Tóth Norbert

Intézményvezető, alpolgármester

Nyírkáta

szszb_21_tk_toth_norbert_400.jpgSzabolcs-Szatmár-Bereg megye kisebb települései közé tartozik Nyírkáta, a maga valamivel több, mint kétezer fős lakosságával. A falu rendezett képét látja maga előtt az idegen.  A Vörösmarty Mihály Általános Iskola kapuját zárva találtuk. Igaz, ez tanítási idő alatt természetes. Senkinek sem jó, ha bárki megzavarhatja napközben a munkájukat végző tanárokat és diákjaikat. Gondnoki segítséggel azért bejutottunk keresett riportalanyunkhoz, a debreceni születésű Tóth Norberthez, az intézmény vezetőjéhez.

A harmincas évei vége felé járó, határozott kézfogású, nyílt és barátságos tekintetű fiatal intézményvezető és közszereplő szívesen fogad bennünket. Gördülékenyen, szabatosan fogalmaz, de ez nem csoda, hisz’ rutinos tanáremberrel beszélgetünk. A felnőtté válás felé vezető úton, az első lépés az érettségi volt: 1996-ban végzett Debrecenben, a Kossuth Lajos Tudományegyetem Gyakorló Gimnázium speciális angol tagozatán. Útját keresve végezte el a kétéves idegenforgalmi ügyintézői tanfolyamot a Nyíregyházi Főiskola szervezésében. Egy évvel később ismét ezen oktatási intézmény falain belül találkozhatunk vele, mint földrajz-történelem tanári szakos hallgatóval. Diplomáját 2003-ban vette át. Még abban az évben – munka mellett – a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán, történelem szakon – immár magasabb színvonalon – folytatta tanulmányait. Tanári oklevelét 2006-ban kapta meg.

Jelenlegi munkahelyén már feleségével – Tóthné Cseh Ágnessel – együtt kezdett tanítani, 2004-ben. Az akkori pedagógusi „ranglétra” fokainak megfelelően előbb napközis nevelőként „edződött” a rábízott kisdiákok között. A kezdőmagasságon túljutva már osztályfőnökként, majd azt követően, a Diákönkormányzatot segítő pedagógusként tevékenykedik. Négy év múltán megszületett kislányuk, a ma hétéves Fruzsina. Tudásszomja és bölcs előrelátása újfent az iskolapadba vezérelte: 2011-ben már egy újabb képesítést tudhatott a magáénak, mégpedig a pénzügyi-számviteli ügyintézőit. Megszerezte a Közoktatásvezetői képesítést is. Életútjának ezen állomásai igazolják, hogy sokirányú érdeklődéssel és kellő önbizalommal megáldott pedagógussal beszélgetünk. Mondataiból az is kitűnik, hogy mindig van önálló véleménye a történésekről és azt bátran ki is mondja. Dicsérendően őszinte ember, akiből kevesebb él ma a kelleténél a megyénkben, de az országban is.

A tisztességgel és becsülettel végzett munka, valamint példaadó erkölcsisége méltán megérdemelt – az Élettől kapott – jutalma: 2013-ban megbízott igazgató lett. A döntéshozók egy év múlva, látva töretlen lendületű munkavégzését, diákjaira irányuló, féltő gondoskodását, kinevezték a Vörösmarty Mihály Általános Iskola intézményvezetőjének. Ősszel pedig, az önkormányzati képviselő-választásokon a település lakói „beszavazták” a helyi önkormányzat képviselő testületébe, amelyben az alpolgármesteri feladatok ellátásával bízták meg. Így már két helyen is bizonyítania kell megfelelőségét a falu nyilvánossága előtt! A rábízott 175 gyerek közül 160 halmozottan hátrányos helyzetű családokból kerül ki, akik, a magukkal hozott szociális körülményeik miatt sajátos nevelést igényelnek. Tóth Norbert, intézményvezető és az általa irányított tantestület közös célkitűzése az, hogy tanulóik, az iskola kapujából kilépve, képesek legyenek legalább egy adott szakma követelményeinek megfelelő teljesítményre. Felnőttekként pedig emberhez méltó körülményeket biztosíthassanak majdani családjaiknak.

A kor követelményeihez igazodóan az iskolában a német nyelv tanítása mellett kiemelten foglalkoznak a sport szeretetére neveléssel, a művészetek iránti érdeklődés felkeltésével, valamint a tehetség jeleit mutató diákok ez irányú gondozásával. A szabadidő értelmes eltöltéséhez nyári táborokat tartanak, ügyességi Erzsébet tábort szerveznek. Ezeknek a A költségek előteremtését az állami segítség mellett saját erővel egészítik ki. Az intézmény fejlődését szolgáló pályázataikat pedig egyre gyakrabban pozitívan bírálják el. Norbert, szerény ember lévén, családjáról mindössze pár gondolattal elégíti ki kíváncsiságunkat:

Édesapja az egykori Biogal, TEVA gyógyszergyárban dolgozik. Édesanyjára hárultak a gyereknevelés, a háztartás gondjai. Húga, gyógyszerész Debrecenben. Az intézményvezetőre, mint alpolgármesterre maradt a tragikus hirtelenséggel elhunyt polgármester, Jeney Sándor feladatai ellátásának szomorú kötelessége is. Eddigi munkája a záloga annak, hogy a közösség ezirányú elvárásainak is képes megfelelni.

Szerző: 2018. 01. 17.
Ha még nincs közöttünk, csatlakozzon most az Unokáink is olvasni fogják oldal kedvelőihez a Facebookon!

Hasonló

Lisztománia

Tüttő József alkotása 50x30cm, olaj/MDF. “Lisztománia, üzenet a Liszt érzékenyeknek!!” Rossz vicc, kicsit megengedtem magamnak az áthallás mókáját. Tüttő József jó humorral sajátos komponálással terítette elénk nagy zeneköltőnk jellemzőit: az... Tartalom megtekintése

Hitler Sasfészke Berchteschgadenben

Elérhetetlen, megközelíthetetlen, bevehetetlen… Már-már népmesei jelzők is feltűnnek az egykori náci vezető Salzburg mellett, ám mégis Bajorországban felépített rejtekhelyével kapcsolatos legendákban. Még a háború után is jó ideig megismerhetetlen volt... Tartalom megtekintése

Alkonyattól pirkadatig

Tüttő József alkotása60x90cm Olaj/MDF. A téma örök, a feldolgozások többsége ismert, de ez az egyéni, összetéveszthetetlen stílre fel kell kapni a fejet!!! A komor színhasználattal az állatok robusztussága is alátámasztott, a... Tartalom megtekintése