Szalai László

Református lelkész

Fehérgyarmat

szszb 30 és Szalai László 400.jpgÚgy nyúljon hozzám, hogy énértem nagyon sokan imádkoznak – intette az orvost a műtét előtti utolsó beszélgetésen. Nyílván nem akárkire bízta a szívét, amikor sor került a koszorúerei közül háromnak az áthidalására. A doktor anatómiai és élettani ismeretei kiegészültek valamivel, ami az egyetemi tanrendben nemigen szerepelt: “az ember teste a lélek temploma, a szív pedig a szentély benne”.

Magyarország legkeresztyénebb kisvárosa lakosságának 72 százaléka vallotta magát a történelmi egyházakhoz tartozónak a 2011-es cenzus alkalmával. 58 százalékuk református. A lakosság nagyjából negyede fizet egyházfenntartói járulékot. Az egyházközség vezető lelkésze ezekre az adatokra támaszkodva beszélt, mielőtt elaludt, és…

– Nem csak meggyógyultam, de sokkal jobb kondícióban vagyok – mosolyog a krónikásra immár a gyarmati parókián. – Elmúlt a szorítás, a közérzetem a régi, jobb időket idézi.

Két évtizede annak, hogy e sorozat első kötetében írtunk Szalai Lászlóról.  Nézzük az akkori képet. Ma nincs bajsza, de a vonásokon alig hagyott nyomot az idő.

– Megmaradtam annak, aki voltam – mondja, amikor az eltelt húsz év történéseiről kérdezem. Nem a külsejére céloz, az arra tett megjegyzésemet szerényen elhárítja. – Dolgoztam, csiszolódtam, és igyekeztem megfelelni az újabb és újabb kihívásoknak. Mindehhez az erőt a felszentelésemkor kapott ige adta és adja: „Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai”(1Péter 4,10).

2001-ben választotta vezető lelkészének Fehérgyarmat református gyülekezete. A mögöttünk maradt szűk másfél évtized az ereje teljében lévő érett férfihoz és lelki vezetőhöz méltó eredményekben gazdag. Nem csak a válságos órákban szállt érte az ima. Mindvégig olyan támogatást érezhetett a háta mögött, amelynek birtokában nem csak a városban, de az egyház szervezetének magasabb szintjein is magabiztosan hallathatta szavát. Harmadik ciklusban tagja a Magyarországi Református Zsinatnak, másodikban a Magyar Református Zsinatnak, amely a Kárpát-medence református magyarjait fogja össze. A Magyar Református Egyház Zsinata Kommunikációs Bizottságának elnöke. Az Egyházi Jövőkép Bizottság tagjaként részt vesz annak helyzetfelmérő munkájában.

– 2003-ban megépítettük a 3. Évezred Templomát – tér haza a távolabb végzett munkái felsorolásából. – Rekordidő, tizenegy hónap alatt elkészültünk vele. A hívek minden vasárnap megtöltik azt az épületet is.

Hosszú volna felsorolni valamennyi szobrot, emlékművet, amelyeket ezen idő alatt emeltek a város terein, a templomok kertjében, annak pedig sose érnénk a végére, amit Szalai László sorol a gyülekezet mozgalmas életéből. Velük egyenrangú a világi közéletben vállalt szerepe. Fehérgyarmat alpolgármestere, a megyei közgyűlés tagja, a mindennapi politikában a konzervatív jobboldali értékek védője, gyarapítója. A rendszerváltás hajnalán az MDF alapítóinak sorában találjuk. Az ős párt irányváltásai után a KDNP Protestáns Műhelyében folytatta. A gyarmati polgári kör alapítója. Napi aktualitás, hogy beszélgetésünk után a rezsifórumra igyekszik, jelenlétével és szavával téve hitet a párt politikája mellett.

Lassan körvonalazódik bennem, hogy nem volt véletlen az a bevezetőben felidézett műtét. Szalai László munkája több embernek is sok volna. Ugyanúgy, mint ahogy annak az albumnak a tartalma, amelyből előkerülnek kitüntetései, elismerései. Mindegyiket egyforma hangsúllyal említi, pedig akadnak közöttük egészen kivételes megtiszteltetések is. 2007 óta Fehérgyarmat díszpolgára. Városához közel és távolabb elért eredményei nem maradtak titokban az ország vezetése előtt sem. “Fehérgyarmat is vidéke közéletének hosszú évtizedek óta áldozatkész szervezéséért, a város kulturális életének felemelkedéséért, a nemzeti emlékezet ápolása érdekében végzett tevékenysége elismeréséért” a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést vehette át 2011-ben.

Bezárja a mappát, egymásra pillantunk.

– Nem a munkáért jár az elismerés, a kitüntetés. Azért fizetést kapunk. Azért adják, amit azon felül teszünk. Hasznosnak érzem magam, és ez több mint sikeresnek lenni.

Hitelesnek érzem a szerény szavakat.

A munka adta örömök, és az eredményeket követő elismerések mellett a megpróbáltatások sem kerülték Szalai Lászlót. A családi életéből a legsúlyosabbat idézi, és azzal válik többé-kevésbé teljessé az az eseménysor, amelyet felidézett.

– Egyetlen fiunk volt, Márkó. Gyönyörű, okos sportember. 2000-ben, egy nappal az után, hogy megkaptuk az értesítést, miszerint felvették a miskolci egyetem jogi karára, meghalt. Pereltem Istennel… Aztán elfogadtam az ő rendelését. Próbatételnek tekintettük a feleségemmel, amelyből hitben megerősödve kerültünk ki.

Befejezésül az egyház tanintézményeiről szól. A bölcsődétől az óvodán át az általános iskoláig egyházi intézmények várják a gyermekeket. Miért, miért nem a Csillagvilág bölcsődéről mondott szavai ragadtak magukkal leginkább.

– Csillagként sugárzik azoknak a gyermekeknek a tekintete. Nekünk az a feladatunk, hogy elvezessük őket ahhoz, akinek születésekor a betlehemi jászolbölcső felett rendkívüli csillag ragyogott az égen, vagyis Jézus Krisztushoz.

Szerző: 2018. 01. 17.
Ha még nincs közöttünk, csatlakozzon most az Unokáink is olvasni fogják oldal kedvelőihez a Facebookon!

Hasonló

Lisztománia

Tüttő József alkotása 50x30cm, olaj/MDF. “Lisztománia, üzenet a Liszt érzékenyeknek!!” Rossz vicc, kicsit megengedtem magamnak az áthallás mókáját. Tüttő József jó humorral sajátos komponálással terítette elénk nagy zeneköltőnk jellemzőit: az... Tartalom megtekintése

Hitler Sasfészke Berchteschgadenben

Elérhetetlen, megközelíthetetlen, bevehetetlen… Már-már népmesei jelzők is feltűnnek az egykori náci vezető Salzburg mellett, ám mégis Bajorországban felépített rejtekhelyével kapcsolatos legendákban. Még a háború után is jó ideig megismerhetetlen volt... Tartalom megtekintése

Alkonyattól pirkadatig

Tüttő József alkotása60x90cm Olaj/MDF. A téma örök, a feldolgozások többsége ismert, de ez az egyéni, összetéveszthetetlen stílre fel kell kapni a fejet!!! A komor színhasználattal az állatok robusztussága is alátámasztott, a... Tartalom megtekintése