Berchteschgadenben

Elérhetetlen, megközelíthetetlen, bevehetetlen… Már-már népmesei jelzők is feltűnnek az egykori náci vezető Salzburg mellett, ám mégis Bajorországban felépített rejtekhelyével kapcsolatos legendákban. Még a háború után is jó ideig megismerhetetlen volt... Tartalom megtekintése

Alkonyattól pirkadatig

Tüttő József alkotása60x90cm Olaj/MDF. A téma örök, a feldolgozások többsége ismert, de ez az egyéni, összetéveszthetetlen stílre fel kell kapni a fejet!!! A komor színhasználattal az állatok robusztussága is alátámasztott, a... Tartalom megtekintése