Székely Béla és neje

Nyugalmazott tanítók

Csaholc

szszb_33_ka_szekely_bela.JPGMegállok egykori tanítóim házánál, boldogság tölt el és egyben elém tárul gyermekkorom világa. Hányszor jártam itt valamilyen esemény alkalmából, jöttem köszönteni, vagy játszani a gyerekekhez, felnőttként szakmai segítséget, tanácsot kérni. Az udvar is nagyon idillikus, mesélni tudna. A régi iskola épülete egykoron ezen a telken állt, a tanítói szolgálati lakással, mely most a házaspár saját tulajdona. Elgondolkodok; egy élet, mely csak az oktatásról, nevelésről, a tanításról árulkodik.

A tanítás a szeretet egyik módja, szeretet nélkül nem lehet tanítani. Ugyanaz a kedves mosoly, szeretet fogad, mint egykor kisiskolás koromban. Székely tanár bácsi és Anikó tanító néni, ahogy szólítottuk őket. Megtorpanok, elcsuklik a hangom és egyszerre megjelennek előttem kisiskolás éveim.

Béla bácsi 1970-ben szerzett tanítói diplomát a Tanítóképző Intézetben Nyíregyházán. Szülőfalujában Túrricsén kezdett tanítani 2-4. összevont osztályban, majd felső tagozatban magyart, történelmet és ének-zenét. Közben történelem tanári diplomát is szerzett. Csaholcon vezető tanítói állást kapott 1972-ben. Ettől kezdve nyugdíjba vonulásáig a saját lakóhelyén dolgozott pedagógusként. Tagiskola vezető lett, ahol 1-3. és 2-4. összevont osztályok működtek. Az első perctől kezdve differenciált óravezetéssel, csoportos és egyéni foglalkozások keretében kellett megoldani a tehetséggondozást, valamint a hátrányokból származó felzárkóztatást egyaránt.

Közben segített a helyi fiatalok szabadidős programjaiknak megszervezésében, valamint az idősebb korosztály elképzeléseinek megvalósításában. Közéleti feladatokat is szívesen vállalt, önkormányzati képviselő és alpolgármester szerepet is betöltött. Pedagógiai hitvallása vezette sikereiben: minden gyermek egy különleges tehetség. „ A tanító feladata, hogy felfedezze a diákjaiban rejlő adottságokat és a szülőkkel együttműködve segítse és fejlessze a végtelenségig”, hirdeti még ma is.

Felesége Székely Béláné Dallos Anna Tiszaeszlárról került Csaholcra dolgozni. Ő szintén Nyíregyházán kapott diplomát. Tanított még orosz nyelvet és ellátta az iskolai és a községi könyvtár vezetését is. Hamar egymásra találtak és házasságukból két gyermek született. Béla és Anita, kik szintén pedagógus végzettséget szereztek. Zsuzsa menyük is matematika szakos tanár. Egy teljes pedagógus család az övék. Nagyon szeretik két kicsi unokájukat, Csengét és Csanádot. A szabadidejük nagy részét, ha tehetik, csak velük töltik.

Az első együtt tanított tanév után rájöttek, hogy érdemes a közösségért dolgozni. Megtalálták az összevont osztály hátrányai mellett, az összevontság adta nagyszerű lehetőségeket. Családdá forrt össze az iskola, ahol fő elv a szeretet volt mindkettejük számára. Soha nem kellett félniük a sikertelenségtől, mert az évek során minden gyermek hozta a képességének megfelelő, továbbhaladásához szükséges tudást.

Iskola előkészítő tanfolyamot is vezettek, míg az óvoda fel nem épült a községben. Részesei lehettek a napközi bevezetésének is. Egy falugyűlési felszólalása után, kérése meghallgatásra talált. 1987-ben körzeti iskolát építettek Csaholcon ÁMK néven. Igazgató helyettesként szervezte a település kulturális tevékenységeinek működését. Számtalan színházi előadás, mozi, disco, kirándulás, ünnepségek megszervezését bonyolította le. Nappal az iskolában, délután a röplabda pályán, este általában az ifjúsági klubban, hétvégéken, a focipályán lehetett megtalálni.

Közben ének-zenét is tanított, meghatározó élmény volt a tanítványokkal együtt zenélni. Harmonikáztak, furulyáztak, boldogan töltötték együtt az énekórákat.   Idővel az ÁMK átalakult Körzeti Általános Iskolává, melynek igazgatója lett. Számos sikert értek el a kollégákkal. 1998-ban elkészítették a Körzeti Általános Iskola Pedagógiai Programját. Ebben már én is részt vehettem, mint egykori tanítvány és újdonsült kolléga. Számítógépeket nyertünk a tanulók számára.

Sajnos egészségi állapota lemondásra késztette, de az oktatást nem kellett abbahagynia. Innentől már csak tanítványainak élt a nyugdíjazásáig. Versenyekre készítette őket, színházba jártak, elkísérte diákjait az uszodába.  Büszke minden tanítványára, kollégájára, akikkel a hosszú évek során együtt dolgozhatott. Mindig elégedettség töltött el iránta, különösen, mikor gyermekem osztályfőnöke lett.

A nyugdíjas évek alatt is folyamatosan figyelemmel kísérik az iskola életét, szívesen vesznek részt feleségével együtt intézményi rendezvényeken. Hálát adnak a sorsnak, hogy azt csinálhatták egész életükben, amit nagyon szerettek.

„Az évek hosszú során az iskola neve többször is változott, de én mindig maradtam alsós tanító néni” vallja Anikó magáról. A pedagógus legfontosabb eszköze önmaga, teljes személyisége. A gyerekek szeretete, a nevelésbe, oktatásba vetett hit. Tanítónak lenni nem más, mint szeretet és odafigyelés, elfogadás és tolerancia, hitelesség, varázslat és lelki megszállottság. 

Szerző: 2018. 01. 17.
Ha még nincs közöttünk, csatlakozzon most az Unokáink is olvasni fogják oldal kedvelőihez a Facebookon!

Hasonló

Valahol a Hargitán

Ősz Zoltán alkotása Pasztell, 2009. Talán minden mese így kezdődik,” hogy valahol messze, az üveghegyen is túl” …valóban, a távolság, az érzékelhető messzeség, amit csak szemünk képes befogni a mindenek... Tartalom megtekintése

Hitler Sasfészke Berchteschgadenben

Elérhetetlen, megközelíthetetlen, bevehetetlen… Már-már népmesei jelzők is feltűnnek az egykori náci vezető Salzburg mellett, ám mégis Bajorországban felépített rejtekhelyével kapcsolatos legendákban. Még a háború után is jó ideig megismerhetetlen volt... Tartalom megtekintése

Alkonyattól pirkadatig

Tüttő József alkotása60x90cm Olaj/MDF. A téma örök, a feldolgozások többsége ismert, de ez az egyéni, összetéveszthetetlen stílre fel kell kapni a fejet!!! A komor színhasználattal az állatok robusztussága is alátámasztott, a... Tartalom megtekintése

Karcolatok…

Huszár Boglárka alkotása 60×45 cm. Olaj, vászon. Arannyá vált a test, mint istenek szobrai a csendesen pislogó gyertyafényekben, amik hidegen sütnek és égetnek, marva a szem zugait, és piszkálva a... Tartalom megtekintése

Csendes utcán

Hargitai Beáta alkotása …olyan csendességgel lopodzott be az utcába az idő, hogy senki nem vette észre ezt az alattomos munkát. Megkoptak fenn magasan a cserepek, kicsit beázott a homlokzati fal,... Tartalom megtekintése