Kecső Imre

Polgármester

Kesznyéten

szszb 30 ki Kecső Imre 300.jpgA község a történelmi Zemplén vármegye legdélibb fekvésű települése, ahol egykor, a folyószabályozások előtt a Sajó a Tiszába ömlött. A majd kétezer lakosú Kesznyétenben van ugyan több jelentős adófizető vállalkozás (Hernádvíz Kft, Manitox Kft), ám nagyobb létszámú munkahely csak Tiszaújvároson vagy Miskolcon található. Az önkormányzat igyekszik úrrá lenni a nehéz gazdasági helyzeten, a takarékosság érdekében a képviselők 2007-től tiszteletdíjukról is lemondtak.

Kecső Imre 1994-ben nyerte meg először a polgármester választást, akkor még társadalmi megbízatású státusban látta el a vezetői feladatokat. Főállása Tiszaújváros Eötvös József Gimnázium és Szakközépiskolájában volt, ahol magyar és történelem tantárgyakat tanított. Megválasztása után az infrastrukturális lemaradás eltüntetését tűzte ki célként. Elsők között vezetékes ivóvízhálózatot építettek ki és elkészült hat kilométer aszfaltozott belterületi út. Aztán bővítették az óvoda épületét, korszerűsítették a közvilágítást, az intézményekbe új fűtési rendszerek kerültek, de épült sportöltöző és tájház is. A Kesznyéteni Tájvédelmi Körzetbe látogatóközpontot építettek. 1998-ban újraválasztották, ettől kezdve főállású polgármesterként dolgozik, mert megtapasztalta, hogy a polgármesterség egész embert kíván. Megteremtette a civil szervezetek alapjait, amikor sikerült megszerveznie a faluszépítő egyesületet, de az új polgárőrtörvény elfogadásáig polgárőrség is működött a községben.

Megújult a Kesznyéten-Tiszalúc közötti út, ami jelentősen javítja a község elérhetőséget, és megépült 400 méter járda is. Az ivóvízhálózat kiépítése 2007-ben pályázati forrásból lett százszázalékos. A vízelvezető árkok karbantartását önerőből oldották meg, mivel nem nyertek rá pályázati pénzt.

Közben befejezték iskolabővítési programjukat. Új informatikai tanterem és bemutatóterem készült el más szaktantermekkel párhuzamosan és 15 évi szünet után újraindult a faluban a könyvtár. Áldoztak pénzt a községháza részleges felújítására és akadálymentesítésére is. Régi igényt elégítettek ki, amikor fiókgyógyszertárat adtak át. A temető körbekerítése szintén a helybeliek elvárását szolgálta.

Nagy sikerként könyveli el a polgármester, hogy a 2010-es nagy árvíz idején komoly összefogásnak köszönhetően védték meg Kesznyétent az elöntéstől. Az az év más szempontból is emlékezetes marad Kecső Imre számára, mert amíg 2006-ban ellenfél nélkül indult az önkormányzati választáson, 2010-ben a kormánypárt jelöltet állított a független polgármesterrel szemben. A durva kampány őt is meglepte, de ennek ellenére nem került veszélybe a polgármesteri tisztsége. Mivel töretlenül folytathatta a megkezdett munkát, 2013-ra helyreállt az önkormányzat pénzügyi egyensúlya. Folytatódtak a beruházások, ma már Kesznyéten minden útja sármentes, a Rákóczi utcában pedig saját kivitelezésben épült meg két buszváró. Több járdaszakaszt térkővel újítottak fel, és új járda készült a köztemetőhöz. Főállású művelődésszervezővel pezsdítik fel a község életét, ő vezeti a könyvtárat és szervezi a közösségi programokat. A református egyházközség gyülekezeti termének felújítását is segítette az önkormányzat, ám a legnagyobb feladat ezután következik. A templom felújítása is elodázhatatlan, amire elkezdték a gyűjtést.

Polgárról háziorvos feleségén keresztül – aki itt kapott munkát – került Kesznyétenbe Kecső Imre. Azt mondja magáról, régóta függetlennek tartja magát, aki balról indult, miközben számos kérdésben a jobboldallal értett egyet. Budapesten született 1960. február 13-án, majd édesapja révén Polgárra került. Járt Folyás és Polgár iskoláiba, utóbbi település gimnáziumában érettségizett és felvették Debrecenbe a Kossuth Lajos Tudományegyetem magyar nyelv és irodalom – történelem szakára. Ötödéves egyetemistaként már katedrára állt a polgári gimnáziumban, majd 1984-ben kitüntetéssel kapta meg tanári diplomáját. A tanítás mellett bekerült a politikai életbe is. Polgáron 1989-től a nagyközség függetlenített párttitkára volt, de mindvégig tanított óraadó tanárként, majd elvállalta a helyi művelődési ház irányítását Alapító tagja volt az MSZP-nek, majd kiszállt a politikai életből és újabb diplomákat szerzett az Államigazgatási Főiskola igazgatásszervező szakán, valamint a KÖZGÁZ-on önkormányzati gazdálkodás, településszervező szakon. Amikor ideje engedi, kutatómunkát végez Kesznyéten történelméről és néprajzáról, ezekről több könyvet kiadott. Azt mondja, kesznyétenivé vált.

A következő ciklusban szeretné kiépíteni a szennyvízcsatorna rendszert és a térfigyelő kamerarendszert, felújítani a Sajó-hidat, a református templomot és a művelődési házat. Fia, Gábor az ELTE pénzügyi-jogi tanszékének tanársegéde és jelenleg ösztöndíjjal végez kutatásokat Angliában.

Szerző: 2018. 01. 17.
Ha még nincs közöttünk, csatlakozzon most az Unokáink is olvasni fogják oldal kedvelőihez a Facebookon!

Hasonló

Valahol a Hargitán

Ősz Zoltán alkotása Pasztell, 2009. Talán minden mese így kezdődik,” hogy valahol messze, az üveghegyen is túl” …valóban, a távolság, az érzékelhető messzeség, amit csak szemünk képes befogni a mindenek... Tartalom megtekintése

Hitler Sasfészke Berchteschgadenben

Elérhetetlen, megközelíthetetlen, bevehetetlen… Már-már népmesei jelzők is feltűnnek az egykori náci vezető Salzburg mellett, ám mégis Bajorországban felépített rejtekhelyével kapcsolatos legendákban. Még a háború után is jó ideig megismerhetetlen volt... Tartalom megtekintése

Alkonyattól pirkadatig

Tüttő József alkotása60x90cm Olaj/MDF. A téma örök, a feldolgozások többsége ismert, de ez az egyéni, összetéveszthetetlen stílre fel kell kapni a fejet!!! A komor színhasználattal az állatok robusztussága is alátámasztott, a... Tartalom megtekintése

Karcolatok…

Huszár Boglárka alkotása 60×45 cm. Olaj, vászon. Arannyá vált a test, mint istenek szobrai a csendesen pislogó gyertyafényekben, amik hidegen sütnek és égetnek, marva a szem zugait, és piszkálva a... Tartalom megtekintése

Csendes utcán

Hargitai Beáta alkotása …olyan csendességgel lopodzott be az utcába az idő, hogy senki nem vette észre ezt az alattomos munkát. Megkoptak fenn magasan a cserepek, kicsit beázott a homlokzati fal,... Tartalom megtekintése