Dr. Nagy Péter

Osztályvezető főorvos

Kisvárda

szszb_31_tk_dr_nagy_peter_1000.jpgBeszélgetőpartnerünk életében több fontos állomás volt. A ma 54 éves neurológus orvosnak korán – egy évesen – költöznie kellett szülőfalujából, Vámosorosziból. A vándorélet az általános iskola első hat osztályának biharkeresztesi befejezését követően folytatódott. Az újabb állomáshely – hosszabb időre – a „hajdúság fővárosa,” Debrecen lett, mely a mai napig szívének legkedvesebb. Az utolsó két osztályt már a Kossuth Lajos Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskolájában járta ki. Középiskolai tanulmányait is itt folytatta a KLTE Gyakorló Gimnáziumában. Sikeres érettségijét eredményes egyetemi felvételi vizsgája koronázta meg a Debreceni Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karára. Erre így emlékszik: „Az orvosi pálya választásában örök hálával tartozom drága szüleimnek, valamint gimnáziumi osztályfőnökünknek, Máté József tanár úrnak, és családunk közeli barátjának, Dr. Deseő Györgynek, aki fizikusként az Élettani Intézet Izotóp Laboratóriumában dolgozott. Az akkori felvételi rendszernek köszönhetően, egy évig dolgozott általános laborasszisztensként a Debreceni Orvostudományi Egyetem Gyógyszertani Intézetében.

Huszonhat évesen, 1987-ben vette át orvosi diplomáját. Akkoriban a kórházak az utolsó éves orvosjelölteket ösztöndíjjal és egyéb „fogásokkal” igyekeztek magukhoz édesgetni. Dr. Nagy Péter a Kisvárdai Városi Kórház neurológiai osztályán tette meg orvosi pályája első lépéseit, ahol Dr. Rimóczy István főorvos úr mentorálása alatt vált igazi neurológussá. A munkahely nevének későbbi változása csak a cégtáblán jelentkezett az ott dolgozók életében. Így esett meg az, hogy nagyon sok társával egyetemben, neki is ez a kórház az első és egyetlen munkahelye.

„Szakmai előmenetelem a továbbiakban így alakult: az előírt elméleti és gyakorlati képzést magam mögött hagyva, a fővárosban székelő, Európa-szerte ismert Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetben „jó eredménnyel” neurológiai szakvizsgát tettem. Ezzel párhuzamosan kerültem a Magyar Stroke Társaság tagjainak sorába.” Előmenetelének állomásai: 2000-ben adjunktus, 2004-ben főorvos, miközben Semmelweis Ignác emlékplakettet kapott. 2013 júliusától megbízott osztályvezető főorvos lett.

Dr. Nagy Péter főorvos tudományos munkálkodása igen széleskörű. Nemcsak a kórház szervezésében megrendezett előadások, konferenciák résztvevője, hanem szakmai publikációk társszerzőjeként is láthatjuk a nevét. „Büszke vagyok arra, hogy részese lehettem a stroke-s betegek ellátásában jelentős előrelépést hozó – Tele-stroke rendszer – nek a Neurológiai Klinikával közös megvalósításában és a subintenzív stroke – őrző kialakításában, a thrombolysis bevezetésében. Ennek kapcsán köszönettel tartozom a debreceni Neurológiai klinikának, elsősorban dr. Csiba László és dr. Fekete István professzor uraknak, valamint a kórházunk vezetésének.” Érdeklődéssel hallgattuk szavait, amikor bevezetett minket a neurológia mélyebb zugaiba. Az elhangzott mondatokat így folytatta: ” Nagy megtiszteltetés volt a számomra, hogy dr. Fülesdi Béla professzor úr felkérésére, a múlt évben megjelent „Neuroanesztézia és neurointenzív ellátás” című szakmai könyvében a „Malignus neurolepticus syndroma”, valamint „Monitorozás a neuroaneszteziában és a neurointenzív ellátásban” – témakörök társszerzőjeként részt vehettem. Szakmai érdeklődésem a Felső-Szabolcsi Kórház jellegét, valamint beteganyagát tekintve a neurológia majd’ minden tárgykörére kiterjed. Hangsúlyozottan figyelek a „cerebrovascularis” betegségekkel, a fájdalom szindrómákkal, valamint a „neuropsychiátria” határterületeivel.”

Dr. Nagy Péter a családra és társadalomra egyre veszélyesebb mértékű szenvedélybetegségek – alkoholizmus, drogfogyasztás, szerencsejáték függés – gyógyításában prevenciós tevékenységet, tájékoztató és felvilágosító munkát végez a Magyarországi Kék Kereszt Egyesület tagjaként. A drogozást már kipróbáló fiatalok körében un. elterelő, orvos-szakmai tevékenységet folytat.

Áttérve békésebb vizekre, magán- és családi életének alakulásáról kérdeztük az osztályvezető főorvost, aki így felelt: „Még az egyetemen ismertem meg a feleségemet, dr. Szabó Juditot, aki reumatológus orvos. Három leány gyerekünk született. Örömünkre, a szintén orvos középső lányunk, ez év márciusában, fiú unokával ajándékozott meg bennünket. Több évtizede tagja vagyok a Doktorock amatőr színtársulatnak, mellyel Kisvárda város „Pro Urbe” díját is megkaptuk. Szabadidőmben a családdal, természetjárással, sporttal, utazással, valamint kulturális élmények „gyűjtésével” foglalkozom szívesen. Hívő református keresztény emberként mind magánéletemben, mind orvosi munkámban nagy segítséget jelent számomra Istenbe vetett hitem.”

Szerző: 2018. 01. 17.
Ha még nincs közöttünk, csatlakozzon most az Unokáink is olvasni fogják oldal kedvelőihez a Facebookon!

Hasonló

Lisztománia

Tüttő József alkotása 50x30cm, olaj/MDF. “Lisztománia, üzenet a Liszt érzékenyeknek!!” Rossz vicc, kicsit megengedtem magamnak az áthallás mókáját. Tüttő József jó humorral sajátos komponálással terítette elénk nagy zeneköltőnk jellemzőit: az... Tartalom megtekintése

Hitler Sasfészke Berchteschgadenben

Elérhetetlen, megközelíthetetlen, bevehetetlen… Már-már népmesei jelzők is feltűnnek az egykori náci vezető Salzburg mellett, ám mégis Bajorországban felépített rejtekhelyével kapcsolatos legendákban. Még a háború után is jó ideig megismerhetetlen volt... Tartalom megtekintése

Alkonyattól pirkadatig

Tüttő József alkotása60x90cm Olaj/MDF. A téma örök, a feldolgozások többsége ismert, de ez az egyéni, összetéveszthetetlen stílre fel kell kapni a fejet!!! A komor színhasználattal az állatok robusztussága is alátámasztott, a... Tartalom megtekintése