Simon István

Polgármester

Gesztely 

Zemplén tájegység dszszb 30 ki Simon Iistván.JPGéli határán, Miskolchoz közel található Gesztely, ahol az ország legjobb minőségű földjén mintagazdálkodás zajlik, ám a Hernád áradása sokszor sodorja veszélybe a falut. A 2010-es nagy árvíz is próbára tette az embereket, a védekezésben pedig egy pedagógus, Simon István igyekezett összefogni az érintett utcák lakóit. Pár hónap múlva őt választották polgármesternek.

Szépen fejlődött Gesztely az elmúlt évtizedben, ám 2010-re jelentős adósságot halmozott fel az önkormányzat. Ennek ellenére nyolc jelentkező volt a polgármesteri állásra, ahol a két cikluson át képviselőként is dolgozó Simon István került ki győztesen. Ismertségéhez nem fért kétség, hiszen szülei – akik az Ongai Csavaripari Vállaltnál dolgoztak – lokálpatriótának számítottak.  Miskolcon született 1966. június 13-án, majd a nyolc osztályt helyben végezte el. Onnan a miskolci Építőipari Szakközépiskolába került, ahol az érettségi mellé földmérő szakképesítést is kapott. Hamarosan megérkezett a behívója és másfél évet szolgált határőrként. Tanítói diplomát 1991-ben Sárospatakon szerzett levelező tagozaton, miközben képesítés nélkül tanított a gesztelyi iskolában. Közben miskolci zenekarokban érvényesítette zenei tudását, hiszen gyermekkorától klarinéton és szaxofonon tanult az Egressy Béni Zeneiskolában, de ugyanott tanult húga, Izabella is, aki ma férjével együtt zongoraművészként járja a világot. István 1998-ban Egerben történelem szakon kapott újabb diplomát. Tíz éven át Miskolcon élt, onnan járt ki munkahelyére. 1988. július 23-án feleségül vette a megyaszói Olasz Krisztina óvodapedagógust, aki a helyi napközi otthonos óvodában dolgozik. Három gyermekük közül Eszter 23 éves végzős hallgató a Miskolci Egyetem jogi karán. A 19 éves Zsófia a Lévay József Református Gimnáziumban végzett, most a kisgyermekgondozó és nevelő szakot végzi, a 15 éves Bálint pedig szintén a Lévayban tanul történelem tagozaton.

Gesztelyre 1998-ban költözött vissza, 2002-ben pedig felépítették családi házukat.

Polgármesterségének kezdetén komoly dilemma volt, hogy jelentsen-e csődöt az önkormányzat. Azt mondja, a jó összetételű testület inkább a fejlődést tűzte ki célként, ezért a nehézségeket áthidalták. Sokat pályáztak, és jó arányban nyertek. Így újították fel az árvíz által lerombolt három utcát, az intézményekben fejlesztették az informatikai rendszert, számítógépeket és interaktív táblákat szereztek be, de megújult az autóbusz körfogó is. Önerőből kulturált buszvárót építettek és jött sorban az óvoda és orvosi rendelő felújítása, bővítése majd a gondozási központként üzemelő Puky kúria korszerűsítése és rekonstrukciója.

Kiépült a térfigyelő rendszer 17 kamerával és rekultiválták a két szilárd hulladéklerakót. Mára befejeződött a belterületi csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésének első üteme és elkezdődött a Gesztelyhez tartozó Újharangod szennyvízhálózatának a kiépítése.

Fejlesztésekben tehát nincs hiány, ahogyan a tervekben sem. Kellene egy új polgármesteri hivatal, mert egy több mint száz éves korszerűtlen épületben dolgoznak. Felújításra és bővítésre szorul a közösségi ház és az újharangodi óvoda. Van pótolnivaló az utak és járdák építésében és a parkosításban is. Olcsóbbá szeretnék tenni energiaellátásukat, amire megoldás lenne egy napelem park létrehozása. Pályáznak a csapadékvíz elvezetés 2-3. ütemének kiépítésére és a térfigyelő rendszer bővítésére. Ám a legfontosabb beruházás még mindig a Hernád gátjának megépítése lenne. A polgármester úgy igyekezett felgyorsítani az eseményeket, hogy szakemberekkel elkészíttette a gátrendszer tervét, így ha nyernek majd a pályázaton, akár azonnal kezdődhet az építkezés és ezzel sok százéves probléma oldódik meg.

Gesztely közösségi élete igazán példás, hiszen évente rendeznek szüreti felvonulást és Aratónapot, 2014-ben pedig Mikulásvonatozást is terveznek. Náluk található az ország egyik legismertebb Mikulása és ezt a lehetőséget ragadják meg a rendezvény megszervezésére. A helyi vállalkozókkal jó kapcsolatot ápolnak, ők szponzorként is jelen vannak a községi eseményeken és támogatják a 65 fős polgárőr egyesületet is.  Negyedévente kiadják a Gesztelyi Kisbírót is, amelyből a helyi hírekről értesülhetnek a családok. Hagyományőrző csoportjuk a 20 tagú Csokonai Népdalkör, a fiatalabb korosztály pedig néptánccsoportot alkot. Mindkét együttes rendszeresen kap felkérést fellépésekre.

Gyermekkorától kezdve foglalkoztatta Gesztely története, ezért a levéltárakban próbált felkutatni mindent, ami településéről tudható.  A község monográfiája heteken belül megjelenik.  A történelem szeretetét igyekezett gyermekeinek is átadni, lelkükbe plántálni a haza szeretetét, nemzetünk tiszteletét.

Szerző: 2018. 01. 17.
Ha még nincs közöttünk, csatlakozzon most az Unokáink is olvasni fogják oldal kedvelőihez a Facebookon!

Hasonló

Valahol a Hargitán

Ősz Zoltán alkotása Pasztell, 2009. Talán minden mese így kezdődik,” hogy valahol messze, az üveghegyen is túl” …valóban, a távolság, az érzékelhető messzeség, amit csak szemünk képes befogni a mindenek... Tartalom megtekintése

Hitler Sasfészke Berchteschgadenben

Elérhetetlen, megközelíthetetlen, bevehetetlen… Már-már népmesei jelzők is feltűnnek az egykori náci vezető Salzburg mellett, ám mégis Bajorországban felépített rejtekhelyével kapcsolatos legendákban. Még a háború után is jó ideig megismerhetetlen volt... Tartalom megtekintése

Alkonyattól pirkadatig

Tüttő József alkotása60x90cm Olaj/MDF. A téma örök, a feldolgozások többsége ismert, de ez az egyéni, összetéveszthetetlen stílre fel kell kapni a fejet!!! A komor színhasználattal az állatok robusztussága is alátámasztott, a... Tartalom megtekintése

Karcolatok…

Huszár Boglárka alkotása 60×45 cm. Olaj, vászon. Arannyá vált a test, mint istenek szobrai a csendesen pislogó gyertyafényekben, amik hidegen sütnek és égetnek, marva a szem zugait, és piszkálva a... Tartalom megtekintése