Dr. Kóder Péter

Családorvos

Napkor

szszb_33_tk_dr_koder_peter.jpgA berlini maratoni versenyre kapott egy részvételi jegyet a 60-dik születésnapjára dr. Kóder Péter családorvos. Életében addig soha nem futott le 42,195 métert. De őt olyan fából faragták, hogy a lehetetlen, mint fogalom, hiányzik a saját értelmező szótárából. Rajthoz állt, kicsit azért izgult, de 4 óra 48 perc alatt teljesítette a távot. A sors kifürkészhetetlen akaratából 63. születésnapja előtt néhány órával beszélgetünk. Csodálatos életút rajzolódik ki, amelyet egy elégedett ember járt be. Ahogy felelevenedik emlékezetében néhány soha el nem tűnő epizód: család, gyermek, sors, nemzet, a hivatás gyakorlásának alappillérei – ezeket sorolja az önmagát nemes egyszerűséggel falusi orvosnak tituláló Kóder doktor a legfontosabbaknak. Pedig jöhetett volna vissza a megyei kórház belgyógyászatára, de személyes okok miatt nem akart hátat fordítani egy sokéves barátságnak. Neki az adott szó ma ugyanaz, mint amit tegnap kiejtett a száján.

Még ma is csodálattal gondol a fonendoszkóppal és vérnyomásmérővel gyógyító dr. Tuzson Géza rakamazi körzeti orvosra. Az ő egyénisége, holisztikus gondolkodása, magabiztos tudása egy életre rabul ejtette a 12 éves fiút. Ösztönösen hasonlítani szeretett volna rá, és a pályaválasztásnál csak és kizárólag az orvosi hivatás jöhetett szóba. Szülei és tanárai bíztatták, soha nem tartották lehetetlennek a céljait. Felbecsülhetetlen útravalót hozott magával a hátizsákjában. Már a szülőfalujában megtanulta az alkotás után érzett boldogságot és a munka szeretetét.

Tokaji gimnáziumi évek beléoltották a természet, a víz, a hegy szeretetét, és a mozgás örömét, mindez a mai napig elkíséri. 1978-ban vette át diplomáját a Debreceni Orvostudományi Egyetemen és azonnal a nyíregyházi Jósa András megyei kórház IV-es belgyógyászatára került. Mestert itt is talált dr. Stalmájer József főorvos úr személyében. Tőle a szakmát, tisztességet, a beteggel szembeni kellő alázatot sajátíthatta el. 1983-ban szakvizsgázott belgyógyászatból.

Egy év múlva nagy fába vágta a fejszéjét, a Nyíregyházához közeli Napkoron folytatta hivatása gyakorlását. A 3700 lelket számláló faluban egyedüli orvosként látta el a felnőtteket és a gyerekeket. 13 éven át hétfő reggel 7 órától szombat reggel 7 óráig készenlétet is tartott. Még önálló tervet is akkor szőhetett, ha a település egészségügyi ellátását nem veszélyeztette az ő távolléte. Első házasságából született Gábor fia közgazdász lett, Pesten él, és már két unokával, az 5 éves Barnával és a 6 hónapos Lucával teremtette meg a nagyapai gondoskodás örömét a doktor úrnak. Második házasságát szakmabeli kolleginával kötötte: dr. Szloboda Eszter szintén családorvos a közeli Kállósemjénben. Közös gyermekük, a 8 éves Péter az édesapa nevét kapta a keresztségben. Ő a napkori Jósika Miklós Általános Iskolában tanul.

Kóder doktor második szakvizsgáját háziorvostanból tette 1996-ban. A Debreceni Egyetem a háziorvosi tanszék oktató háziorvosaként tartja számon. Szakfelügyelő és az országos listán is szerepel. Noha ma már „csak” 2300-as létszámú praxist működtet, a tennivalók nem csökkentek. Népegészségügyi feladatot is el kell látnia. Téli napokon százan is felkeresik a rendelőjét, nyáron 50-60 pácienst lát el. Főként légúti és mozgásszervi panaszokkal jönnek, de ezer beteget rendszeresen gondoz: szív- és érrendszeri, cukor, anyagcsere, csontritkulás a leggyakoribb.

A gyógyítás még ma is ugyanazzal az elégedettséggel tölti el, mint pályája elején. Ha van célja, és érdemes reggel felkelni, akkor jól sáfárkodott a rábízott talentummal. Sajnos, gyakran látja az egészségügyet alulnézetben is. Bár nem kevés a jól képzett családorvos – az internet, az angol nyelvű szaklapok, a tudományos rendezvények lehetővé teszik a naprakész tudást – a kollegák mégsem pályáznak erre a nehéz terepre. Egyre többen nyugdíj mellett is rendelni kényszerülnek, sok a betöltetlen állás. A helyettesítés megszervezése kész logisztikai feladvány.

Dr. Kóder Péter büszke sváb származására. Kicsit magyar, kicsit német, mindkét nációból a pozitív hozzáállást igyekszik beépíteni az életébe, a gondolkodásába. Széles látókörű, művelt embernek tartják, a betegei megbíznak benne. Szakmáját hivatástudattal gyakorolja, ma sem választana másként. Elgondolkodik, amikor a 35. érettségi találkozóját eleveníti fel: az osztályfőnök minden évben leíratta mindenkivel, milyen pályára készül, és ma mit csinál. Hiszik vagy sem, egyedül Kóder doktor úr jelölte meg mindig az orvoslást és tart ki most is emellett. „Annyi megkeseredett emberrel találkoztam ott, hogy kivételesen szerencsésnek mondhatom magam. Nekem az élet hozott jót, rosszat, de a nehézséget egyszerűen lépcsőnek tekintettem a fejlődéshez. Ha ezt az élményt tovább adhatom gyerekeimnek, unokáimnak, bejártam a saját utamat, beteljesítettem kötelességemet, megtartottam a hitemet.”

Szerző: 2018. 01. 17.
Ha még nincs közöttünk, csatlakozzon most az Unokáink is olvasni fogják oldal kedvelőihez a Facebookon!

Hasonló

Valahol a Hargitán

Ősz Zoltán alkotása Pasztell, 2009. Talán minden mese így kezdődik,” hogy valahol messze, az üveghegyen is túl” …valóban, a távolság, az érzékelhető messzeség, amit csak szemünk képes befogni a mindenek... Tartalom megtekintése

Hitler Sasfészke Berchteschgadenben

Elérhetetlen, megközelíthetetlen, bevehetetlen… Már-már népmesei jelzők is feltűnnek az egykori náci vezető Salzburg mellett, ám mégis Bajorországban felépített rejtekhelyével kapcsolatos legendákban. Még a háború után is jó ideig megismerhetetlen volt... Tartalom megtekintése

Alkonyattól pirkadatig

Tüttő József alkotása60x90cm Olaj/MDF. A téma örök, a feldolgozások többsége ismert, de ez az egyéni, összetéveszthetetlen stílre fel kell kapni a fejet!!! A komor színhasználattal az állatok robusztussága is alátámasztott, a... Tartalom megtekintése