Peti Ferencné

A Polgármesteri Hivatal vezetője

Balsa

szszb_31_zsl_peti_ferencne_700.jpgKedves, közvetlen – és magabiztos, e személyiségjegyek alapvetően fontosak és meghatározóak napi hivatali munkájában. Az emberek ügyes-bajos dolgaival való bánni tudás birtokában is ez nagyfokú empátiát, türelmet igényel. De határozottságot is a jogszerű működés fenntartásához, vagy olykor netán méltányos befogadást, ügyintézést a helyi emberi-társadalmi igények, problémák megoldásához, ami munkaköri feladata. Bár nem balsai, a férje révén – aki e falubeli – van ide kötődése, ismeri a tősgyökeres balsai embereket is, így számára sem idegen Marika személye, bizalommal fordulnak hozzá.

A szomszédos Gávavencsellőn nevelkedett – ahogy mondja – egyszerű parasztcsaládban. Középiskolai tanulmányait a nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskolában végezte, 1979-ben érettségizett. Visszatért falujába, az akkori Nagyközségi Közös Tanácson kapott állást, és itt kezdte pályafutását. Tulajdonképpen ekkor kötelezte el magát a közigazgatással. Többféle munkakört töltött be: volt adóügyi előadó, pénzügyi és szociális ügyintéző, dolgozott a polgármesteri titkárságon. Közben képezte magát, előbb felsőfokú államháztartási könyvelői képesítést szerzett, majd 2006-ban a Nyíregyházi Főiskolán közgazdász diplomát kapott. A közigazgatási munka szépségéről kérdezve, válasza egyszerű: az emberekért, a jó ügyekért, a helyi közösségek jó közérzetéért, a település előrehaladásáért, végzett munka az, amit szívügyének, hivatásának tekint. Magas szinten végzett tevékenységét „Kiváló köztisztviselő” kitüntetéssel ismerték el 2013-ban.

Balsára 2014 novemberében kapott meghívást a Polgármesteri Hivatal struktúrájának átszervezésekor. Szakmai munkatapasztalatára, helyismeretére építve hivatalvezetői beosztást kapott. A közigazgatási rendszerben egyébként, a Tiszaberceli Közös Önkormányzati Hivatal Balsai Kirendeltsége hivatalos nevet viselő hatóságnál egy héten másfél napot tartózkodik a jegyző, így a többi napokon – és szükségszerűen – a hivatalvezetőként ő látja el az e hatáskörbe tartozó feladatokat. Ilyenek, a közalkalmazottak munkavégzésével kapcsolatos teendők, a testületi ülések előkészítése, szociális ügyek intézése, ill. egyéb, a hivatal hatáskörébe tartozó feladatok. És természetesen a polgármester napi munkájának segítése, támogatása. De most egy átmeneti időre különösen megnőtt a munkája, ui. a jegyző – régi vágyának megfelelően – bírósági munkakörben helyezkedett el, s az új jegyzői pályázat elbírálásáig ő látja el e feladatokat is.

Elismeréssel beszél a 2014 októberében alakult képviselő testületről, legtöbbjüket régóta ismeri, jó emberi és „félig falubeli” kapcsolatai révén. Különösen fontos ez egy kis településen, ahol mindenki ismeri egymást, s a nyilvánosság talán sokkal nagyobb erővel és odafigyeléssel bír, mint egy nagy községben vagy városban. De a közmegbecsülés, ha úgy tetszik a tekintély, itt is ugyanúgy utat enged a közösséget szolgáló emberek, a vezetők tisztelete iránt. Marika mindezeket megélte, megtapasztalta korábbi és jelenlegi munkahelyén is. Jó együttműködésben dolgoznak, az önkormányzati képviselők előre mutató, tenni akaró szándékkal végzik tevékenységüket. A lokálpatrióta polgármester asszony, pedig mindig a fejlődés, megújulás, a rendelkezésre álló anyagi erőforrások kiegészítésének a motorja. – Tennivaló, megoldandó feladat van tehát bőven – mondja összegzően, és sorolja a mindennapi, de hosszabb távra szólóan is a megvalósításra váró dolgokat, ügyeket. Egyik ilyen, prioritásként számon tartott feladat – mely a község rendezési tervében is szerepel – a faluközpont bővítése szépítése, egy termelői piac kialakítása, a Fő teret és a Tisza partot összekötő sétány megépítése -, és ezek megvalósításában nem kevés feladat hárul a hivatalvezető asszonyra.

Felelősségteljes hivatali munkáját kiegyensúlyozott, nyugodt családi háttér segíti. Férjével 1979-től házasok, felnőtt gyerekeik elkerültek a szülőfaluból, a lányuk Nyíregyházán, fiúk Debrecenben él családjával, de természetesen gyakran hazalátogatnak a családi házba. A köztiszteletben álló mezőgazdasági vállalkozó férj a családi gazdaságot vezeti, legfőképp szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozik. Munkája nagy felelősséggel és lekötöttséggel jár, de ha ideje engedi, szívesen hódol szenvedélyének, a halászatnak és a vadászatnak. A Tisza parton lévő nyaralóházukban, pedig gyakran jönnek össze a barátokkal, és természetesen a családdal, gyerekkel, unokákkal. Tisza parti emberek lévén ugyanakkor szívesen ismerkednek más folyó menti vidékekkel, tájakkal, látogatnak más fürdőhelyekre, nem utolsó sorban gyógyvizekhez -, ez utóbbi esetben már csak a szaunázás miatt is, melyet különösen kedvel. De az olvasás, a színház is egyfajta feltöltődést jelent Marika számára, ami a napi hivatali munkájára is kedvező hatással van.

Szerző: 2018. 01. 17.
Ha még nincs közöttünk, csatlakozzon most az Unokáink is olvasni fogják oldal kedvelőihez a Facebookon!

Hasonló

Lisztománia

Tüttő József alkotása 50x30cm, olaj/MDF. “Lisztománia, üzenet a Liszt érzékenyeknek!!” Rossz vicc, kicsit megengedtem magamnak az áthallás mókáját. Tüttő József jó humorral sajátos komponálással terítette elénk nagy zeneköltőnk jellemzőit: az... Tartalom megtekintése

Hitler Sasfészke Berchteschgadenben

Elérhetetlen, megközelíthetetlen, bevehetetlen… Már-már népmesei jelzők is feltűnnek az egykori náci vezető Salzburg mellett, ám mégis Bajorországban felépített rejtekhelyével kapcsolatos legendákban. Még a háború után is jó ideig megismerhetetlen volt... Tartalom megtekintése

Alkonyattól pirkadatig

Tüttő József alkotása60x90cm Olaj/MDF. A téma örök, a feldolgozások többsége ismert, de ez az egyéni, összetéveszthetetlen stílre fel kell kapni a fejet!!! A komor színhasználattal az állatok robusztussága is alátámasztott, a... Tartalom megtekintése