Béri-Vitkó Ilona

Köznevelési Csoportvezető

Ózd

szszb 30 ki Béri-Vitkó Ilona.jpgMűszaki pályára készült, mégis a pedagógia lett élete hivatása. Diploma után 13 év a „katedrán”, 17 év iskolavezetés, 7 év tanügyigazgatás következett.

Ma az ózdi városházán, látszólag távol a szeretett hivatástól azokat a tevékenységeket irányítja, melyekben sok éves munkája során komoly tapasztalatokra tett szert. Szerinte ez a jó döntések, az elfogadottság egyik forrása minden vezető számára.

Ózdon született 1953-ban, öt évvel fiatalabb húgával, Lillával együtt boldog „kohászcsaládban” nőtt fel. Édesapja Dr. Vitkó József az Acélmű főmérnöke, majd a Folyamatos Acélöntőmű egyik megálmodója és vezetője volt. Közvetlenül az ÓKÜ felszámolása előtt, korán, 61 évesen hunyt el. A család szerint talán azért, mert az OKÜ halálát úgysem élte volna túl! Édesanyja nyugdíjazásáig az ÓKÜ-ben dolgozott és 81 évesen is odaadással segíti öt unokáját és öt dédunokáját.

Ilona az Ózdi JAG-ban 1972-ben érettségizett matematika-fizika tagozatos osztályban, kitűnőre.

Képesítés nélküli óvónőként kezdte a nevelői munkát és máig az egyik legnehezebb, sokoldalú kreativitást igénylő munkának tekinti az óvodai nevelést.

Matematika-fizika szakos tanári oklevelét az egri tanárképző főiskola levelező tagozatán szerezte. Közben kistelepülésen tanított felső tagozatot és ózdi iskolában vezetett alsó tagozatos napközis csoportot. Diplomaszerzés után 1978-ban tanári állást kapott a város új, 12 tantermes általános iskolájában. Ott, az Újváros Téri Ált. Iskolában eltöltött első 10 évben egymást követték a szakmai kihívások. Tantervfejlesztések, munkaközösség vezetés, bemutató tanítások, közéleti feladatvállalás.

Szakmai elismerésként a VT. VB Művelődési Osztályán folytatódott az életútja, amely intenzív tapasztalatszerzéssel járt a városi- kistérségi szintű tanügyigazgatásban. Tanulmányi felügyelőként élte át a rendszerváltást követő első – saját státuszát megszüntető – oktatásirányítási reformot.

Egy tanévre újra visszatért a katedrára, majd megérkezett a visszahívó üzenet régi iskolájából. 1991-ben – pályázati úton – igazgatói megbízással tért vissza az Újváros térre.

Elfogultság nélkül, büszkeséggel tekint vissza 17 éves iskolavezetői munkájára. A Zsolnay programra, a testnevelés és matematika tagozatos osztályok eredményeire, az „arany fokozatú tornásziskola” címre, a közösségépítésre és az elindított sikeres egyéni életutakra.  Megemlíti az 1990-ben átvett Miniszteri Dicséretet, 2000-ben JPTE közoktatás- vezetői szakvizsgát tett, 2005-ben „Aranykatedra Emlékplakett” kitüntetést kapott.

2008-ban –  nyugállományba vonulás miatt –  felkérték a PH. Oktatási, Művelődési és Sport Osztályának vezetésére. Ez újabb tanulást, nagyobb szakmai kihívást és felelősségvállalást jelentett számára. A 7 fős ügyosztály az önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények teljes körének (16 óvoda, 9 általános iskola, 2 középiskola) tanügyigazgatását, a város közművelődés szervezésének és sportszervezésének feladatait látta el. 2008-ban közigazgatási alapvizsgát, 2010-ben szakvizsgát tett.

Intézményátszervezések, egyházi fenntartásba adások, szakmai szolgáltatások koordinálása, törvényességi, szakmai és hatósági felügyelet biztosítása – ezek a legfőbb feladatok.

Az iskolák állami fenntartásba vételével az önkormányzati feladatellátás módosult, 2012-ben a hivatal szerkezete is átalakult. A közművelődési és sportfeladatok a hivatalon kívülre kerültek, a köznevelési feladatokat pedig 2 fős köznevelési csoport látja el. Munkájuk 13 óvoda fenntartásáról, 8 általános iskola működtetéséről, a kapcsolattartásról, az óvodáktól a felsőoktatásig terjedő önkormányzati feladatellátásról szól.

2013-ban „Ózd Város Közszolgálatáért” kitüntetésben részesült..

Két felnőtt fiúgyermeke és két szeretett unokája van, akik teljessé teszik életét.

Derényi Dezső Szilvásvárad egyik színvonalas éttermében dolgozik. Ilona büszke arra, hogy fia 4 éven át angol-amerikai luxushajókon szerezte meg a felszolgálásban magas szintű szakmai tudását, jártasságát, s ezt most itthon kamatoztatja.

Menye óvónői diplomaszerzés előtt áll, a nagyobbik unoka Évi elsős középiskolás, a 7 éves kis unoka, Nándor Csanád is elsős, de az általánosban.

Béri László (Renátó) karmelita szerzetes-pap. A Sarutlan Karmelita Rend Magyar Rendtartományának budapesti kolostorában éli hivatását. Teológiai tanulmányait Budapesten és Rómában végezte, 8 jelöltév után 2012-ben szentelték pappá.

Az eredendően nem vallásos szellemiségben felnövő László elhivatottsága, küldetéstudata a hit tudományának és Isten szeretetének megismerését közvetlenül vitte be a családba.

Ilona 10 éve tanul a fiától. Követi a hithű keresztényi gondolkodást, melyről megtapasztalta, hogy erőt, kitartást, derűt és bölcsességet nyújt, s utat nyit a boldogság felé a munkában és a magánéletben egyaránt.

Szerző: 2018. 01. 17.
Ha még nincs közöttünk, csatlakozzon most az Unokáink is olvasni fogják oldal kedvelőihez a Facebookon!

Hasonló

Valahol a Hargitán

Ősz Zoltán alkotása Pasztell, 2009. Talán minden mese így kezdődik,” hogy valahol messze, az üveghegyen is túl” …valóban, a távolság, az érzékelhető messzeség, amit csak szemünk képes befogni a mindenek... Tartalom megtekintése

Hitler Sasfészke Berchteschgadenben

Elérhetetlen, megközelíthetetlen, bevehetetlen… Már-már népmesei jelzők is feltűnnek az egykori náci vezető Salzburg mellett, ám mégis Bajorországban felépített rejtekhelyével kapcsolatos legendákban. Még a háború után is jó ideig megismerhetetlen volt... Tartalom megtekintése

Alkonyattól pirkadatig

Tüttő József alkotása60x90cm Olaj/MDF. A téma örök, a feldolgozások többsége ismert, de ez az egyéni, összetéveszthetetlen stílre fel kell kapni a fejet!!! A komor színhasználattal az állatok robusztussága is alátámasztott, a... Tartalom megtekintése

Karcolatok…

Huszár Boglárka alkotása 60×45 cm. Olaj, vászon. Arannyá vált a test, mint istenek szobrai a csendesen pislogó gyertyafényekben, amik hidegen sütnek és égetnek, marva a szem zugait, és piszkálva a... Tartalom megtekintése

Csendes utcán

Hargitai Beáta alkotása …olyan csendességgel lopodzott be az utcába az idő, hogy senki nem vette észre ezt az alattomos munkát. Megkoptak fenn magasan a cserepek, kicsit beázott a homlokzati fal,... Tartalom megtekintése