Dr. Borbély László

Családorvos, díszpolgár,

Nyírpazony

szszb 26 tk dr. Borbély László Nyírpazony.jpgA legutóbbi beszélgetésünk óta röpke hét év pergett le az idő végtelen, képzeletbeli homokóráján. A doktor úr azonban semmit sem változott, csupán néhány szarkalábat látni a mindig érdeklődve néző szeme sarkában. Az optimista orvos ma talán még optimistábbnak tűnik, mint korábban. Van is oka bőségesen a bizakodásra. Kíváncsi kérdéseimre sorban adja meg a tényszerű, objektív válaszait: Nyírpazony az utóbbi időben számottevő változásokon ment keresztül. A település inkább látszik immár a közeli megyeszékhely peremvárosának, mint falusias településnek. Történik ez annak ellenére, hogy az országot sújtó gazdasági válság negatív hatásai, s az azokkal járó növekvő munkanélküliség itt is tetten érhető. A lakosság lélekszáma nőtt, évente 25–30 gyerek születik. A falu utcáit járva a többség jobb élete mindenfelé meglátszik. Az utak 95 százaléka kapott szilárd burkolatot. A korábbi elvándorlást felcserélte a Nyíregyházáról való betelepedés jelensége, ami valószínűsíthetően jótékony hatással lehet a település közösségének életére.

Való igaz, hogy aki kikerül a munka világából, az lelkileg is sérülhet. Annak ellenére, hogy itt üzemel a Kárpáthús, illetve a Béres gépgyár egy-egy részlege, a rászorulóknak, a közmunkán túlmenően, helyben nem adódik más lehetősége. A szétosztható segélykeret kevés is és véges is. A kialakult helyzetet, a jelenlegi állapotokat az orvos szemével láttatja a következőkben Borbély doktor: a neurotikus panaszok túlnyomó részben a már említett okokból eredőek. Mindezekhez járul az érintettek szociális helyzetének és anyagi lehetőségeinek negatív irányú változása. A kényszerű helyzet feloldása, a javulás nem érhető el néhány gyógyszer vagy kezelés felírásával. A gondok össztársadalmi méretűek, tehát a kivezető út is ilyen összefogással található meg. Folytatva az egészségügyi helyzet ismertetését, idetartozóan említi azt a ritka pozitív változást, miszerint Nyírpazonyban számottevően csökkent az alkoholbetegek száma, ami valóban örvendetes tény. Mindannyian ismerjük azokat a romboló hatásokat, amiket egy alkoholbeteg közvetlen környezetének meg kell élnie, és el kell viselnie.

Visszatérve a bevezetőben leírt váro­sia­sodás jelenségére: a településen jelentősen átalakult és folyamatosan átalakulóban van az emberek életmódja is. Míg korábban, a 70-es évek elején csordát hajtatott ki a falu a legelőre, addig mára mindössze két szarvasmarha található. A baromfiállomány is nagymértékben megfogyatkozott. A füves tyúkudvart felváltotta az egyre divatosabb díszburkolat. A korábban volt három gépkocsi helyett napjainkban már 300 van az itt lakók birtokában. 25 évvel ezelőtt dívott a locsolkodás szép hagyománya, mára azt is felváltotta az ünnep alatti kirándulás. Az esküvőre az ifjú pár korábban gyalog ment, manapság már kocsival utazik a násznép és a vendégsereg. Az úti cél gyakran a megyeszékhely valamelyik neves szórakozóhelye. Az egész ország kistelepülésein évszázadokon át megszokott volt esténként a ház előtti kispadon zajló beszélgetés. Borbély doktor rezignáltan említi, hogy ma már csak négy kispadot látni a faluban.

A városiasodás árnyoldala is tapasztalható. Amíg korábban a szomszédok egymásról szinte mindent tudtak, napjainkban egyre inkább kitapinthatók az elidegenedés negatív jelei: nem ismerik, vagy alig egymást a szomszédok, alig-alig van a korábban dívott összejárás, a párperces terefere. Maguknak valókká lettek az emberek, aminek egyenes következményeként elsorvadt a régen virágzó közösségi élet is. A közeli tanyás település, Kabalás beleépült az egyre terjeszkedő, fejlettebb helységbe. Tovább sorolva a jó dolgokat megemlítődik a telekommunikáció örvendetes javulása. Amíg korábban csak három kurblis telefon működött a faluban, ezzel szemben mára majd’ mindenkinek van mobil-, illetve vezetékes telefonja. A közműhálózat kiépítettsége teljes, éppúgy, mint a kommunális szolgáltatások.

Dr. Borbély László hivatására áttérve tovább folytatja a változások sorát: a hozzá fordulók száma folyamatosan nő. Az emberek igényesebbé váltak ön­magukkal szemben, ami örvendetes tény. Rontja ezt a szép képet a 17–25 évesek körében elterjedő kábítószer-fo­gyasztás mértékének az emelkedése. A létért zajló nagyobb küzdelem „eredménye” az öngyilkosok számának kimutathatóan erőteljes csökkenése is. Mindezek ellenére az orvos megbecsülése mit sem változott. Éppúgy megfogadják a szavát, kérnek tőle tanácsot, sokszor nem is orvosi problémáik megoldásában. Tisztelik a gyógyító embert, a szaktudást.

A leírtakat mi sem támasztja erősebben alá, mint az, hogy 2010-ben dr. Borbély László, az évtizedek óta helyben praktizáló családorvos kapta meg a „Nyírpazony Díszpolgára” kitüntető címet, mint a közösség és a képviselő-testület elismerését az emberekkel kialakított közvetlen bánásmódjáért és kapcsolattartásáért.

(Északkeleti Almanach 26. kötet. In-Forma Kiadó Nyíregyháza 2010.)

Szerző: 2018. 01. 17.
Ha még nincs közöttünk, csatlakozzon most az Unokáink is olvasni fogják oldal kedvelőihez a Facebookon!

Hasonló

Tél

Bíró Ernő alkotása 18×12 cm. akvarell, papír. 2015. Mikor beszélgessünk a  télről,  ha nem  decemberben?   Jó  kérdés,  és  talán a válasz  sem olyan  nehéz,  hiszen itt  van előttünk  ... Tartalom megtekintése

Máglya a hajnali sötétben

Így emlékszem az etédi disznóvágásra, így mondom el az utókornak Az önellátó, önfenntartó, a rendtartó székely falvak életéhez hozzá tartozott a disznótartás, disznóhizlalás és következésképpen a téli disznóvágás is Székelyföldön. ... Tartalom megtekintése

Csicsó és nyullángás

Az Ecceri fiú sógorának esete az anyóssal Setét éjszaka van. Vidéken begubózik mindenki, falvak során lehet keresztülmenni ilyenkor úgy, hogy teremtett lélekkel nem találkozik az átutazó. Teremtetlen lélekkel sem. Sötét... Tartalom megtekintése

Áldott a te földednek termése

Őszi látogatás a csíksomlyói kegytemplomban Meglepő csendélet fogadott szeptember végén. A Szent Antal mellékoltár előtt szemnek tetsző kompozícióban elrendezett zöldségek, gyümölcsök, virágok. Persze, lehet, hogy csak számomra tűnt meglepőnek a... Tartalom megtekintése