Szekeres József

Polgármester

Nyírtelek

szszb_33_zsl_szekeres_jozsef.jpgKedves, mosolygós arcú, rokonszenves fiatalember, s e kardiális személyiségjegyek mögött határozott emberi és erkölcsi tartás az, ami mindennapi tetteit vezérlik. Az emberi méltóság, az értékek iránti tisztelete bizalmat érdemelt a lakosságtól, s 2014 októberétől alakítója, első embere lett a kisváros és szülőhelye életének. Lokálpatriotizmusa mély gyökerekkel bír, megtapasztalta az utóbbi évtizedek eseményeit, ezek alól csak a tanulmányai miatt távol töltött évek jelentenek kivételt. A folytonosságot, a nyugalmat, a feltételrendszer biztosítását szeretné megadni az itt élőknek, és mintegy mementóként sorakoznak szobája falán a város fontos történéseit, szellemi-anyagi értékeit bemutató fotók. Tiszteli az elődök, az idősebb generáció munkájának eredményeit, hiszen mindent nekik köszönhetünk, vallja, nemcsak a szemléletre, de az intézményes gondoskodásra is utalva. Elemző alkat, problémamegoldó típus, figyeli a dolgok menetét, összefüggéseit és rendszerez.  

E rendszerben való gondolkodást először a helyi könyvtár számítógépes struktúrájának kidolgozásával vitte sikerre elsők között a megyében 2006-2014 között. Könyvtárvezetőként olyan átlátható rendszert adott át utódjának, mellyel gond nélkül végezhetők a szakmai feladatok és szolgáltatások. Eredeti végzettségét tekintve ugyanis könyvtáros és történelem szakos tanár, a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán szerzett oklevelet, majd a kötelező katonai sorállomány következett Budapesten a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolán, ahol hadnagyi rendfokozatot kapott. Az Egri Tanárképző Főiskolán mozgókép- és médiaismeretekből szakvizsgázott, a Debreceni Egyetemen könyvtár-pedagógia szakon diplomázott, és angolból középfokú nyelvvizsgát szerzett.

Pályáját a helyi általános iskolában kezdte, történelmet, mozgókép- és médiaismeretet tanított (1999-2005), és a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását segítette. Széles látóköre, felkészültsége és a rá jellemző humánus attitűd predesztinálták a polgármesterségre. Ő szerényen, az élettől kapott lehetőségként fogalmazza meg. Az együttműködő hangulat és magatartás kialakítására törekszik az intézményvezetőkkel, s nemes gondolkodásra vall, hogy elődje lett az alpolgármestere, akinek 40 év tapasztalatát tiszteli, értékeli. Ez egy család, mondja, s ha elveket, gondolatokat ütköztetnek, ez természetes, de a döntés után egy irányba mennek. Az a szék, mutat íróasztala mögé, kettőt nem tehet; nem sértődhet meg, és nem haragudhat. Ha időnként kritikus hang szólal meg, az csak jobb munkára ösztönzi. Döntésre várva sokszor elhangzik; te vagy a főnök, de ő úgy gondolja, neki 7000 főnöke van, mindenki, aki itt él. Minden véleményt meghallgat és megőriz, ezek alakító elemei a közép- és hosszú távú stratégiáknak. A közösen kialakított célokat, tennivalókat segítik a Településfejlesztési Operatív Programban nyert európai uniós támogatások is, mellyel közel félmilliárd forint beruházást, fejlesztést valósít meg az önkormányzat. Az egészségtudatos életmód, és az egészségvédelem-gyógyítás köré szerveződő fejlesztések, mint; a 131 millióból megépülő Sportcentrum, a 60 millióból korszerűsödő, modern eszközökkel felszerelt háziorvosi rendelő nemcsak a városvagyont, de a lakosság komfortérzetét is nagymértékben növelik. Megújul, és 440 négyzetméterrel bővül a Kastélykert Óvoda és Bölcsőde is mintegy 270 millió forintból, a kicsik és a szülők örömére. E beruházásokat 2018-ban fejezi be az önkormányzat.

A civil szerveződéseknek, értékőrzésnek nagy hagyománya van, támogatják tevékenységüket, de egy fiatalos, dinamikus megújításra is törekszenek. A sportélet, különösen a foci, melyet a polgármester is gyerekkora óta űz, régen erőssége volt Nyírteleknek, és most újra jobb lett. Legutóbb 17 csapat vett részt a Csillagfényes focitornán este 10-től hajnal 3-ig a műfüves pályán. Az utánpótlás is garantált, az iskolában minden évfolyamnak vannak csapatai. Ebben a polgármesternek még könyvtáros korában, a Sportegyesület létrehozásával meghatározó érdemei voltak.

A közösséget építő szellemiség az országhatáron is átível, több testvértelepüléssel ápolnak kapcsolatokat; Felvidék – Nagysáros, Kárpátalja – Beregrákos, Lengyelország – Grybow. Különös kuriózum, hogy e települések egymásnak is testvérei.

A polgármester munkájához szerető, támogató család biztosítja a hátországot. Felesége Anna tanítónő a helyi iskolában. A felnőtt gyerekek – a 27 éves Marcell és a 25 éves Zsófi – mellett Hunor még csak 9 éves, furulyázik, zongorázik és vívó – mellette barátkozik a triatlonnal.

Beszélgetésünkkor gyakran csörög a mobilja, intézkedik, egyeztet. Nem látok papírhalmazt az asztalán, de még naptárt sem. A telefonjában van bejegyezve minden, amit a titkárnője is lát, transzparensen szereti intézni dolgait. Rend van a lelkében, és rendszer a gondolkodásában.

Szerző: 2018. 01. 17.
Ha még nincs közöttünk, csatlakozzon most az Unokáink is olvasni fogják oldal kedvelőihez a Facebookon!

Hasonló

Valahol a Hargitán

Ősz Zoltán alkotása Pasztell, 2009. Talán minden mese így kezdődik,” hogy valahol messze, az üveghegyen is túl” …valóban, a távolság, az érzékelhető messzeség, amit csak szemünk képes befogni a mindenek... Tartalom megtekintése

Hitler Sasfészke Berchteschgadenben

Elérhetetlen, megközelíthetetlen, bevehetetlen… Már-már népmesei jelzők is feltűnnek az egykori náci vezető Salzburg mellett, ám mégis Bajorországban felépített rejtekhelyével kapcsolatos legendákban. Még a háború után is jó ideig megismerhetetlen volt... Tartalom megtekintése

Alkonyattól pirkadatig

Tüttő József alkotása60x90cm Olaj/MDF. A téma örök, a feldolgozások többsége ismert, de ez az egyéni, összetéveszthetetlen stílre fel kell kapni a fejet!!! A komor színhasználattal az állatok robusztussága is alátámasztott, a... Tartalom megtekintése

Karcolatok…

Huszár Boglárka alkotása 60×45 cm. Olaj, vászon. Arannyá vált a test, mint istenek szobrai a csendesen pislogó gyertyafényekben, amik hidegen sütnek és égetnek, marva a szem zugait, és piszkálva a... Tartalom megtekintése