Komporday Levente

A Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója

Sátoraljaújhely

Komporday Levente 400.jpgFellebben a történelmi emlékezet fátyla a fiatal iskolaigazgató szobájában. Önmagában is egyedülálló, hogy 29 évesen vehette át a hosszú nevű, nagy múltú intézmény irányítását Komporday Levente. Felmenői iránti tiszteletét mutatja, hány és hány ősét idézi név, születési év, foglalkozás, beosztás szerint. Nem véletlen, hisz a múlt iránti érdeklődés vezette a családfakutatáshoz. Egészen 1655-ig vezette vissza a família történetét. Anyai ágon dédapja, palocsai dr. Pauliczky István Zemplén vármegye főjegyzőjeként szolgált, másik dédapja kádármester volt. Anyai dédanyja Reviczky-lányként született. A Palocsayak II. Rákóczi György erdélyi fejedelemtől kapták meg a nemesi címet. Apai nagyapját, vitéz Komporday Pált már Kolozsváron találjuk, mint MÁV-hivatalnokot, vasúti főintéző beosztásban. Édesapja néhai Komporday Pál üzemmérnök volt, édesanyja, lánynevén Palocsay Éva óvónő, Budapesten él. Öccse, Péter, Miskolcon dolgozik.

Ennyit a múltról, mert sokkal érdekesebb számára a ma megélhető jelen, amely majd a kései utódok számára lesz kutatható múlt. Szabályos életút, amelyben a középiskolát az esztergomi Ferences Gimnáziumban kezdte, majd a miskolci Katolikus Gimnáziumban tett érettségivel zárta. Történelem-latin szakos diplomát szerzett a Debreceni Egyetemen 2002-ben. Rögtön beiratkozott a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Posztgraduális Doktori Képzésére, PhD fokozat elérésére. A doktori fokozat levelezőn folytatott tanulmányai mellett sikerült elhelyezkednie a Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskolában történelem tanárként. A két világháború közötti magyar közigazgatásról és a magyar katonai tisztképzés történetéről tartott szemináriumot a debreceni egyetemistáknak. Párhuzamosan oktatta a sátoraljaújhelyi szakközép- és szakiskolai diákokat. Belevetette magát az elitkutatásba, kíváncsian fedezte fel az elitnek mondott családok történetét, ki, miért, milyen karriert futott be.

Az intézményben töltött 11 év alatt alaposabban megismerte a régiót, kapcsolatokat szerzett, barátságokat kötött. Ma már otthon érzi magát Zemplénben.

Intézményük ismét a Földművelésügyi Minisztérium irányítása alá tartozik. Többszöri átszervezés, összevonás, profilváltás jelzi az útkeresést. Igyekeztek a térség szakmai képzését iskolai keretek között a gazdaság igényeihez igazítani. Ám a rohamléptekben változó társadalmi, gazdasági elvárásoknak nehezen tud eleget tenni egy intézmény, amely meg akar felelni a szülői igényeknek, és piacképes szakmát, ezáltal megélhetést akar adni az ide jelentkező diákoknak. Kiragadás szerűen néhány mondat az agrár-szakképző iskolákat bemutató minisztériumi kiadványból: érettségi vizsgával zárul az élelmiszeripari és mezőgazdasági képzés. Technikusokat képeznek bor- és pezsgőgyártásban, cukor- és édesiparban, sütő- és cukrász szaktechnikusok, kertészek, szőlészek-borászok, pékek, húsipari termékgyártók kerülnek ki az intézményből. A gyakorlati helyeket az iskola biztosítja a tangazdaságában, tanműhelyében, illetve külső vállalkozónál. Az iskola tanulói a Leonardo program keretében összefüggő gyakorlaton vehetnek részt Norvégiában, Franciaországban és Dániában. Felnőttképzést is szerveznek az intézményben: érettségizhetnek a 8 osztállyal rendelkezők 3, míg a 10 osztályt végzettek 2 év alatt. Kollégiumi elhelyezést biztosítanak minden igénylőnek. Ösztöndíjjal segítik a kiválóakat és a rászorulókat egyaránt. Szakmai ösztöndíjban részesülhetnek a tangazdaságban és a külső gyakorlati helyeken az Oremus Alapítvány a Középfokú Szakképzésért támogatása keretében a jó tanulmányi eredményért.

Színes képekkel bőven illusztrált, magyar, angol, francia nyelvű tájékoztató füzet mutatja be az intézmény szerteágazó tevékenységét.  A részletes ismertetéstől helyhiány miatt tekintsünk el, annyit azonban feltétlenül fontos kiemelni, hogy minden diák szinte igény szerint szakmai képzést, utat választhat a nagybetűs Élethez. A gyakorlati helyeket külföldön is megismerhetik, a 3 nyelvű kiadvány a nemzetközi trendekhez is igazodik. Büszkék arra is, hogy a szövegértési hátránnyal küzdő diszlexiás fiatalok érdekében bekapcsolódtak az Európai Unió egyik programjába, és a Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai Intézetével közösen elnyerték a Diszlexiás-barát Iskola nemzetközi védjegyet.

A diákok cselekvő részesei az intézmény közéletének, hiszen a diákönkormányzat aktívan szervezi a Szepsi Napokat, a diáktréningeket, diákközgyűléseket, jutalom-kirándulásokat, szerkesztik az iskolaújságot, gyakorolják a társadalmi szerepvállalást a diákképviseleten keresztül. Zemplén vármegye múltját így köti össze a jelen és készül a jövő kihívásainak megfelelni.

Szerző: 2018. 01. 17.
Ha még nincs közöttünk, csatlakozzon most az Unokáink is olvasni fogják oldal kedvelőihez a Facebookon!

Hasonló

Valahol a Hargitán

Ősz Zoltán alkotása Pasztell, 2009. Talán minden mese így kezdődik,” hogy valahol messze, az üveghegyen is túl” …valóban, a távolság, az érzékelhető messzeség, amit csak szemünk képes befogni a mindenek... Tartalom megtekintése

Hitler Sasfészke Berchteschgadenben

Elérhetetlen, megközelíthetetlen, bevehetetlen… Már-már népmesei jelzők is feltűnnek az egykori náci vezető Salzburg mellett, ám mégis Bajorországban felépített rejtekhelyével kapcsolatos legendákban. Még a háború után is jó ideig megismerhetetlen volt... Tartalom megtekintése

Alkonyattól pirkadatig

Tüttő József alkotása60x90cm Olaj/MDF. A téma örök, a feldolgozások többsége ismert, de ez az egyéni, összetéveszthetetlen stílre fel kell kapni a fejet!!! A komor színhasználattal az állatok robusztussága is alátámasztott, a... Tartalom megtekintése

Karcolatok…

Huszár Boglárka alkotása 60×45 cm. Olaj, vászon. Arannyá vált a test, mint istenek szobrai a csendesen pislogó gyertyafényekben, amik hidegen sütnek és égetnek, marva a szem zugait, és piszkálva a... Tartalom megtekintése