Dudásné Balázs Zita

Humánerőforrás és Képviselő-testületi osztályvezető

Ózd 

szszb 30 ki Dudasne Balazs Zita x.jpgÉrettségi után pár nappal munkába állt és már negyedszázada ugyanazon a munkahelyen dolgozik. Közben a tanácsból polgármesteri hivatal lett, történt számos politikai és társadalmi változás, de munkájára mindig igényt tartottak a mindenkori hivatali és városi vezetők. Mindenért megküzdött, vállalta a magasabb szintű tanulmányokat és a szakmai előrelépéshez elengedhetetlen képzéseket. Szorgalma és az évek során megszerzett szakmai tudásszintje alapján Zita ma Ózd Város Polgármesteri Hivatalának egyik fontos láncszeme.

1983-ban végeztem el az általános iskolát akkori lakóhelyem, Arlóban, ahol két testvéremmel, Veronikával és Józseffel töltöttem a boldog gyermekkort.  Már akkor úgy éreztem, valamilyen irodai munkához szükséges tanulmányokat szeretnék folytatni. Ezért az ózdi Közgazdasági Szakközépiskolába az igazgatás-ügyviteli szakra jelentkeztem.  Megszerettem a titkársági és ügyviteli tantárgyakat, melyekben jó eredményeket értem el. Érettségi után, 1987. július 1.-jén az Ózd Városi Tanács Titkársági Osztályán adminisztrátori munkakörben sikerült elhelyezkednem. Volt iskolámmal és tanáraimmal a kapcsolatom azonban nem szűnt meg, hiszen rendszeresen részt vettem a városi gyorsíró és gépíró versenyeken, sőt országos versenyre is eljutottam. 1988-tól minden évben megszerveztem a polgármesteri hivatalban az iskola tanulóinak szakmai gyakorlatát.

A rendszerváltást követően 1990. október 23-tól – az önkormányzatok létrejöttével – a hivatal Ózd Városi Polgármesteri Hivatal néven működik. 1992-ben ügyintézői kinevezést kaptam előbb előadói, majd főelőadói munkakört töltöttem be. 1993-ban férjhez mentem, megszülettek a fiaim, 1995 áprilisában Péter és 1996 novemberében Ádám, akik jelenleg már középiskolások.

2001-ben lehetőséget kaptam arra, hogy munkáltatói támogatással főiskolára jelentkezzek, amivel egy elég nehéz időszak következett az életemben. Család mellett két kisgyermekkel nem kevés energiát emésztett fel a tanulás, miközben a munkahelyi feladatokat is lelkiismeretesen el kellett végezni. Mindehhez társult még a nyelvvizsgára történő felkészülés, az egészet pedig tetőzte, hogy 2003 júniusában telket vásároltunk Ózdon és még abban az évben elkezdtük az építkezést.

2004. június 25-én államvizsgáztam a békéscsabai Tessedik Sámuel Főiskola gazdasági karán személyügyi szervező szakon, és mivel angolból sikeres nyelvvizsgát tettem, a diplomát július 10-én átvehettem.

Hamarosan humánpolitikai csoportvezetővé léptettek elő, melyet 2007-ben osztályvezető-helyettesi, 2008-ban pedig osztályvezetői kinevezés követett. Mindebben sokat köszönhetek mindenkori vezetőimnek, valamint elődömnek, Sződi Pálnénak, akitől nagyon sokat tanulhattam.

A folyamatosan változó feladat és hatáskörök miatt az eltelt hat évben számos átalakítás történt a hivatal szervezetében.  2011-ben a jogi és képviselő-testületi osztály feladataival bővült az osztály tevékenysége, 2012-ben pedig a korábbi oktatási, kulturális és sport feladatokat ellátó osztály is hozzánk került.

Főbb feladataim közé tartozik a képviselő-testület, a polgármester és a jegyző hatáskörébe tartozó köztisztviselőket, közalkalmazottakat és munkavállalókat érintő munkáltatói jogok gyakorlásával kapcsolatos előkészítő feladatok ellátása, a személyi- és munkaügyek döntésre való előkészítése, a dolgozók képzésével és továbbképzésével kapcsolatos feladatok ellátása, a városi kitüntetési javaslatok testület elé terjesztése. Munkám része még az önkormányzati rendezvények, ünnepségek előkészítésében, a nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő szervezési feladatokban való közreműködés. Kiemelt jelentőségű az önkormányzati képviselők, valamint a köztisztviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségével kapcsolatos feladatok koordinálása.

Említésre méltó a választások, népszavazások, valamint a népszámlálás részbeni előkészítésében végzett tevékenység.

Feladataim szerteágazóak, széles jogszabályismeretet igényelnek, és amelynek egyre inkább nehéz megfelelni a folyton változó jogszabályok miatt.

Munkám elismeréséül 2000-ben a Köztisztviselőkért Alapítvány kitüntetésben részesített.

Úgy gondolom, hogy az elmúlt 26 évben elért eredményeim bizonyítékok arra, hogy egy jó iskolaválasztással, megfelelő vezetői támogatással és lelkiismeretes munkavégzéssel sikereket érhetünk el munkahelyünkön, és ezek kihatnak a családi életre is.

Férjemhárom éve a győri AUDI gyárban dolgozik, ebből egy évet a németországi anyavállalatnál töltött. Szabadidőm nagy részét a ház körüli teendőkre fordítom, amit szívesen teszek, hiszen kedvelem a kertészkedést, a ház és az udvar alakítását, szépítését, melyhez már segítséget nyújtanak gyermekeim is.

Szerző: 2018. 01. 17.
Ha még nincs közöttünk, csatlakozzon most az Unokáink is olvasni fogják oldal kedvelőihez a Facebookon!

Hasonló

Lisztománia

Tüttő József alkotása 50x30cm, olaj/MDF. “Lisztománia, üzenet a Liszt érzékenyeknek!!” Rossz vicc, kicsit megengedtem magamnak az áthallás mókáját. Tüttő József jó humorral sajátos komponálással terítette elénk nagy zeneköltőnk jellemzőit: az... Tartalom megtekintése

Hitler Sasfészke Berchteschgadenben

Elérhetetlen, megközelíthetetlen, bevehetetlen… Már-már népmesei jelzők is feltűnnek az egykori náci vezető Salzburg mellett, ám mégis Bajorországban felépített rejtekhelyével kapcsolatos legendákban. Még a háború után is jó ideig megismerhetetlen volt... Tartalom megtekintése

Alkonyattól pirkadatig

Tüttő József alkotása60x90cm Olaj/MDF. A téma örök, a feldolgozások többsége ismert, de ez az egyéni, összetéveszthetetlen stílre fel kell kapni a fejet!!! A komor színhasználattal az állatok robusztussága is alátámasztott, a... Tartalom megtekintése