Dr. Szilágyi Sándorné

Igazgatóhelyettes,

Sátoraljaújhely

baz_05_168_dr_szilagyi_sandorne_1.jpgHa valaki több mint három évtizedet tölt egy munkahelyen, ráadásul immár két évtizedet vezető beosztásban, ahhoz minimum két dolog szükségeltetik: a hivatás, a szakma szeretete és a szakmai felkészültség. Dr. Szilágyi Sándorné, az V. István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola igazgató-helyettese mindkettővel felvértezett.

1947. június 30-án született Tolcsván. Édesapja jogászként a Hitelszövetkezet vezetője volt, sajnos nagyon fiatalon meghalt. Édesanyja könyvelőként dolgozott Tolcsván, Sárospatakon, végül Sátoraljaújhelyen az MNB-től vonult nyugdíjba. Nővére, Mariann, közgazdász. Tolcsván töltötte nagyon szép gyermekkorát, sokoldalú nevelésébe a „nagycsalád”, a nagyszülők és nagynénjei is bekapcsolódtak. Sok gyermekkori játszópajtása volt, közülük többel a mai napig is tartja a kapcsolatot.

Sorsának alakulásában meghatározónak bizonyult a tolcsvai általános iskola, ahol olyan nagyszerű pedagógusok oktatták, mint Holodnyák Jánosné, az első tanító néni, Sajó Lászlóné osztályfőnök, Tölgyessy József és Kovács Dezső tanár urak. Máig szép emlékei közé tartoznak a színjátszó előadások és a jelmezbálok. Középiskolai tanulmányait Sárospatakon a Rákóczi-gimnáziumban folytatta, ahol Juhász Ferenc osztályfőnök és Szatmári Sándor történelem tanár gyakorolt rá nagy hatást. Mindvégig jó tanuló volt, és érettségi után nagybátyja példáját követve matematika–fizika szakos diplomát szerzett a Kossuth Lajos Tudományegyetemen Debrecenben. Nagyon szerette az alföldi nagyvárost, igen jó, összetartó évfolyamuk volt, ma is összejönnek ötévente az évfolyam-találkozóra.

Az egyetem befejezésének évében, 1971-ben került jelenlegi munkahelyére a közgazdasági szakközépiskolába. Szakmailag sikeresen helytállt, hamarosan a természettudományos munkaközösség, majd később osztályfőnöki munkaközösség vezetője lett. Sikeresen tevékenykedett ifjúsági vezetőként is.

Már középiskolás korában és az egyetemi évek alatt is szívesen foglalkozott az angol nyelvvel, így amikor a 80-as évek végén az idegennyelv-tudására nagy volt az igény, ez az érdeklődése újra ébredt. 1990-ben középfokú nyelvvizsgát tett, majd szívesen kapcsolódott be városa és egy hollandiai kisváros testvérvárosi kapcsolatát működtető baráti társaság munkájába. 12 évig a társaság alelnökeként elsősorban nyelvtanárok és diákok cserekapcsolatát szervezte meg, de közreműködött családok és szakmai csoportok kapcsolatainak kialakításában és ápolásában is. Több esetben sikeresen pályázott uniós támogatásért.

Az angol nyelvvel egyre szorosabb kapcsolatba került. 2000-ben angol nyelvszakos diplomát szerzett.

Nevelési igazgatóhelyettesként feladata a közismereti tárgyak oktatásának koordinálása, az osztályfőnöki és a szülői szervezet irányítása, a pályaválasztás segítése és a minőségbiztosítással járó feladatok szervezése. Igazgatóhelyettesi teendői mellett matematikát és angolt tanít, tanítványai eredményesen szerepelnek tanulmányi versenyeken. Aktívan részt vesz az idegen nyelvi és a természettudományos munkaközösség munkájában.
1984 óta rendszeresen lát el érettségi elnöki teendőket is. Felkérésre bekapcsolódott az országos és a megyei szakmai munkaközösségek munkájába, pályázati lehetőségek felkutatásával segíti iskolája tanulóinak külföldi tanulmányútjait, a szaktárgyaihoz kapcsolódó továbbképzéseken vesz részt. Az angliai Norwich-ban a kommunikatív nyelvoktatás módszertanából szerzett oklevelet, nyelvvizsgáztató tanári jogosítvánnyal rendelkezik.

Hívatásáról, munkájáról így vall: „A mai napig nem bántam meg, hogy pedagógus lettem. Ehhez a hívatáshoz nagyon nagy türelemre van szükség. Ez fokozottan igaz az igazgató-helyettesi teendőkre, hisz a felnőttekkel sem könnyű az együttműködés. Nagyon fontos a szakmai felkészültség, és ebben a beosztásban elengedhetetlen a jó kapcsolatteremtő képesség.”

1971-ben kötött házasságot dr. Szilágyi Sándorral, aki a sárospataki tanítóképző főiskolán tanít. Két gyermekük született: Tamás gépészmérnök–informatikus, Szentendrén él, Budapesten dolgozik, felesége vállalati jogász. Éva Gabriella közgazdász képesítést szerzett, és ugyancsak közgazdász férjével Budapesten lakik.

Dr. Szilágyi Sándorné szabadidejében szívesen utazik – lehetőleg a családdal –, a világ sok pontjára eljutott már: járt az Egyesült Államokban, Angliában, Franciaországban, de legtöbbször Hollandiában fordult meg.

A szellemi munka mellett elengedhetetlennek tartja a test karbantartását, szabadidejében szívesen kirándul, és nagyon szeret olvasni. Úgy véli, az ember igazán sohasem lehet elégedett, ám gyermekkorában nem álmodott ilyen eredményes pályáról. Bár további tervei középpontjában a család áll, aktív figyelemmel kíséri és kapcsolódik be az oktatásban bevezetésre kerülő változások megvalósításába.

(Borsod-Abaúj-Zempléni Almanach 5. kötet. In-Forma Kiadó Nyíregyháza 2004.)
Szerző: 2018. 01. 17.
Ha még nincs közöttünk, csatlakozzon most az Unokáink is olvasni fogják oldal kedvelőihez a Facebookon!

Hasonló

Lisztománia

Tüttő József alkotása 50x30cm, olaj/MDF. “Lisztománia, üzenet a Liszt érzékenyeknek!!” Rossz vicc, kicsit megengedtem magamnak az áthallás mókáját. Tüttő József jó humorral sajátos komponálással terítette elénk nagy zeneköltőnk jellemzőit: az... Tartalom megtekintése

Hitler Sasfészke Berchteschgadenben

Elérhetetlen, megközelíthetetlen, bevehetetlen… Már-már népmesei jelzők is feltűnnek az egykori náci vezető Salzburg mellett, ám mégis Bajorországban felépített rejtekhelyével kapcsolatos legendákban. Még a háború után is jó ideig megismerhetetlen volt... Tartalom megtekintése

Alkonyattól pirkadatig

Tüttő József alkotása60x90cm Olaj/MDF. A téma örök, a feldolgozások többsége ismert, de ez az egyéni, összetéveszthetetlen stílre fel kell kapni a fejet!!! A komor színhasználattal az állatok robusztussága is alátámasztott, a... Tartalom megtekintése