Nánásiné Szabolcsi Mónika

Intézményvezető

Gávavencsellő

Férjemmel a Balatonon, ahol minden évben feltöltődünk

Évekkel ezelőtt a következő mondatot fogalmaztuk meg a Pedagógiai Programunkban: „A gyermek a jelen értelme, a jövő záloga”. Ez ma is így van, ennek megfelelően a ránk bízott gyermekek szeretetteljes légkörben szerzik meg a versenyképes tudást, kreativitást, az egy életen át való tanulás igényét és örömét. A Köznevelési törvény is kiemelten fontosnak tartja, hogy ismertessük meg, tudatosítsuk és mélyítsük el a diákokban az általános erkölcsi normákat, a családi hagyományokat, a nemzeti tradíciókat és az európaiság sajátosságait. Mégpedig úgy, hogy ezek az értékek a gyerek személyiségének valóban a részeivé váljanak.

Karácsonyi koncert

Továbbra is fontosnak tartom a hittan oktatását, melyet minden Gávavencsellőn lévő felekezet tart, és minden tanulónk részt is vesz rajta. Hiszem, hogy az ott megtapasztalt értékek, erkölcsi normák segítségünkre vannak a mindennapi oktatásban, illetve a gyermekek felnőtt életére is hatással lesznek.

Kiemelt feladatnak tekintjük a hagyományápolást is. Nemzetiségi órákon a Gávavencsellőn élő kisebbségek szokásait, hagyományait ismertetjük meg a gyermekekkel.

A közgondolkodás nagy szerepet tulajdonít az oktatásnak, különösen annak, hogy az iskolának a családhoz képest milyen felelőssége legyen a fiatalok személyes és társadalmi fejlődésében, a köznevelésben. A folyamatos változások, a negatív gazdasági hatások ellenére iskolánkban a megszokott kínálatot nyújtjuk úgy a tanítási órák terén, mint a délutáni elfoglaltságokban. A tanulók összetétele is változott az évek során.

A Rakovszkys diákok

Mindenek előtt kiemelten kezeljük az alábbi értékeket:

  1. A nevelőtestület gyermekismerete, gyermekközpontú, gyermektisztelő értékrendje.
  2. Az iskolai tevékenységrendszer gazdagsága.
  3. Az alkotó pedagógiai klíma megvalósítására törekszünk, melynek jellemzői egyfelől az igényesség, másrészt a növendékek jogainak, emberi méltóságának tiszteletben tartása, a velük szemben megnyilvánuló pedagógiai tapintat, bizalom, megértés, türelem, igazságosság.
  4. Minden tanulónak biztosítjuk az egyéni adottságai, képessége és tehetsége szerint az önmegvalósítás lehetőségét.
  5. A harmonikus személyiségfejlődés érdekében a gondolkodási képességeket, az érzelmi-akarati jellemzőket, a testi és lelki egészséget egyaránt gondozzuk.
  6. A tehetségek fejlesztését kiemelten kezeljük, a kreatív képességek kialakításához pozitív környezeti hatásokat (motivációs tényezőket: kíváncsiság, érdeklődés, tudásvágy, szorgalom, kitartás, becsvágy) biztosítunk.

Egy mesterpedagógus hitvallása ez, szavakba öntve. Amit célul tűz, messze túlmutat a nevelő-oktató tevékenység hétköznapjain. De még a család – mint az emberi értékek elsajátításának elsődleges bölcsője – is talál magának feladatokat ebben a programban.

A nagy családom, akikre mindig számíthatunk – néhány évvel ezelőtt

Nánásiné Szabolcsi Mónika sorsa – talán túlzás nélkül állíthatjuk – eleve elrendeltetett. Apai nagyanyját Türknek, nagyapját Knavernek hívták a sváb felmenőkkel bíró családban. A „sováb” falu és a família hagyományaiból a felelősségteljes életvitelt, a szülők és a többi családtag tiszteletét, a becsületesen elvégzett munka szeretetét hozta magával. Férje a kőhajításnyira lévő Gáván született, és bár nagy a különbség a két településrész között, a két fiatal, képesítés nélkül a katedrára álló tanár nemcsak megismerte, hanem megszerette egymást.

A gyermekeim, akikre a legbüszkébb vagyok

Összeházasodtak, családot alapítottak és ma már két felnőtt gyermekük útját szemlélik féltő gondoskodással. Mónika (26) matematika-fizika szakos tanár, a Debreceni Egyetemen diplomázott és hamarosan férjhez megy szintén tanár választottjához. Berettyóújfaluban tanítanak.  A másik gyermekük Dániel (21) sport-rekreáció szervezést tanul a Debreceni Egyetemen. 29 év házasság után a családanya-igazgató boldogan állítja: neki soha nem kellett őrlődnie a család és a hivatás kötelezettségei között. Minőségirányítási vezető férje tökéletes partnere az élet minden területén: nem ismerik az én munkám, te munkád, én pénzem, te pénzed megosztó elvét, közös és szilárd alapra helyezték sorsuk alakulását. Nagy boldogságukra, úgy látják, gyermekeik is fontosnak ítélik meg ezt a hagyományt.

Mesterpedagógus, szakértő, Közoktatási Vezető végzettséget szerzett az igazgatónő és ezt a tudást, tapasztalatot szeretné átadni kollégáinak is. A 2010-ben felújított Rakovszky Sámuel Általános Iskola jelenleg több mint 300 diákja profitál abból, hogy a pedagógusok igyekeznek mindent kihozni a gyerekekből: induljanak egyenlő eséllyel a nagybetűs Életben. A 3 évtizedes iskola irányítása csak ezzel a nyugodt családi háttérrel lehetséges, amelyet Mónika a sorstól, a Teremtőtől kapott.

A 21. század technikai vívmányai sem feledtetik a társadalom átalakulásának hátrányait. Sok szülő mindent az iskolától vár, mintha a családnak nem lenne meg a felelőssége a gyermeknevelésben. Mintha nem ugyanazt a nyelvet beszélné tanár és a szülő. 2019-et a Család Évének nyilvánították, épp ezért igyekeznek bevonni a családtagokat is az intézmény által szervezett programokba. Van, aki érdeklődik gyermeke iskolai teljesítménye, tevékenysége iránt, van, aki el sem megy az invitálásra.

A legjobb tantestület

„Szeretném a tantestület fogékonyságát fenntartani, mert köztünk is előfordul, hogy valaki átmenetileg elveszti a hitét a változtatás, a javítás, a fejlődés lehetőségét illetően. Eredményt viszont csak és kizárólag akkor tudunk felmutatni, ha lelkesen, odaadóan, minden nap az alkotó kíváncsiság örömével és szándékával lépjük át az intézmény küszöbét. Tendenciát, gondolkodásmódot igyekszünk megváltoztatni, ebben partner a helyi önkormányzat és annak vezetése, így minden bizonnyal megnyugtató módon vehetjük az újabb és újabb akadályokat.”

Az idős kort megélő déd- és nagyszülők, szülők bölcsességére is szükség van, hogy a gyökereit megtartó, származására büszke, neveltetésének értékeit tovább vivő saját gyermekeiknek és tanítványaiknak engedjék meg szárnyaik bontogatását. Hogy repüljenek magasan és boldogan, érjék el kitűzött céljaikat. Ez Nánásiné Szabolcsi Mónika hitvallása, ars poeticája.

Szerző: 2019. 04. 15.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ha még nincs közöttünk, csatlakozzon most az Unokáink is olvasni fogják oldal kedvelőihez a Facebookon!

Hasonló