Dr. Czeglédy Istvánné

Iskolaigazgató,

Nyírpazony

szszb_11-160_dr_czegledy_istvanne.jpgAkár főiskolai tanár irodája is lehetne dr. Czeglédy Istvánné iskolaigazgató szobája Nyírpazonyban. No, nem a luxus külsőre, hanem a tartalomra gondolhatunk. Amit ez az asszony élete első munkahelyén, szinte a semmiből megteremtett, nemcsak országos, hanem nemzetközi visszhangot is kelt. Generációk kézfogása segíti a munkáját, eredményeiben benne van szülei, férjének szülei és a nagyszülők pedagógiai munkálkodása is.

Nyírparasznyán született 1947. március 27-én. Édesanyja, lánykori nevén Kazicsku Sarolta, pedagógus, 1951-től, évtizedeken át itt tanított a nyírpazonyi iskolában, és 17 éven át ezt az iskolát igazgatta. Édesapja, Ivancsó Dénes, nyugalmazott pedagógus, szaktanácsadó, népművelő, jelenleg is aktívan tevékenykedik a község és a környék kulturális életének fejlesztéséért. Testvére, Katalin, gépészmérnök, a Gépipari Automatizálási Műszaki Főiskola docense. Öccse, László, szintén gépészmérnök, Budapesten mérnök-tanár a Bánki Donát Műszaki Főiskolán. Férje, dr. Czeglédy István, főiskolai tanár, a Nyíregyházi Főiskola matematika, informatika, könyvtár intézetének vezetője, PhD-fokozattal rendelkezik. Házasságukból két gyermek született, István villamosmérnök, vállalkozó Budapesten, Orsolya sokszínű egyéniség, pszichológiát tanul Debrecenben.

A Zrínyi-gimnáziumban ’65-ben tett érettségi után, Román Ilus néni hatására matematikát kezdett tanulni Czeglédyné. Felvette hozzá a kémiát is, és időközben 1967. augusztus 16-tól itt állhat a katedrán a nyírpazonyi iskolában. Bővítette tudását és középiskolai tanári diplomát szerzett a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen 1970-ben. Van szakértői képesítése, iskolája tagja a Rétközi Iskolaszövetségnek.

Úgy véli, a matematika rendszeretetre, logikus gondolkodásra, mi több, bölcsességre, szélesebb látókörre nevelte. Ezt tapasztalta otthon a szülői házban, s úgy érezte, hogy neki is e tudományágat kell művelnie. Még az egyetemen megismerték a barátaikat, s mind a mai napig összejár ez a hat házaspár. Évente egyszer találkoznak valamelyiküknél, lakjanak bármerre az országban. A gyerekeik is, ezt a szellemiséget látva, természetes értéknek tartják a mind nagyobb tudás megszerzését, ugyanakkor a közösségi összetartozást is megtapasztalhatták már családon, baráti körön belül.

Czeglédyné, Sarolta, szívesen idézi vissza a fia gyermekkorát, amikor a nagyapa tanítgatta szerelni a kisfiút. A dinamóval, a fizika törvényeivel már akkor barátságot kötött, amikor a kortársai kisautóval játszottak. A villamosmérnöki pálya magától értetődő volt. A lánya pedig a pszichológiát választotta. Párhuzamosan jár a DOTE Egészségügyi Főiskolája ügyvitelszervező szakára is.

Az országban sincs talán olyan általánosiskola-igazgató, aki több tucat tankönyvet írt volna. Czeglédyné azonban fontosnak tartotta, hogy rendszert vigyen a matematika oktatásába és ezért egy tankönyvcsaládot alkottak a férjével és egy szerkesztő társukkal. Írt könyvet a feladatok rendszerbe foglalásáról, írt a szülőknek arról, miként segítsenek gyerekeiknek a matematika feladatok megoldásában. Szólt a hallgatókhoz, a kollégákhoz. Létrehoztak egy olyan teamet, amely a több évtizedes tapasztalatokat igyekezett közreadni tudományos, de mégis könnyen érthető, olvasmányos formában. A Calibra és a Műszaki Kiadó fantáziát látott ebben, és vállalta a tankönyvcsaládok megjelentetését.

Felsorolni is hosszú lenne, hogy milyen szerteágazó kapcsolatot alakított ki a Színi Károly Általános Iskola a szűkebb és tágabb környezetével. Ápolják a nyírpazonyi születésű, polihisztor névadó emlékét. Biológia bemutatókertet alakítottak ki az iskola mellett. Rendszeresen részt vesznek a községi ünnepségeken. Népszerű a közlekedési parkjuk, amely a gyerekeket játékosan oktatja a közúti közlekedés szabályaira. Számos versenyt nyertek vagy végeztek előkelő helyen az országban e szakterületen. Énekkaruk mellett – ez is ritkaság – pedagógus kórus is van.

Az iskolában igen népszerű a mozgás, még azoknak is megszervezték a gyógytestnevelést, akik valamilyen tartáshiba miatt nem haladnának társaikkal. Atletizálnak, fociznak, kosárlabdáznak a tanulóik. Nyaranta vízitáboroznak a Tiszán, és jut idő a környezetvédelmi szemlélet elmélyítésére is. Télen korcsolyapályát készítenek. Éveken keresztül a DADA-program keretében hívták fel a tanulóik figyelmét a drog, a dohányzás, az alkohol káros hatásaira.

Új idők jele, hogy most a minőségbiztosítással is foglalkoznak. Ám ahogy Sarolta utalt rá, most dokumentálják azokat a tevékenységeket, azokhoz a feltételeket, amelyeket már jó ideje élveznek napi tevékenységük során a nyírpazonyi gyerekek.

Az igazgatónőnek a helyi közélet iránti érdeklődését észrevették a falubeliek, és két éve megválasztották a képviselő-testület tagjának. A millenniumi zászlóátadáson a helyiek bizalmából ő tölthette be az úgynevezett zászlóanya tisztét.

 (Szabolcs-Szatmár-Beregi Almanach 11. kötet. In-Forma Kiadó Nyíregyháza 2001.)
Szerző: 2018. 01. 17.
Ha még nincs közöttünk, csatlakozzon most az Unokáink is olvasni fogják oldal kedvelőihez a Facebookon!

Hasonló

Tél

Bíró Ernő alkotása 18×12 cm. akvarell, papír. 2015. Mikor beszélgessünk a  télről,  ha nem  decemberben?   Jó  kérdés,  és  talán a válasz  sem olyan  nehéz,  hiszen itt  van előttünk  ... Tartalom megtekintése

Máglya a hajnali sötétben

Így emlékszem az etédi disznóvágásra, így mondom el az utókornak Az önellátó, önfenntartó, a rendtartó székely falvak életéhez hozzá tartozott a disznótartás, disznóhizlalás és következésképpen a téli disznóvágás is Székelyföldön. ... Tartalom megtekintése

Csicsó és nyullángás

Az Ecceri fiú sógorának esete az anyóssal Setét éjszaka van. Vidéken begubózik mindenki, falvak során lehet keresztülmenni ilyenkor úgy, hogy teremtett lélekkel nem találkozik az átutazó. Teremtetlen lélekkel sem. Sötét... Tartalom megtekintése

Áldott a te földednek termése

Őszi látogatás a csíksomlyói kegytemplomban Meglepő csendélet fogadott szeptember végén. A Szent Antal mellékoltár előtt szemnek tetsző kompozícióban elrendezett zöldségek, gyümölcsök, virágok. Persze, lehet, hogy csak számomra tűnt meglepőnek a... Tartalom megtekintése