Rezsabek Gyula

Nyugalmazott szakközépiskolai igazgató

Sátoraljaújhely

szszb 31 tk Rezsabek Gyula 400.jpgA vincellérmesterségnek a keresztes háborúkig visszavezethető története során felhalmozódott elméleti és gyakorlati szakmai tudás megőrzése és továbbfejlesztése, valamint a majdani mesterek képzése céljából, 1872-ben létrehozták az első szakképző intézetet, ami egy év múltán a Tarcali Magyar Királyi Vincellérképezde nevet viselte.  Ez a „jogelődje” a napjainkban Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium néven működő oktatási intézménynek, aminek Sátoraljaújhely 1953 óta ad otthont.

Ennek, a nemzetközi hírnevű, kiemelkedő képességű, elhivatott szakembergárdával rendelkező „műhelynek” volt a tanára 1968-ig – a puritán egyszerűségű és végtelen szerénységű – riportalanyunk édesapja, id. Rezsabek Gyula. Fia, az ő nyomdokaiba lépve, folytatta az általa megkezdetteket, immár igazgatóként. A tantestület számára hamar világossá vált: a fiatal kartárs mindenre elszánt a gyerekek oktatását és nevelését, valamint az iskola fejlődését, eredményességét elősegítő és azokat szolgáló lépések végrehajtásában. (A mai napig közszájon forog: Gyula nem ismeri az órát.) Hajnalban kelt, éjszaka feküdt. Példáját, akarva-akaratlanul egyre többen követték a tantestületből is.

Miután 1994. január elsejétől kezdődően az iskola első embere lett, lelkiismeretétől és tiszta hitétől vezérelten, minden dolog gazdájának, mindenért felelősnek érezte magát. Széles látókörű, kombinatív elmével megáldott tanárember lévén, korán felismerte, majd az iskola, a gyerekek érdekében fel is használta a kor adta lehetőségeket.”Nem csináltam én semmi különöset, csak nyitva tartottam a szemem, gondolkoztam, majd tettem azt, amit kellett.” Ha valakit olykor fegyelmeznie kellett, habozás nélkül megtette, de az érintettre soha nem tudott haragudni. Szigorúsága nagyvonalú igazságérzettel és végtelen emberszeretettel párosult. Mindezek mellé jött a gyerekszeretet, amit csak egy Rezsabek Gyulától kaphattak a jobb sorsra érdemes, szegénycsaládokból érkező diákok. Ő is öt testvérével együtt nőtt fel, nehéz körülmények között. Talán ebből, de inkább a családi hagyományokból, a gyermekáldás szeretetéből ered ez az utolérhetetlenül embersége. Vezérlő elve: „Mindent a gyerekekért.” már-már szállóigévé vált az intézmény falain belül és kívül egyaránt. A város más iskoláinak igazgatói, tanárai, diákjai irigyelték az ő tanítványait. Miért, hiszen a lehetőségek mindenki számára egyformán adottak voltak? A különbség az, hogy Rezsabek tanár/igazgató úr azokat tettekre is váltotta!

Legendás szervező- és tárgyalóképessége révén elérte mindazt, amiről Magyarország nagyon sok városában csak álmodhattak a gyerekek: maga is kultúrember lévén szerette a színházat. Így bérletet szerzett az iskola diákjainak az Erkel Színházba. Igen, oda! Minden gyerek vágya között szerepel az utazás is, igaz? No, akkor szerzünk egy buszt és azzal megyünk tanulmányi, szakmai és egyéb utakra. Így is lett. Egyik „terepszemléje” során érzékelte, hogy a meglévő bútorok bizony már kopottak is, meg hibásak is. Oldjuk meg, de gyorsan. Bútorgyári kapcsolat, bútorkészítés, bútorcsere. Kész!

Amikor már nyitottabbá vált a világ, jött a kósza gondolat: mi lenne, ha elmennénk valahová külföldre is? A busz előállt, irány: Bécs, és minden, amit ott érdemes megnézni. Ennyi. Tantestület összekovácsolása, a „tüskék” hatástalanítása? Kirándulás, irány: Olaszország, Róma, a Szent Péter tér és még sok-sok csoda, amit látni kellett. Minden egyházi ünnepen más templomot kerestek fel. Segíteni kell a diákoknak, a családoknak, az iskola technikai dolgozóinak, a tantestület tagjainak. Egyforma Karácsonyi ajándékcsomagot mindenkinek!

Jutott pénz tanári továbbtanulásra, másod- vagy harmaddiploma szerzésére. Segítsük a város rendészeti szerveinél dolgozók képzését a városlakók és a város biztonsága érdekében. Rendben, mondta az igazgató úr, és elindult a rendészeti képzés is. Sokan dolgoznak még ma is azok közül, akik az általa vezetett iskolában érettségiztek. Nélküle ugyan hol lennének?

Sose kereste a hatalmasok kegyeit. Idejében bevezette a hittan- és az erkölcstan oktatását. Minden diák oda iratkozott, ahová lelkiismerete alapján akart. Az ifjúság védőszentjének, az iskola egyik korábbi névadójának, Szent Imrének, a főbejárattal szemben egy kis oltárt emeltetett és egy szobrot állíttatott.

2003-ban mondott le igazgatói megbízatásáról. Még abban az évben elkezdte a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen a hittan tanári szakot, és sikeresen be is fejezte. Felsorolni is nehéz kiemelkedő szakemberré vált tanítványainak nevét. Nyugdíjasként gyerekeiket: Gyulát, az építészmérnököt, Ágit, a sikeres rajzpedagógust, Ottót és Tamást, a gépészmérnököket és azok családjait látogatja feleségével, Magdikával. Jövőre ünneplik Aranylakodalmukat. Addig meg közösen örülnek a nyolc unokájuknak.

Szerző: 2018. 01. 17.
Ha még nincs közöttünk, csatlakozzon most az Unokáink is olvasni fogják oldal kedvelőihez a Facebookon!

Hasonló

Lisztománia

Tüttő József alkotása 50x30cm, olaj/MDF. “Lisztománia, üzenet a Liszt érzékenyeknek!!” Rossz vicc, kicsit megengedtem magamnak az áthallás mókáját. Tüttő József jó humorral sajátos komponálással terítette elénk nagy zeneköltőnk jellemzőit: az... Tartalom megtekintése

Hitler Sasfészke Berchteschgadenben

Elérhetetlen, megközelíthetetlen, bevehetetlen… Már-már népmesei jelzők is feltűnnek az egykori náci vezető Salzburg mellett, ám mégis Bajorországban felépített rejtekhelyével kapcsolatos legendákban. Még a háború után is jó ideig megismerhetetlen volt... Tartalom megtekintése

Alkonyattól pirkadatig

Tüttő József alkotása60x90cm Olaj/MDF. A téma örök, a feldolgozások többsége ismert, de ez az egyéni, összetéveszthetetlen stílre fel kell kapni a fejet!!! A komor színhasználattal az állatok robusztussága is alátámasztott, a... Tartalom megtekintése