Dr. Szabó Tibor PhD

Életmű-díjas gyümölcsnemesítő, agrármérnök, díszpolgár

Újfehértó

szszb 29. tk Dr. Szabó Tibor 400.jpgA tudományt nemcsak műveli, hanem inkább szolgálja közel félévszázada dr. Szabó Tibor, az Újfehértói Gyümölcstermesztési Kutató és Szaktanácsadó Nonprofit Közhasznú Kft. PhD-fokozatot szerzett, sokszorosan kitüntetett kutatómérnöke. 2013-ban a városnapon Újfehértó Díszpolgára címet vehetett át. Szakmai könyvek őrzik a publikációit. Generációkat nevelt fel és szerettette meg a fiatalokkal a gyümölcstermesztés, a nemesítés szépségét.

Soha nem járt még a szabolcsi városban, mielőtt a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen, majd a Leningrádi Mezőgazdasági Főiskola Zöldség- és Gyümölcstermesztési karán lediplomázott. Okleveles agrármérnökként honosították a végzettségét. Minisztériumi ösztöndíjas volt, így a központi akarat irányította Újfehértóra. Szabó Tibor pedig eminens diák lett az élet iskolájában is, kitartott első és – bölcs mosollyal kísért megjegyzéssel – utolsó munkahelye mellett. Nyugdíjas egy ideje, de 70 évesen még annyi tennivalót érez a sajátjának! Felsorolni is hosszú lenne a gazdag szakmai pályafutás fontos állomásait, ám feltétlenül rögzítsük: „Egyes almafajták és kiemelkedő klónjaik virágzási és termékenyülési viszonyai” címen védte meg egyetemi doktori disszertációját a Kertészeti Egyetemen 1979-ben. A summa cum laude minősítéssel megszerzett doktori cím újabb kutatásokra ösztönözte, 2008-ban szerzett PhD fokozatot.

A gyakorlatba átültethető tudományos eredmények mindig is izgatták. A fajta-összehasonlító kísérletbe bevont több, mint 50 klón, valamint a honosítás során megfigyelt 230 almafajta lehetővé tette, hogy munkatársaival eltérő időben szüretelhető, így a piaci igényeknek jobban megfelelő fajtasorozatot tudjanak ajánlani. Taroltak a meggyel: jelenleg a magyar meggyszaporítás több mint felét adja a tájszelekcióból származó három, államilag elismert fajta, az Újfehértói fürtös, a Debreceni bőtermő és a Kántorjánosi 3.

Nem kis büszkeség, hogy a földművelésügyi kormányzat az újfehértói állomást jelölte ki az alma, körte, birs, naspolya génbank fenntartásával kapcsolatos feladatok elvégzésére. A génbankban és a hozzá kapcsolódó fajtagyűjteményekben most 2136 tétel szerepel. Az államilag elismert 4 birs- és 3 naspolyafajta elterjedése nagyobb tömegű és jobb minőségű áru előállítását teszi lehetővé.

Vírusmentesítés, mikroszaporítás, bázisanyag-előállítás történik a pár éve felépült „biológiai alapok laboratóriumában”. Szabó Tibor vizsgálja a térségben létesülő gyümölcsültetvények helyének ökológiai vizsgálatát. Szaktanácsadói gyakorlatot is szerzett. A munkatársaival évente 50-100 ültetvénytelepítési pályázatot készít. Számos gazdát a termőre fordulásig ellátják szaktanáccsal. Az újfehértói állomás téli tanfolyamot szervez az integrált gyümölcstermesztésről a termelőknek, és Szabó úr rendszeresen ad elő ezeken az esteken. A szakterületéhez tartozó felsőoktatási intézményekkel nagyon szoros kapcsolatot alakított ki. Előadással, konzultációval, gyakorlatvezetéssel segíti a főiskolásokat, egyetemistákat. Rendszeresen, tanévenként 3-4 hallgató szakdolgozatának, illetve diplomamunkájának külső konzulense. Más dolgozatok esetében hivatalos bírálónak kérik fel

Közreműködött 47, államilag elismert gyümölcsfajta honosításában, illetve nemesítésében. Mind a mai napig részt vesz a megye fejlesztését célzó projektek kidolgozásában. Dr. Szabó Tibor két évtizede tagja az International Society for Horticultural Science-nek, és alapító tagja a szervezet magyarországi tagozatának, azaz a Magyar Kertészeti Tudományos Társaságnak. A kutatásban eltöltött idő alatt eddig több mint 120 tudományos és népszerűsítő tanulmány, cikk, a nemzetközi és hazai konferencia-kiadványban megjelenő 85 dolgozat, összefoglaló, valamint 67 könyvrészlet szerzője, társszerzője. Évente általában 20-30 tudományos, és ismeretterjesztő előadást tart.

Kezdettől fogva tagja az 1973-ban létrejött, génmegőrzési tevékenységet koordináló nemzetközi szervezetnek. Jelenleg a Nemzeti Génbank Tanács gyümölcs szakági munkabizottságát vezeti. Még számos szakmai szervezet tevékenységének aktív részes

Átlagon felüli teljesítményére odafigyelt a szakmai közvélemény. Kiváló Munkáért elismerést kapott. A tudományért emlékérmet 1997-ben vehette át. Nagyon büszke a növénynemesítőknek adható legmagasabb elismerésre, a Fleischman Rudolf-díjra. Ezt életmű díjnak tartják a szakmabeliek. A helyi közéletben közel negyedszázadon át választották meg tanácstagnak, majd önkormányzati képviselőnek. Újfehértó Díszpolgáráva avatta az idén.

Neje is az állomáson dolgozott, két gyermekük, Tibor és Krisztina, valamint 4 unokájuk (Tibor, Márti, valamint Dóra és Vince) is büszke az apa, a nagyapa teljesítményére.                    

(Északkeleti Almanach 29. kötet In-Forma Kiadó Nyíregyháza 2013.)

Szerző: 2018. 01. 17.
Ha még nincs közöttünk, csatlakozzon most az Unokáink is olvasni fogják oldal kedvelőihez a Facebookon!

Hasonló

Lisztománia

Tüttő József alkotása 50x30cm, olaj/MDF. “Lisztománia, üzenet a Liszt érzékenyeknek!!” Rossz vicc, kicsit megengedtem magamnak az áthallás mókáját. Tüttő József jó humorral sajátos komponálással terítette elénk nagy zeneköltőnk jellemzőit: az... Tartalom megtekintése

Hitler Sasfészke Berchteschgadenben

Elérhetetlen, megközelíthetetlen, bevehetetlen… Már-már népmesei jelzők is feltűnnek az egykori náci vezető Salzburg mellett, ám mégis Bajorországban felépített rejtekhelyével kapcsolatos legendákban. Még a háború után is jó ideig megismerhetetlen volt... Tartalom megtekintése

Alkonyattól pirkadatig

Tüttő József alkotása60x90cm Olaj/MDF. A téma örök, a feldolgozások többsége ismert, de ez az egyéni, összetéveszthetetlen stílre fel kell kapni a fejet!!! A komor színhasználattal az állatok robusztussága is alátámasztott, a... Tartalom megtekintése