Kovácsné Elek Irén

szszb_32_zsl_kovacsne_elek_iren.jpgJegyző

Balsa 

Kedves, barátságos, közvetlen személyiség, könnyen megtalálja a közös hangot a hozzá forduló emberekkel. Mintha mindig ismertem volna – mondhatnánk, és mondják is a falubeliek. Pedig itt még új embernek számít a Tiszaberceli Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó Balsai Kirendeltség jegyzője. Felkészült, tapasztalt közigazgatási szakember. Olyan, aki empatikus készsége révén az ügy mögött az embert látja, a településen adódó problémákban a megoldás útját keresi. Bizalommal jönnek be hozzá tanácsért, jó szóért, és erre kell, hogy legyen idő, figyelem – mondja. Itt más a viszony az emberek és az úgymond hivatal között. Őszintesége, igazságérzete, de határozottsága is predesztinálja e megbízásra – mely számára élethivatás.

Hajdúböszörményben született 1961-ben, Polgáron nőtt fel négygyermekes családban. Házasságkötés révén (1980) került Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe, Ibrányba, jelenleg is itt él férjével. A közigazgatásnak 1989-ben kötelezte el magát. Lakóhelyén, a Polgármesteri Hivatalban 2001. márciusáig pénzügyi csoportvezetőként dolgozott, itt szerette meg az önkormányzati szektort, megtalálta e munka szépségét. Közben a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán Salgótarjánban közgazdász diplomát szerzett (1992), majd később a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatási Karán igazgatásszervezői oklevelet kapott 2008-ban. A Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóságán, ahol 10 évig (2011-ig) különböző vezető beosztásokban dolgozott, teljes rálátást szerzett az önkormányzati gazdálkodásra. Négy évig a Demecseri Polgármesteri Hivatal irodavezetője volt, 2015. szeptemberétől a Közös Hivatal jegyzője lett.

Jól ismeri a kistelepülések életét. Tud örülni a kicsi sikereknek, eredményeknek, mert a sok kicsiből összeállnak a nagy dolgok is – vallja. Jó látni, hogy mindkét település él, lüktet, erős a civil élet, s a kölcsönösen egymásra ható tényezők motiváló erővel bírnak. Különös örömmel, elismeréssel szól a balsai egyesületekről, a Népfőiskola működéséről, tagjairól, akik számára természetes dolog a településért való együttműködés, a szabadidő feláldozása. Mert e történések szellemisége bevonzzák, bizalmat, lehetőséget kínálnak a megélhetést nyújtó gazdasági fejlesztéseknek is. Ezért tartja fontosnak, a polgármester asszonnyal, képviselőtestülettel együtt, mindazon pályázati lehetőségek kihasználását, anyagi források bővítését, melyek Balsa felemelkedését, az itt élők jobblétét szolgálja. Hiszen a község földrajzi adottsága, természeti szépsége, a Tisza közelsége számos beruházást motivált már, az önkormányzat által korábban elindított fejlesztés, mint pld. a Tisza-partra vezető sétány megépítése, s az ehhez rendelt, telepített szolgáltatások remélhetőleg méltó helyre emelik a települést a megye, a régió, netán az ország turisztikai térképén. Ezt a folyamatot a változó gazdasági és jogi környezethez való alkalmazkodással, a közigazgatás eszközeivel kell segíteni, fogalmazza meg mintegy célként is a Balsai Hírmondóban, a lakosságnak szóló írásában, mint a jogszabályoknak megfelelő működés egyik fő őre. A vidéket fel rázni, munkahelyek kellenek, a tágan értelmezett vidékfejlesztés minden eszközét latba kell vetni, hogy a lakosságszám újra emelkedjen, és a fiatalok itthon boldoguljanak, sorolja a kistelepülések legfőbb gondjait, problémáit. A képviselőtestületben közös erővel, együttgondolkodással próbálnak megoldást, vagy ösztönzést találni egy-egy élethelyzetre is. A rendelkezésre álló lehetőségekkel természetesen élnek, figyelnek minden korosztályra: születési támogatás újszülötteknek, Bursa Hungarica Ösztöndíj, idősgondozás az arra rászorulóknak, vagy a közmunka a legjellemzőbbek. Ám jegyzőként sajnos szomorú esetekkel is találkozik. Különösen megrendítő számára, mikor egy gyerek kerül súlyos, méltatlan helyzetbe, és erre megoldást kell találni.  De örömet adó események az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kulturális programjai, szabadidős tevékenységei, a minden év július harmadik szombatján – idén 10. alkalommal – megrendezésre kerülő Tisza-parti Hal és Vadfesztivál. És bíznak abban, hogy sikerül visszahozni 2016. szeptembertől legalább az alsó tagozatos oktatást.

Az önkormányzatiság eszméje meghatározza gondolkodását. Azt, hogy a közigazgatásnak ezt a felállását meg kell tartani, hogy helyben lehessenek ügyeket intézni, és nemcsak helyi, de – kihelyezett ügyfélfogadás keretében – pld. a Járási Hivatal hatáskörébe utalt kérdésekben is. A közigazgatásnak az embert szolgáló jellege az, ami széppé, örömtelivé teszi számára a jegyzői munkát.

Boldog családban él, két felnőtt lányukat a munkahely Budapestre szólította el, de lakóhelynek, hűen, vidékies településeket – Vecsés és Halásztelek – választottak. Egy másfél éves kis unoka teszi még teljesebbé életüket.

Szerző: 2018. 01. 17.
Ha még nincs közöttünk, csatlakozzon most az Unokáink is olvasni fogják oldal kedvelőihez a Facebookon!

Hasonló

Valahol a Hargitán

Ősz Zoltán alkotása Pasztell, 2009. Talán minden mese így kezdődik,” hogy valahol messze, az üveghegyen is túl” …valóban, a távolság, az érzékelhető messzeség, amit csak szemünk képes befogni a mindenek... Tartalom megtekintése

Hitler Sasfészke Berchteschgadenben

Elérhetetlen, megközelíthetetlen, bevehetetlen… Már-már népmesei jelzők is feltűnnek az egykori náci vezető Salzburg mellett, ám mégis Bajorországban felépített rejtekhelyével kapcsolatos legendákban. Még a háború után is jó ideig megismerhetetlen volt... Tartalom megtekintése

Alkonyattól pirkadatig

Tüttő József alkotása60x90cm Olaj/MDF. A téma örök, a feldolgozások többsége ismert, de ez az egyéni, összetéveszthetetlen stílre fel kell kapni a fejet!!! A komor színhasználattal az állatok robusztussága is alátámasztott, a... Tartalom megtekintése

Karcolatok…

Huszár Boglárka alkotása 60×45 cm. Olaj, vászon. Arannyá vált a test, mint istenek szobrai a csendesen pislogó gyertyafényekben, amik hidegen sütnek és égetnek, marva a szem zugait, és piszkálva a... Tartalom megtekintése

Csendes utcán

Hargitai Beáta alkotása …olyan csendességgel lopodzott be az utcába az idő, hogy senki nem vette észre ezt az alattomos munkát. Megkoptak fenn magasan a cserepek, kicsit beázott a homlokzati fal,... Tartalom megtekintése