Dr. Al-syed Isam

Polgármester

Csaholc

szszb 30 és Hisam Al-Syed.JPGHa valaki szeret valamit csinálni, tegye tiszta szívből… Lassan, szinte szótagolva mondja, egy pillanatra megáll a mondat végén. Aki ismeri, annak szokatlan látvány lehetne ez a pillanat. Nem lobognak göndör fürtjei, nem gesztikulál széles mozdulatokkal, mint általában, csak a szeméből sugárzik valami, ami hitelessé teszi szavait.

Kölcsében, az orvosi ügyeleten beszélgetünk, a mai éjszakát itt tölti Szatmár arab származású orvosa. Alig huppan le a pihenő helyiség ágyára, már cseng is a telefonja.

— Vigye a gyereket a rozsályi gyógyszertárba, mondja, hogy Isam doktor küldte — rendelkezik ellentmondást nem tűrő hangon. — Megvárják, nem zárnak be. — Kinyomja, hívja a patikát. — Ott, maga előtt vegye be az első pirulát.

Zajlik az élet a kölcsei ügyeleten. Egy-egy eseményt követően ugyanott folytatja, ahol félbeszakították.

— Nagyon hosszú történet — mondja, amikor az életének korábbi éveiről kérdezem. Közhely egy átlagos beszélgetésben, de most valóban egyedi tartalommal bír. — 1963. december 23-án születtem Dél-Jemenben. Édesapám korán elhunyt, édesanyám velem együtt tíz gyereket nevelt fel. Nagy szeretettel, féltő gondoskodással vett körül bennünket. Sajnos három évvel ezelőtt ő is eltávozott az élők sorából. A temetésén voltam otthon utoljára. Tetézte a gyászt, hogy rá egy hónapra az egyik öcsém is meghalt.

A régi Dél-Jemen akkor még “szocialista” ország volt. Érettségiző diákjai közül a legjobbakat az állami szervek osztották el, melyik testvéri európai államba küldjék továbbtanulni.

— A legjobbakat az NDK-ba és Magyarországra íratták be, a kevésbé jók mentek a Szovjetunióba — ismerteti a szempontokat. Aztán megtudom, milyen egy hatalmas Isam doktori nevetés. — Engem tengerészetet tanulni küldtek ide, ahol tenger sincs. — Rám ragad széles mosolygása.

Így aztán a Debreceni Orvostudományi Egyetemen mutathatta meg, hogy rászolgált küldői bizalmára. A ‘91-es diplomaosztó sikeres tanulmányokat zárt le. Más kultúrában, idegen nyelven, távol a hazától…

Ezekben az években a világ nem csak a tengelye körül forgott. Eltűnt az NDK, összeomlott a Szovjetunió, egyesült a két Jemen, hogy csak egy-két elemét említsük a viharos fordulatoknak.

Dr. Al-syed Isam életében is gyors egymásutánban követték az események. A végzés évében feleségül vett egy magyar lányt. Karácsonyra már fiú sírt fel a szülőágyon: Sanad lett a neve. Őt később két lány követte: Amira és Rania.

A doktor ezek után nem ment haza. Debrecenben a 3. Belgyógyászati Klinikán  dolgozott egészen 2000-ig. Szerette a munkáját, tiszta szívből csinálta, de képtelen volt megszokni, hogy a fizetésből nem lehet megélni, a tizennégy emeletes házban, ahol laktak, még a szomszédokat sem ismeri.

A vidéki élet, ahová akkor csöppent, amikor eljött Csaholcra családorvosnak, lényegesen közelebb esett annak a közegnek a világához, ahol felnőtt. Akiben annyi energia dolgozik, amennyi két embert is szétvetne – márpedig Isam doktor ilyen – annak bőven terem babér errefelé. Orvosként nagyon hamar nem csak elfogadták, de meg is szerették. Csaholcon pedig rövidesen megmutathatta, hogy társadalmi, gazdasági bajok gyógyítására is van hajlama.

— 2002-ben már tagjává választott a képviselőtestület — emlékezik vissza arra, miként kapcsolódott be nagyon hamar a helyi közéletbe. — A Fidesz programját láttam legközelebb állónak magamhoz, ezért az ő színeikben politizálok. 2006-ban már alpolgármesterré választottak, a legutóbbi, 2010-es választáson pedig én lettem a polgármester.

Társadalmi megbízatásban látja el a feladatát, ami az ő esetében — munkaidőben legalábbis — nem szakaszolható. Délután egy pályázat megvalósítását ellenőrizték a hivatalban. Valószínű, hogy az alatt is átkapcsolt “orvos üzemmódra”, ha olyan hívást kapott.

— Nagyon sokat pályázunk, és szép számmal nyerünk — tudom meg, mi napjainkban a siker titka egy közösség életében.

Isam doktor aztán az első kritikus a megvalósításban. Beszélhetnének erről azok a mesterek, akiknek egy-egy építkezésen minden mozdulatát figyelemmel kíséri, és jellegzetes hangsúlyával, sodró lelkesedésével magyaráz.

— Isten szereti a tisztaságot, a szépet — veszi ki a szerszámot a közmunkás kezéből, és megmutatja, lehet még annál is egyenesebb, tökéletesebb az út menti vízelvezető árok oldala.

Sokat emlegeti Istent. Az övét, de amihez idézi, az keresztény erényként is nyugodtan értékelhető. Mindamellett a kecskék és juhok mellett disznót is tart. A húsát nem eszi meg, és alkoholt sem iszik.

Jó érzés hallgatni, amikor az idealista ember szólal meg belőle: “szeretném, ha a faluban több volna a szeretet, a tisztelet, a becsületesség!” Rossz érzés tudni, hogy igaza van. A vendég, ha lát is ilyet, nem mondja. Csak az érez rá jogot, akit már befogadtak.

Dr. Al-syed Isam szeretné az orvosi munkában, és a település vezetőjeként egyaránt a legjobbat nyújtani.

Szerző: 2018. 01. 17.
Ha még nincs közöttünk, csatlakozzon most az Unokáink is olvasni fogják oldal kedvelőihez a Facebookon!

Hasonló

Lisztománia

Tüttő József alkotása 50x30cm, olaj/MDF. “Lisztománia, üzenet a Liszt érzékenyeknek!!” Rossz vicc, kicsit megengedtem magamnak az áthallás mókáját. Tüttő József jó humorral sajátos komponálással terítette elénk nagy zeneköltőnk jellemzőit: az... Tartalom megtekintése

Hitler Sasfészke Berchteschgadenben

Elérhetetlen, megközelíthetetlen, bevehetetlen… Már-már népmesei jelzők is feltűnnek az egykori náci vezető Salzburg mellett, ám mégis Bajorországban felépített rejtekhelyével kapcsolatos legendákban. Még a háború után is jó ideig megismerhetetlen volt... Tartalom megtekintése

Alkonyattól pirkadatig

Tüttő József alkotása60x90cm Olaj/MDF. A téma örök, a feldolgozások többsége ismert, de ez az egyéni, összetéveszthetetlen stílre fel kell kapni a fejet!!! A komor színhasználattal az állatok robusztussága is alátámasztott, a... Tartalom megtekintése