Kecső Imre

 

Polgármester,

Kesznyéten

baz_05_96_kecso_imre_1.jpgA negyvennégy éves közéleti ember édesanyja nyomdokaiba lépve a pedagógusi pályát választotta hivatásául, s miközben a gyakorlatban igyekezett átültetni egyetemi tanulmányait, „belekóstolt” a politikába is. A tanítás helyszínei, a politika változásai nem befolyásolták abbéli hitében, hogy embertársainak, szűkebb és tágabb környezetének gondjait megoldja. E közben folyamatosan képezte magát, hogy köztisztségeinek legjobban megfeleljen.

Kecső Imre Budapesten született 1960. február 13-án. Édesapja ősei révén tősgyökeres polgárinak számítanak. A családfő szobafestő-mázolóként dolgozott, s nevelte a három fiút (Imrét, Andrást és Attilát), míg az édesanya pedagógusként dolgozott. Testvérei ma is Polgáron élnek családjukkal. Imre az általános iskolát a szomszédos Folyáson kezdte, majd befejezve az ötödik osztályt, Polgáron folytatta. Ezt követően úgy döntött: tovább tanul.

A helyi József Attila Gimnáziumot elvégezve 1978-ban érettségizett, s mivel sikeresen felvételizett a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem magyar nyelv és irodalom, történelem szakán, előfelvételisként bevonult katonai szolgálatra. A leszerelést követően megkezdte egyetemi tanulmányait, amelyet 1984-ben kitüntetéssel befejezett. Már ötödéves egyetemi hallgatóként tanított egykori gimnáziumában, miközben rendszeresen publikált tudományos értekezéseket, kritikákat és művészportrékat az Alföld című folyóiratban, a Hajdú-bihari Naplóban.
A polgári gimnáziumban 1990-ig tanított, de mellette igazgatóként irányította a művelődési központ munkáját, miközben a helyi politikai élet szereplőjévé vált. Polgárról az alsó-zempléni településre, Kesznyétenbe költözött felesége révén, aki a mai napig háziorvosként dolgozik a községben. Gábor fia ezerkilencszáznyolcvannégyben született, s jelenleg a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem joghallgatója.

Politikai pályája Polgáron kezdődött 1978-ban az MSZMP-be való belépésével, s 1985-ben a párt polgári szervezetének függetlenített munkatársa lett, de közben óraadó tanárként dolgozott a helyi gimnáziumban és a tiszaújvárosi 106. Sz. Ipari Szakmunkásképző Intézetben. 1989-ben függetlenített nagyközségi párttitkár lett, s ebben a funkcióban látta el teendőit az MSZMP megszűntéig.

A politikai, társadalmi változásokat követően az MSZP egyik helyi és országos alapító tagja, de a 90-es évek elején kilépett a pártból, s azóta egyetlen politikai szervezetnek sem tagja. 1990–1992 között a kesznyéteni általános iskolában tanít, s még abban az évben „átigazol” a tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium és Szakközépiskolába. Ebben a tanintézetben 1998-ig tanított.

Az 1994. évi önkormányzati választásokon függetlenként indult a polgármesteri cím elnyeréséért. Megválasztották, és Kesznyéten társadalmi megbízatású polgármestere lett. Ezt a köztisztséget a mai napig betölti, irányítja a helyi önkormányzat munkáját. Négy évvel később, 1998-tól főállású polgármesterként végzi munkáját.

Az elmúlt tíz év legfontosabb eredményének azt tartja, hogy sikerült mérsékelni a település elmaradottságát, stabilizálni a korábban eladósodott és napi fizetési gondokkal küzdő önkormányzat gazdálkodását. Kiépült a vezetékes ivóvízhálózat, több mint hat kilométer belterületi közút épült a községben.

Sikerült kézi gyógyszertárat létesíteni, bővíteni az óvoda épületét, korszerűsíteni a közvilágítást és az intézmények fűtését, sportöltözőt építeni. Tájházat létesítettek, és látogatóközponttal gyarapodott a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet, az egyre növekvő adóterhek ellenére. A civil élet létrehozásával a községben is megalakult a faluszépítő, a polgárőr és a sport egyesület, s ez utóbbinak elnöki tisztét is betölti. Sikerként említette, hogy a jó kapcsolatok kiépítésének köszönhetően jelentős támogatókat talált a helyi sportélet fellendítésére.

Hobbija iránti érdeklődésre elmondta, hogy élethosszig tartó a tanulás, ami számára nem egy jelszó, hanem szükségszerű gyakorlat. Szereti a kihívásokat, és igyekszik alkalmazkodni a naponta változó körülményekhez. Ezerkilencszázkilencvenkilencben elvégezte az Államigazgatási Főiskola igazgatásszervező szakát, 2002-ben pedig a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem önkormányzati gazdálkodás, település menedzseri szakát.

2003-ban közigazgatási szakvizsgát tett, és jelenleg számítógépes informatikai tudását igyekszik gyarapítani. Beleásta magát a helytörténeti kutatásokba, s eddig három könyve és több kiadványa jelent meg Kesznyéten történelméről és néprajzáról, valamint a tájvédelmi körzet növény- és állatvilágáról. Sokrétű munkásságához tartozik a Sajó-tér Társulás elnöki tisztének betöltése, amely nyolc települést foglal magában, és célja: a térség folyamatos fejlesztése. Hobbi sportjának a labdarúgást tekinti, amelyet sportegyesületi elnökként hivatalból gyakorol.

(Borsod-Abaúj-Zempléni Almanach 5. kötet. In-Forma Kiadó Nyíregyháza 2004.)
Szerző: 2018. 01. 17.
Ha még nincs közöttünk, csatlakozzon most az Unokáink is olvasni fogják oldal kedvelőihez a Facebookon!

Hasonló

Lisztománia

Tüttő József alkotása 50x30cm, olaj/MDF. “Lisztománia, üzenet a Liszt érzékenyeknek!!” Rossz vicc, kicsit megengedtem magamnak az áthallás mókáját. Tüttő József jó humorral sajátos komponálással terítette elénk nagy zeneköltőnk jellemzőit: az... Tartalom megtekintése

Hitler Sasfészke Berchteschgadenben

Elérhetetlen, megközelíthetetlen, bevehetetlen… Már-már népmesei jelzők is feltűnnek az egykori náci vezető Salzburg mellett, ám mégis Bajorországban felépített rejtekhelyével kapcsolatos legendákban. Még a háború után is jó ideig megismerhetetlen volt... Tartalom megtekintése

Alkonyattól pirkadatig

Tüttő József alkotása60x90cm Olaj/MDF. A téma örök, a feldolgozások többsége ismert, de ez az egyéni, összetéveszthetetlen stílre fel kell kapni a fejet!!! A komor színhasználattal az állatok robusztussága is alátámasztott, a... Tartalom megtekintése