Husztiné Nagy Ágnes

Tanító, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Zajta

szszb 29. zsl Husztiné Nagy Ágnes .jpgA szatmári emberek fontos ismérve a falujukhoz, a szokásokhoz való szoros kötődés. Tiszteletre méltó ez, és nincs ebben semmi rendkívüli, hiszen sok tájegység lakói vallják ugyanezt. Az már inkább különös érték, ha egy nemzetiségi település hagyományápolását nem egy eredendően ebből a közösségből származó ember vállalja fel. Ágnes korábban Gacsályban élt, Csengerben, az Ady Endre Gimnázium és Óvőnői Szakközépiskolában érettségizett. Debrecenben a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskolán (1991-94) szerzett tanítói, majd 2003-ban a BME karán közoktatási vezető és pedagógus oklevelet.

1994-ben kötött házasságot, s férje szülőfalujában, Zajtán telepedtek le. Három lánygyermekük született: Evelin 19, Ágnes 15 és Hanna 7 évesek. Pályáját 1996-ban a rozsályi Általános Iskolában kezdte, azóta is itt tanít. Házasságkötése révén került közel a német nemzetiséghez. A férje családjában igen erősek a sváb gyökerek, az ősi család tagjai generációkra visszanyúlva a magyarországi németekhez tartoznak. A dédnagymama leginkább még németül beszélt, s nagymama is őrzi a hagyományokat.

– Ő sokat jelent nekem, és a férjemnek, aki büszke gyökereire – mondja Ágnes. –  Ez a kapott-szerzett örökség kötelezte őt az értékek felkarolására. Kezdtek ugyan eltűnni a hagyományok, de az itt élők tudták, vallották a sváb ősöket és a tradíciókat.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat (NNÖ) 2002. évi megalakulása indította be azt a folyamatot, mely élete részévé vált. A férje határőr tisztként nem vállalhatott tisztséget, így Ágnes vette át a szerepet, a szervezetnek előbb elnökhelyettese, majd 2010-től az elnöke lett. 2011-ben választották be a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi NNÖ képviselőtestületébe, melyben az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke lett. A 2010/11-es tanévben vette át az óvodában a német nyelvi program vezetését is. Pedagógus továbbképzésen több tanfolyamot is elvégzett. A legfrissebb a 2013-ban Pécsett szerzett „Német nemzetiségi folklór tanítása a középiskolában” tanúsítvány.
A község gazdag kulturális életét elsősorban a sváb hagyományok ápolása jelenti, amelyhez a nem német nemzetiséghez tartozók közül is sokan csatlakoztak. Ágnes kezdeményezője volt a tradíciók szervezett módon történő újraélesztésének, és nem titkolt célként a közösségépítésnek is. 2007-ben megalapított egy női kórust, 2008-ban pedig egy továbbképzésen való részvételt követően tánccsoportot szervezett. A „Fröhlicher Kreis” Kórus és Tánccsoport adta az alapot a Vitéz Gaál Lajos Közhasznú Kulturális Egyesület 2010-ben történő megalakításának, melynek elnöke Ágnes férje, Huszti Róbert.
Az egyesület az, amely összefogja az amatőr színjátszással is kibővült csoportokat, amelyeknek nemcsak tagja, hanem a művészeti vezetője is, és égisze alatt, illetve támogatásával igen színes és eredményes tevékenység zajlik. Ma már elmondható, hogy az Erdőhát kulturális központjává tette a falut, s ez generálóan hatott a környező településekre is. Számos rendezvényt szerveznek; többek között a „Visszatérés Napja”-ként minden év júliusában megünneplik Zajta Magyarországhoz való visszacsatolását, októberben Sváb Szüreti Mulatságot tartanak. Felelevenítették a hitélet hagyományként a Kirbáj-t (templombúcsú) Szent György, a templomuk védőszentje tiszteletére, anyák napi ünnepséget, karácsonyi műsort szerveznek, és még sorolhatnánk a programokat. S mindemellett a csoportokkal számos meghívásnak tesznek eleget. Gazdag határon túli, ill. megyén belüli kapcsolataik a svábok összetartozását erősítik. Mindezek egyik eredménye, hogy tevékenységüket ebben az évben az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a megyében a legnagyobb mértékű feladatalapú költségvetési támogatással ismerte el.

A tanítás, háztartásvezetés, család, a programok megvalósítása, a csoportok tevékenységének a szervezése, hiszen elmondása szerint a dalok kiválasztásától, a koreografálástól kezdve a betanításáig az ő dolga.

– Hogyan egyeztethető össze? – teszem fel a kérdést.

– Ezen kívül a rozsályi Református Gyülekezeti Kórusban is énekelek – mondja nevetve. – De visszatérve a kérdésre, csakis a család támogatásával. Nálunk az egész család tagja a kulturális csoportoknak, úgyhogy egy-egy rendezvény, fellépés megvalósításából mindenki kiveszi a részét. S édesanyám is besegít, így ilyen alkalmakkor is főtt étel van az asztalon.

– További tervek? – kérdezem, s diáklányos alkatához illően csupa lelkesedés a válasz. Továbbra is ápolni a hagyományokat, erősíteni a határon túli nemzetiségi és kulturális kapcsolatokat, hozzájárulni ahhoz, hogy a fiatalok szívesen maradjanak a szülőfalujukban – s még hosszú a pozitív élményekből táplált elképzelések sora.

A családi háttér, a támogató közösség minden bizonnyal továbbra is segíteni fogja a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöki tevékenységét Zajtán.

(Északkeleti Almanach 29. kötet In-Forma Kiadó Nyíregyháza 2013.)

Szerző: 2018. 01. 17.
Ha még nincs közöttünk, csatlakozzon most az Unokáink is olvasni fogják oldal kedvelőihez a Facebookon!

Hasonló

Szekszárd felett magasan

 Biszák László festménye 55×145 akril. Szekszárd felett magasan. Ha kicsikét szomorú vagy, a cipődet nézed, de ha boldog, a tekinteteddel a felhőkön jársz, hiszen tágasabb teret sehol sem találsz. Biszák... Tartalom megtekintése

Lisztománia

Tüttő József alkotása 50x30cm, olaj/MDF. “Lisztománia, üzenet a Liszt érzékenyeknek!!” Rossz vicc, kicsit megengedtem magamnak az áthallás mókáját. Tüttő József jó humorral sajátos komponálással terítette elénk nagy zeneköltőnk jellemzőit: az... Tartalom megtekintése

Rózsa Sándor talpig nehéz vasban

Egy magyar rablóvezér Ferenc József császár kufsteini várbörtönében Oly távol messze van hazám – énekelhette volna a történelmi távlat által romantikussá “nemesült” emlékű honfitársunk. A több méter vastag falak szűk... Tartalom megtekintése

Hitler Sasfészke Berchteschgadenben

Elérhetetlen, megközelíthetetlen, bevehetetlen… Már-már népmesei jelzők is feltűnnek az egykori náci vezető Salzburg mellett, ám mégis Bajorországban felépített rejtekhelyével kapcsolatos legendákban. Még a háború után is jó ideig megismerhetetlen volt... Tartalom megtekintése