Dr. Felszeghi Sára Ph.D

Egyetemi docens, országos szakfelügyelő főorvos

Miskolc

szszb 30 ki Felszeghi Sára.JPGVeleszületett tehetségét erős akarat és kitartás kíséri, amit szüleitől örökölt és szülőföldjéről hozott magával. Ahol kipróbálta magát, sikerre volt ítélve, legyen az orvosi szakma, zene vagy sport. Amibe idáig belekezdett, igyekezett be is fejezni, említhetjük akár a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar elődje, az Egészségügyi Intézet általa összeállított szakmai anyagának sikeres akkreditációját, vagy az ország első Foglalkozás Egészségügyi Központjának kialakítását.

– Székelyudvarhelyen születtem, de eszmélésem évei Marosvásárhelyhez kötődnek, mivel építészmérnök édesapámat oda helyezték igazgatónak. Iskoláimat a Maros partján végeztem, a Bolyai Farkas Gimnázium matematika tagozatán érettségiztem, majd ugyanott az Orvostudományi Egyetemen szereztem kitüntetéses diplomát, ami után a Gyermekklinikán álltam munkába. Szüleim mindig hangoztatták, hogy a tehetség nem jog, hanem kötelezettség, amit mások javára kell fordítani. A tanulás mellett versenyszerűen kosárlabdáztam és nagy hangsúlyt fektettem a zongoratanulásra is, amiben szintén sikereket értem el. Végül az orvosi hivatást választottam, ami gyermekkori álmom volt. Az egyetemi évek alatt férjhez mentem és született két gyermekünk. Fiúnk most Budapesten él és kulturális antropológia szakon szerzett diplomát, a lányunk Miskolcon, ő is antropológus, de kommunikációs diplomája is van.

A lakóhelyváltásról 27 éve döntöttünk, amikor matematikus férjemet a Miskolci Egyetemre hívták tanítani. Az egyetem rektora megkérdezte tőlem is, nincs-e kedvem orvosként dolgozni náluk. A család érdeke közrejátszott döntésemben, így elkezdtem a munkát a szerény felszerelésű rendelőben.  Kidolgoztam egy komplex prevenciós programot, majd kezdeményezésemre kiépítettük a multidiszciplináris rendelőkomplexumot. A program 1989-től a munkavállalókra korlátozódott, de 1995-ben a hallgatókra is kiterjesztettük. Ez a prevenció minden területét felöleli, részei a szűrőprogramok, a mozgás, a táplálkozás illetve stressz kezelő programok, a gondozás, a munkahelyi rehabilitáció. Bevontuk a munkába az egyetem végzős gyógytornász hallgatóit is.

1995-ben, az országban elsőként hoztam létre olyan multidiszciplináris foglalkozás-egészségügyi központot, ami a kis- és középvállalkozók munkavállalóinak egy helyen nyújtott komplex foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást. Ezt 2000.-ben a SOTE akkreditált oktatási központtá nyilvánította és ugyanebben az évben az országban elsők között vezettük be a foglalkozás-egészségügybe az ISO minőségügyi rendszert. Az ekkor írt minőségi kézikönyvemet az akkreditáló cég a többi egészségügyi intézmény akkreditálásához is használta.  2013-ban az Európai Unió Egészségesebb Munkahelyekért Hálózata Uniós modellnek nyilvánította programunkat.

A SOTE orvosképzésébe 1996-ban kapcsolódtam be óraadó tanárként, majd akkreditált oktatóként.  Pályázat útján, 1996-tól a megyei, majd 2000-től az országos szakfelügyelő főorvosi kinevezést nyertem el, ma mintegy 2500 foglalkozás-egészségügyi szakorvos szakmai munkáját felügyelem. Szakvizsgám van foglalkozás-egészségügyből, gyermekgyógyászatból és háziorvostanból, jogi szakokleveles szakorvos vagyok. 2005-ben PhD minősítést kaptam. A Nyugat-magyarországi Egyetemen, ahol egyetemi docensként dolgoztam, 2003-ban indítottam el – Európában az elsők között – a munkahelyi egészségfejlesztési szakirányt, majd a szakirányú továbbképzést. A Miskolci Egyetemen is rendszeresen oktatok, kezdetben megbízott oktatóként, majd 2010.-től egyetemi docensként. Végzek kutatásokat a munkanélküliek egészségi állapotáról, az idősödő munkavállalók aktív életkorának meghosszabbításáról és részt veszek az egészségügyi törvények megalkotásában. Kidolgoztam Miskolc népegészségügyi programját és szorgalmazom az egészségügyi informatikai rendszer tökéletesítését, amivel jelentősen rövidíthető a betegút és költséges vizsgálatokat lehetne megtakarítani. Az eredményekről több mint 260 hazai és nemzetközi publikációban számoltam be, ezek közt 8 könyvet, 60 könyvfejezetet, és tudományos dolgozatot, valamint több mint 200 konferencia előadást említhetek.

Miskolcot megszerettem, ezért maradtam itt, amikor Budapestre vagy Londonba csábítottak.

Hobbim is a szakmámhoz kötődik, az orvostörténet és irodalomtörténet határterülete, az írók és költők műveiben elemzem a betegséget, mint poétikai eszközt erről is több könyvet írtam. A vers- és prózaírás, a porcelánfestés, a zene is örök kedvenceim.

Dr. Felszeghi Sára szerteágazó, lelkiismeretes munkáját kollégái Tóth Imre Díjjal, a Miskolci Egyetem Signum Aureum Universitatis Díjjal, Miskolc városa pedig 2013-ban Pro Urbe Díjjal ismerte el.

Szerző: 2018. 01. 17.
Ha még nincs közöttünk, csatlakozzon most az Unokáink is olvasni fogják oldal kedvelőihez a Facebookon!

Hasonló

Lisztománia

Tüttő József alkotása 50x30cm, olaj/MDF. “Lisztománia, üzenet a Liszt érzékenyeknek!!” Rossz vicc, kicsit megengedtem magamnak az áthallás mókáját. Tüttő József jó humorral sajátos komponálással terítette elénk nagy zeneköltőnk jellemzőit: az... Tartalom megtekintése

Hitler Sasfészke Berchteschgadenben

Elérhetetlen, megközelíthetetlen, bevehetetlen… Már-már népmesei jelzők is feltűnnek az egykori náci vezető Salzburg mellett, ám mégis Bajorországban felépített rejtekhelyével kapcsolatos legendákban. Még a háború után is jó ideig megismerhetetlen volt... Tartalom megtekintése

Alkonyattól pirkadatig

Tüttő József alkotása60x90cm Olaj/MDF. A téma örök, a feldolgozások többsége ismert, de ez az egyéni, összetéveszthetetlen stílre fel kell kapni a fejet!!! A komor színhasználattal az állatok robusztussága is alátámasztott, a... Tartalom megtekintése